Κρατική Αρωγή: Νέες αιτήσεις για τους σεισμόπληκτους της Κρήτης | 8.6.2022

Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2022

 

Δελτίο Τύπου

 

Νέες αιτήσεις και τροποποίηση αιτήσεων πρώτης αρωγής για όσους επλήγησαν από τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 στην Κρήτη

 

 

Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2829, 2830) οι Κοινές Αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Επικρατείας, Υποδομών και Μεταφορών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τις οποίες ανοίγει και πάλι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για όσους επλήγησαν από τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 στην Περιφέρεια Κρήτης και επιθυμούν να λάβουν στήριξη μέσω της πλατφόρμας arogi.gov.gr.

 

Κατόπιν τούτου, το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης, με τη συμβολή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ανακοινώνει την επαναλειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας arogi.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στα μέτρα στήριξης για τον σεισμό στην Κρήτη ή την τροποποίηση των ήδη υποβληθεισών αιτήσεων.

 

Επισημαίνεται ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση:

(α) πληγέντες από τον σεισμό που δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την αίτησή τους,

(β) πληγέντες από τον σεισμό που επιθυμούν να επικαιροποιήσουν ή αναθεωρήσουν (ακόμα και να ανακαλέσουν) την αίτησή τους μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, και

(γ) πληγέντες από τον σεισμό που βρίσκονται στις νέες περιοχές οι οποίες εντάσσονται για τη χορήγηση πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής και για αποζημίωση οικοσκευής.

 

Η προθεσμία υποβολής ή τροποποίησης των αιτήσεων είναι η 14η Ιουνίου 2022.

 

Υπενθυμίζεται ότι παράλληλα με την αίτηση για στεγαστική συνδρομή ή οικοσκευή, οι αιτούντες υποβάλλουν τα ανάλογα δελτία/έγγραφα από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Τα εν λόγω έγγραφα θα πρέπει να τα υποβάλουν και όσοι δικαιούχοι είχαν υποβάλει αίτηση αλλά δεν είχαν υποβάλει τα σχετικά έγγραφα.

 

Σημειώνεται, για ακόμα μία φορά, ότι η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση πρώτης αρωγής στεγαστικής συνδρομής χορηγείται ως έναντι της στεγαστικής συνδρομής στους ιδιοκτήτες κτιρίων που υπέστησαν βλάβες από τον σεισμό. Οι ιδιοκτήτες στη συνέχεια οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, συνοδευόμενη από τον απαιτούμενο σχετικό φάκελο, για την αποκατάσταση του κτιρίου, προκειμένου να κριθούν δικαιούχοι στεγαστικής συνδρομής για την επισκευή ή ανακατασκευή του πληγέντος κτιρίου, με την έκδοση των απαιτούμενων διοικητικών πράξεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις αντίστοιχες εκδοθείσες κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών, οριοθέτησης των πληγεισών περιοχών και χορήγησης στεγαστικής συνδρομής.

 

Αντίστοιχα, η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης χορηγείται ως έναντι της επιχορήγησης για αντιμετώπιση ζημιών σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, που έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα και λειτουργούν νόμιμα σε περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί και που έχουν υποστεί υλικές ζημιές σε στοιχεία ενεργητικού τους από τον σεισμό. Υπενθυμίζεται ότι οι επιχειρήσεις είχαν υποχρέωση να υποβάλουν έως τις 28.02.2022 όλα τα απαραίτητα στοιχεία στις επιτροπές κρατικής αρωγής της Περιφέρειας, για εκτίμηση και καταγραφή των ζημιών, σύμφωνα με τις διαδικασίες του ν. 4797/2021.

 

Τονίζεται ότι το ποσό της πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής συμψηφίζεται με το τελικό ποσό στεγαστικής συνδρομής που θα προσδιοριστεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ενώ το ποσό της πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης για αποκατάσταση ζημιών σε επιχειρήσεις συμψηφίζεται με το ποσό της επιχορήγησης, όπως θα προσδιοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών.

 

Τόσο για την πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής, όσο και για την πρώτη αρωγή έναντι επιχορήγησης, αλλά και για την πρώτη αρωγή για αποζημίωση οικοσκευής επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που ο λαβών την ενίσχυση δεν κριθεί τελικά δικαιούχος ή το ποσό που δικαιούται είναι μικρότερο, προβλέπεται η επιστροφή του συνολικού ποσού ή του υπερβάλλοντος ποσού στο Ελληνικό Δημόσιο. Αντιστοίχως, σε περίπτωση ψευδούς δηλώσεως το ποσό της ενίσχυσης επιστρέφεται στο Ελληνικό Δημόσιο και κινούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τέτοιες περιπτώσεις.

 

Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών αποδεικνύουν έμπρακτα, για ακόμη μια φορά, ότι ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις ανάγκες των συμπολιτών μας που βιώνουν τις επιπτώσεις φυσικών καταστροφών.

 

2022-06-08 τροπ ΚΥΑ 978 ΦΕΚ 6-6-22

2022-06-08 ΔΤ_Νέες_αιτήσεις_και_τροποποίηση_αιτήσεων_1ης_αρωγής_για_σεισμό_Κρήτης

2022-06-08 τροπ ΚΥΑ 980 και 979 ΦΕΚ 6-6-22

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube