Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία

Η 1η Οκτωβρίου κάθε έτους έχει καθιερωθεί ως η «Παγκόσμια Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία». Αυτήν την ημέρα τιμούμε μια ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα. Η ιδιαιτερότητά της δεν έγκειται τόσο στα βιολογικά της χαρακτηριστικά, όσο στις κοινωνικές της ιδιομορφίες.

Είναι οι άνθρωποι που βίωσαν καταστάσεις και γεγονότα και συνέβαλαν με την σκέψη και την εργασία τους στην εξέλιξη και την πρόοδο. Είναι οι άνθρωποι που, με προσπάθεια και τις περισσότερες φορές με στερήσεις, δημιούργησαν τα εχέγγυα για το μέλλον των παιδιών τους, μέσα στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον της μεταπολεμικής Ελλάδας. Είναι οι συγγενείς μας. Σε περιόδους δυσκολιών, αναζητούμε σε αυτούς συμβουλευτική, ψυχολογική και συχνά υλική στήριξη, καθώς παραμένουν σημεία αναφοράς στη ζωή μας.

Δυστυχώς σήμερα, η κοινωνική ομάδα της «τρίτης ηλικίας» αντιμετωπίζει τις χειρότερες δυνατές συνθήκες. Συρρικνώνεται οικονομικά από την Πολιτεία, αντιμετωπίζεται συχνά με έλλειψη ευαισθησίας και οδηγείται στην γενική περιθωριοποίηση της. Περιθωριοποίηση που για να αποφευχθεί απαιτείται η προώθηση της ενεργούς συμμετοχής της τρίτης ηλικίας στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή των κατάλληλων προγραμμάτων και δραστηριοτήτων.

Αποτελεί λοιπόν, υποχρέωση, όχι μόνο της Πολιτείας αλλά και όλων μας, η αλλαγή της αντιμετώπισης των γηραιών συμπολιτών μας. Έτσι θα δημιουργήσουμε τις κοινωνικές συνθήκες εντός των οποίων, οι εν λόγω συμπολίτες μας θα αισθάνονται σεβαστοί, χρήσιμοι και αξιοπρεπείς.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube