Μήνυμα Υπουργού Οικονομικών για την επανέκδοση της εφημερίδας ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 27.11.2020

Καλωσορίζω µε ιδιαίτερη χαρά την εκδοτική επαναφορά της ιστορικής εφηµερίδας «Νεολόγος των Πατρών». Μίας
εφηµερίδας που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1894 και άφησε το στίγµα της µε επιτυχία στην ενηµέρωση της τοπικής
κοινωνίας.
Κάθε νέα επιχειρηματική πρωτοβουλία στο χώρο της ενημέρωσης, µε δεδοµένες τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν για χρόνια στην έντυπη δηµοσιογραφία αλλά και τις νέες προκλήσεις που προσθέτει η πανδηµία του κορονοϊού, µας γεµίζει µε αισιοδοξία. Η επανέκδοση αυτή αποκτά ακόµα µεγαλύτερη σηµασία γιατί πραγµατοποιείται από έµπειρους και καταξιωµένους συντελεστές και έχει ως στόχο να συνδέσει ειδησεογραφικά την Πάτρα µε την Αθήνα.
Εύχοµαι σε όλο το δυναµικό της εφηµερίδας να υπηρετεί µε αντικειµενικότητα, εγκυρότητα και πληρότητα το πολύτιµο αγαθό της ενηµέρωσης, που αποτελεί θεµέλιο λίθο της δηµοκρατίας, ασκώντας
εποικοδοµητική και υπεύθυνη κριτική σε όλους τους δρώντες στον δηµόσιο βίο και αποφεύγοντας ακραίες οπτικές!

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube