Μήνυμα για την Ημέρα της Ευρώπης

Η 9η Μαΐου έχει καθιερωθεί ως η «Ημέρα της Ευρώπης», υπογραμμίζοντας τη θεμελιώδη σημασία που είχαν τα σχέδια και οι ιδέες των μεγάλων ευρωπαϊστών, όπως ο Robert Schuman και ο Jean Monnet, για την προώθηση και υλοποίηση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Ενός δυναμικού και εξελικτικού μορφώματος, βασισμένου σε θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα, με στόχο τη διασφάλιση της κοινωνικής και πολιτισμικής προόδου και της οικονομικής ευημερίας των κρατών-μελών του.

Σήμερα που η Ευρώπη πλήττεται από τη σφοδρότερη, μεταπολεμικά, οικονομική κρίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει με τις αποφάσεις της να επιδείξει μια πιο συνεκτική και ισχυρή στάση και να δώσει πειστικές λύσεις. Οι αποφάσεις που καλείται να λάβει αυτό το διάστημα και οι οποίες σχετίζονται με το «Σύμφωνο για το Ευρώ+», με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, με τον καθορισμό της δέσμης νομοθετικών προτάσεων για την «Οικονομική Διακυβέρνηση», με την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού και με τη διαπραγμάτευση για την πολιτική συνοχής κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2010, καθώς επίσης και με την προώθηση των Ευρωομολόγων και των Ομολόγων Έργων, πρέπει να αποσκοπούν στη βελτίωση του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών, στην ενίσχυση της αλληλεγγύης και της σταθερότητας στην ευρωζώνη, στην τόνωση της οικονομικής διακυβέρνησης και της ανταγωνιστικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην εύρεση λύσης στο πρόβλημα κρατικού χρέους.

Η Ελλάδα πρέπει να είναι παρούσα σε αυτές τις διεργασίες με ισχυρή φωνή, συμμετέχοντας ενεργά στη διαμόρφωση των σχετικών αποφάσεων.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube