Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Η 5η Ιουνίου έχει θεσπιστεί από τη Γενική Συνέλευση του OΗΕ ως η Παγκόσμια Ημέρα του Περιβάλλοντος.

Στις μέρες μας, αποτυπώνεται έντονα το φαινόμενο της δομικής περιβαλλοντικής αλλαγής, η οποία έχει συντελεστεί κυρίως τις τελευταίες δεκαετίες, ως αποτέλεσμα της αλόγιστης κατασπατάλησης φυσικών και ενεργειακών πόρων, της αυξανόμενης ρύπανσης του εδάφους και του αέρα, και της έντονης μόλυνσης και εξάντλησης των υδάτινων πόρων. Η παρούσα κατάσταση επιβάλλει, όσο ποτέ άλλοτε στο παρελθόν, την προώθηση μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, αποφάσεων ορθολογικής διαχείρισης των ενεργειακών πηγών και πόρων, καθώς και πολιτικών για την ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Ιδιαίτερα σε κρίσιμες και δυσμενείς περιόδους, όπως αυτή που διανύει η χώρα μας, η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων με τρόπο αποτελεσματικό, αποτελεί ιστορική πρόκληση. Προς αυτή την κατεύθυνση, απαιτείται ολοκληρωμένος σχεδιασμός, με αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας, του εγχώριου επιστημονικού και παραγωγικού δυναμικού και μια νέα νοοτροπία αποτελεσματικής διαχείρισης και εξοικονόμησης πόρων, η οποία θα αποτελέσει σημαντική διέξοδο για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και θα συνεισφέρει στην οικονομική ανάκαμψη.

Η προστασία του περιβάλλοντος και η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, αποτελούν τη μεγαλύτερη, ίσως, ηθική, πολιτική και κοινωνικοοικονομική πρόκληση της εποχής μας. Σε αυτό το πλαίσιο, οφείλουμε όλοι μας, να καταστήσουμε πράξη την υποχρέωσή μας για αειφόρο ανάπτυξη και το ανθρώπινο δικαίωμα για βιώσιμο περιβάλλον.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube