Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Η 3η Δεκεμβρίου έχει καθιερωθεί παγκοσμίως ως Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.

 

Η καθιέρωση αυτή, δηλώνει τη βαρύτητα που αποδίδει η παγκόσμια κοινότητα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με ειδικές ανάγκες και τη διεύρυνση των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους. Η κοινωνική προστασία και η ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία, αποτελεί στρατηγικό άξονα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), αλλά και κάθε ευνομούμενης και ευαισθητοποιημένης κοινωνίας.

 

Προς την κατεύθυνση της αρμονικής κοινωνικής ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρία, τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει αρκετά σημαντικά βήματα. Ωστόσο, απαιτείται η συνεχής και απρόσκοπτη στόχευση και προσπάθεια όλων.

 

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, αποτελεί ευκαιρία για γενικευμένη ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση απέναντι σε ένα κομμάτι της κοινωνίας μας με “ιδιαίτερες ικανότητες”, που χρήζει της βοήθειας όλων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη και αυτόνομη συμμετοχή τους σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής. Αποτελεί χρέος της Πολιτείας, η διασφάλιση θεμελιωδών δικαιωμάτων για ίσες ευκαιρίες στην εργασία, στη μάθηση, στην ισότιμη συμμετοχή στους θεσμούς, στην ισότιμη πρόσβαση σε υποδομές, αγαθά και υπηρεσίες.

 

Όλοι εμείς, ως υπεύθυνοι και συνειδητοποιημένοι πολίτες, οφείλουμε να στεκόμαστε με αγάπη και σεβασμό δίπλα στους ανθρώπους με αναπηρία. Οφείλουμε να κατανοήσουμε ότι η ισότιμη αντιμετώπισή τους, η άρση του κινδύνου της περιθωριοποίησης και η ενθάρρυνση της συμμετοχής τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι, αποτελεί υποχρέωση όλων μας. Η αξιοπρέπεια στη ζωή, αποτελεί δικαίωμά τους.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube