Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό

Η 22α Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα Νερού, καταδεικνύοντας την ιδιαίτερη σημασία και σπουδαιότητα του νερού ως βασικό συστατικό για την ανθρώπινη ζωή και τη βιωσιμότητα του πλανήτη. Τις τελευταίες δεκαετίες, ωστόσο, η ζήτηση αυτού του πολύτιμου φυσικού πόρου έχει αυξηθεί, οδηγώντας σταδιακά στη συρρίκνωση της διαθεσιμότητάς του. Μία ιδιαιτέρως αυξημένη ζήτηση, που προκύπτει τόσο από τη διεύρυνση των αναγκών του ταχέως αυξανόμενου ανθρώπινου πληθυσμού, όσο και από τη διόγκωση της αξιοποίησής του, στο πλαίσιο της παραγωγικής διαδικασίας και της οικονομικής δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, στη γεωργία χρησιμοποιείται το 78% των υδάτινων αποθεμάτων, στη βιομηχανία το 18%, ενώ, μόλις το 8% προορίζεται για οικιακή χρήση. Παράλληλα, όμως, με την αυξανόμενη ζήτηση, η μείωση της διαθεσιμότητας του νερού οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην εντεινόμενη ρύπανση και την αλόγιστη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, επιδεινώνοντας το πρόβλημα και ενισχύοντας φαινόμενα όπως η λειψυδρία, η ξηρασία και η ερημοποίηση σε πολλές περιοχές του πλανήτη. Η ιδιαιτέρως ανησυχητική αυτή εξέλιξη, σε συνδυασμό με τις ευρύτερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο περιβάλλον, απαιτούν την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση όλων των πολιτών και φορέων προς την κατεύθυνση της ορθολογικής και όχι της αποσπασματικής διαχείρισης.

 

Η ανάγκη για ολοκληρωμένη και βιώσιμη διαχείριση των παγκόσμιων αποθεμάτων νερού, επείγει όσο ποτέ. Διεθνείς οργανισμοί, κυβερνήσεις και τοπικές κοινωνίες οφείλουν να εντείνουν τις προσπάθειές τους για πιο συντονισμένη δράση ώστε να υλοποιηθούν διεθνώς συμφωνημένοι στόχοι για την σωστή διαχείριση του νερού, την πρόσβαση σε καθαρό νερό και την αντιμετώπιση της λειψυδρίας. Στο πλαίσιο αυτό η πολιτεία οφείλει να καταστήσει θεμελιώδη προτεραιότητά της την προστασία των υδάτινων πόρων και να συνεχίσει τις σημαντικές πρωτοβουλίες που έλαβε, προς την κατεύθυνση αυτή, η προηγούμενη κυβέρνηση, με κυριότερη, την εφαρμογή από το 2008 του Εθνικού Προγράμματος Διαχείρισης και Προστασίας των Υδάτινων Πόρων. Ωστόσο, παρόλες τις παρεμβάσεις της πολιτείας, η ορθή διαχείριση του νερού απαιτεί τη συμβολή όλων των πολιτών, ώστε ο καθένας µας να μπορέσει με τον τρόπο του να περιορίσει την αλόγιστη σπατάλη που παρατηρείται σήμερα. Η φροντίδα αυτού του πολύτιμου αγαθού είναι υπόθεση του καθενός από εμάς και όλων μας.  

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube