Μήνυμα για την Ημέρα Περιβάλλοντος

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος δίνει κάθε χρόνο μια νέα ώθηση στον προβληματισμό, την ενεργοποίηση και τη δράση για την προστασία του περιβάλλοντος. Η φετινή ημέρα, λόγω του κεντρικού της μηνύματος «Πολλά είδη. Ένας πλανήτης. Ένα μέλλον» αποτελεί, συνάμα, και μία επείγουσα έκκληση για τη διατήρηση της πολυμορφίας της ζωής σε όλες τις περιοχές του πλανήτη μας και ιδιαίτερα σε αυτές που έχουν ενταχθεί στο τεράστιο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, όπως η Κοιλάδα και οι Εκβολές Σπερχειού, ο Εθνικός Δρυμός Οίτης, το Φαράγγι Γοργοποτάμου και το Όρος Καλλίδρομο.

Σε περιόδους οικονομικά δυσμενείς, όπως η τρέχουσα για τη χώρα μας, η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων με τρόπο αποτελεσματικό, αποτελεί ιστορική πρόκληση και συνάμα, ευκαιρία για αειφόρο ανάπτυξη. Προς αυτή την κατεύθυνση, απαιτείται ολοκληρωμένος σχεδιασμός, με αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας, του εγχώριου επιστημονικού και παραγωγικού δυναμικού και μια νέα νοοτροπία αποτελεσματικής διαχείρισης και εξοικονόμησης πόρων, η οποία θα αποτελέσει σημαντική διέξοδο για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και θα συνεισφέρει στην οικονομική ανάκαμψη.

Οι ολοκληρωμένες πολιτικές, με ουσιαστική συμμετοχή των επαγγελματικών, παραγωγικών, επιστημονικών κλάδων και των τοπικών κοινωνιών, κρίνονται ως επιτακτική ανάγκη και βασική προϋπόθεση για την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.

Όλοι μας, οφείλουμε να αποδεικνύουμε την περιβαλλοντική μας ευαισθησία σε κάθε πτυχή της ζωής μας και της καθημερινότητάς μας, ώστε να καταστεί πράξη το δικαίωμα για βιώσιμο περιβάλλον και για βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube