Μήνυμα – Χαιρετισμός του Υπουργού Οικονομικών στην ειδική έκδοση της ICAP στα ΝΕΑ | 24.4.2021

Με ικανοποίηση χαιρετίζω, και φέτος, την πρωτοβουλία της ICAP να πραγματοποιήσει την ετήσια έκδοσή της με τους «40 Κορυφαίους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας».

Έκδοση που, για 12η συνεχή χρονιά, αναδεικνύει τις υγιείς παραγωγικές δυνάμεις του τόπου μας και τους τομείς που ξεχώρισαν, συμπεριλαμβάνοντας χρήσιμα στοιχεία και δείκτες. Έχει, δε, ακόμα μεγαλύτερη αξία σε σύγκριση με προηγούμενα έτη, διότι επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα, τις ισχυρές δυνατότητες και τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, παρά τις δυσμενείς συνθήκες που δημιούργησε η πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση.

Η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει την κρίση και τις επιπτώσεις της στον βέλτιστο δυνατό βαθμό, γρήγορα και αποτελεσματικά, όπως έχει αναγνωριστεί διεθνώς. Με ένα συνεκτικό, μεθοδικό και δυναμικό σχέδιο ενισχύει τη δημόσια υγεία, στηρίζει τα νοικοκυριά και την απασχόληση, τονώνει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων και διαφυλάσσει την κοινωνική συνοχή.

Ειδικότερα, για την επιχειρηματική κοινότητα, αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που προέκυψαν στην εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας, σχεδιάστηκαν και εφαρμόζονται στοχευμένα εργαλεία και μέτρα, με κύριους άξονες:

1ον. Την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, με μέτρα όπως η Επιστρεπτέα Προκαταβολή, τα χρηματοδοτικά εργαλεία του Ταμείου Εγγυοδοσίας και του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, η αναστολή πληρωμής αξιογράφων κ.ά.

2ον. Παρεμβάσεις μείωσης φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες αναμένεται – ανάλογα με τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας – να έχουν μόνιμο χαρακτήρα μετά το πέρας της υγειονομικής κρίσης, μαζί με το πρόσφατα εμπλουτισμένο νομικό πλαίσιο παροχής κινήτρων για την υποστήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας και την προσέλκυση επενδύσεων και ανθρώπινου κεφαλαίου. Ήδη, διεθνείς επιχειρηματικοί όμιλοι έχουν δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στην οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης και τις προοπτικές της οικονομίας μας, υλοποιώντας σημαντικές επενδύσεις.

Παράλληλα, παρά τις δυσμενείς συνθήκες της υγειονομικής κρίσης, συνεχίστηκε η υλοποίηση του μεταρρυθμιστικού προγράμματος της Κυβέρνησης, σε τομείς όπως:

  • Το νέο νομοθετικό πλαίσιο που στοχεύει στον εκσυγχρονισμό της εταιρικής διακυβέρνησης των ανώνυμων εταιρειών.
  • Η διεύρυνση της φορολογικής βάσης και η επιδίωξη μείωσης της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής, μέσω τόσο της αύξησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών όσο και του νέου θεσμικού πλαισίου για την περιστολή του λαθρεμπορίου.
  • Η ενίσχυση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της ρευστότητας, με περαιτέρω μείωση των «κόκκινων» δανείων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, μέσω του επιτυχημένου σχεδίου «Ηρακλής».
  • Η συνέχιση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και η υλοποίηση εμβληματικών επενδύσεων.
  • Η ψήφιση του νέου νομοθετικού πλαισίου για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν δράσεις που αποφέρουν όχι μόνο βραχυπρόθεσμα, αλλά και μεσο-μακροπρόθεσμα οφέλη, συμβάλλοντας στην ισχυρή ανάκαμψη της οικονομίας, μετά τη δοκιμασία της υγειονομικής κρίσης.

Ανάκαμψη η οποία θα ενισχυθεί περαιτέρω, μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων, συνολικού ύψους 31 δισ. ευρώ, από το εργαλείο «Next Generation EU».

Για τον σκοπό αυτό, η Κυβέρνηση έχει καταρτίσει ένα ρεαλιστικά φιλόδοξο, σύγχρονο και εξωστρεφές Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο συνιστά το εφαλτήριο, σε συνδυασμό με άλλες εθνικές πολιτικές και χρηματοδοτικά εργαλεία, για αλλαγή του οικονομικού υποδείγματος της χώρας, προς ένα πιο ανταγωνιστικό, καινοτόμο, δίκαιο, έξυπνο και πράσινο παραγωγικό μοντέλο. Ένα παραγωγικό μοντέλο που θα καθιστά τις επενδύσεις και τις εξαγωγές κινητήρια δύναμη της ελληνικής οικονομίας, συνδυάζοντας την οικονομική αποτελεσματικότητα με την κοινωνική συνοχή και δικαιοσύνη.

Εφαρμόζοντας την παραπάνω στρατηγική και παραμένοντας αφοσιωμένοι στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων, θα καταφέρουμε όλοι μαζί – Κράτος, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι – να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη συστηματική αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, τη δημιουργία πολλών καλών νέων θέσεων εργασίας και την ένταξη της χώρας μας στις δυναμικές οικονομίες της Ευρώπης.

ICAP Χαιρετισμός 40 Κορυφαίοι Κλάδοι 2021-4-24 2021-04-24 Μήνυμα_ΥΠΟΙΚ_ICAP_Νέα

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube