Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα του Καταναλωτή

Η θεσμοθέτηση της 15ης Μαρτίου από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή αποτελεί την καλύτερη αφορμή για προβληματισμό και ανάπτυξη εποικοδομητικού διαλόγου όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών σε μία ανταγωνιστική και αποτελεσματική αγορά. Μία προστασία που θα βασίζεται στην επαρκή πληροφόρηση, στην αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που δημιουργούν ολιγοπωλιακές πρακτικές, και στη καθολική συρρίκνωση φαινομένων και πρακτικών που πλήττουν την υγεία και την ασφάλεια του καταναλωτή. Η σημασία της σημερινής ημέρας αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε περιόδους οικονομικής κρίσης, όπως η τρέχουσα, όπου ο μέσος καταναλωτής αποτελεί ένα από τα βασικότερα θύματά της. Σε μία περίοδο όπου τα εισοδήματα και τα νοικοκυριά πιέζονται ασφυκτικά, η ενδυνάμωση της προστασίας του καταναλωτή πρέπει να αποτελεί βασική υποχρέωση της Πολιτείας.

Η Πολιτεία οφείλει να συνεχίσει τις σημαντικές πρωτοβουλίες που έλαβε η προηγούμενη κυβέρνηση προς την κατευθυνση αυτή, όπως η θέσπιση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, η ενεργοποίηση της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, η αναβάθμιση του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή, η ενίσχυση του ΕΦΕΤ, η θεσμοθέτηση της Υπηρεσίας Εποπτείας της Αγοράς κ.α. Οφείλει να λάβει άμεσα μέτρα που θα αποτρέψουν τις όποιες κερδοσκοπικές και πληθωριστικές τάσεις δημιουργούνται από τα νέα σκληρά μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής, όπως η αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Οφείλει να επιτρέψει στον πολίτη να αναπτύξει τα ορθολογικά αντανακλαστικά του ώστε να επιλέγει, να επιβραβεύει, και να αποδοκιμάζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της αγοράς. Οφείλει να λάβει πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση φαινομένων αισχροκέρδειας και ασυδοσίας και να μεριμνήσει για την περαιτέρω προώθηση του υγιούς ανταγωνισμού. Η δημιουργία μίας Ελλάδας ανταγωνιστικής, που θέλουμε να παράγει και να προοδεύει, απαιτεί την περαιτέρω σύγκρουση με τις παθογένειες και τα αίτια που συντηρούν τις αγκυλώσεις στην αγορά.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube