Νέες Πανεπιστημιακές Υποδομές: Ένα σημαντικό βήμα υλοποιήθηκε | 28.3.2023

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2023

 

 

Δελτίο Τύπου

 

 

Συνεχίζονται οι συντονισμένες, εντατικές προσπάθειες για το έργο της κατασκευής, με διαδικασία ΣΔΙΤ, συμπληρωματικών πανεπιστημιακών κτιριακών υποδομών στη Λαμία.

Σήμερα, απεστάλησαν μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων) στους 5 ενδιαφερόμενους προεπιλεγέντες, συμβατικά και διαγωνιστικά τεύχη του έργου.

Η ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών Προσφορών είναι η 26η Ιουνίου 2023.

Με την ολοκλήρωσή του, θα έχουμε την ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου.

Στη συνέχεια, προβλέπεται η περίοδος οριστικοποίησης όλων των συμβατικών εγγράφων (συμβάσεις υπεργολαβίας, συμβάσεις χρηματοδότησης, ασφαλίσεις, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού κ.ά.), ώστε ο φάκελος του έργου να αποσταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον προ-συμβατικό έλεγχο, και να ακολουθήσει η υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης.

Ένα σημαντικό βήμα υλοποιήθηκε.

Ο στόχος της έναρξης υλοποίησης του έργου,  στο τέλος του 2023, παραμένει απολύτως εφικτός.

Το έργο της επέκτασης των εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών και των υποδομών φοιτητικής κατοικίας στη Λαμία, άνω των 13.500 τ.μ., προϋπολογισμού  15 εκατ. ευρώ, αναμένεται να έχει σημαντικά οφέλη για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, καθώς θα συμβάλλει, μακροχρόνια, στην ακαδημαϊκή ανάπτυξη και αριστεία και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

ΔΤ – Φοιτητικές Εστίες ΒΙΙ Φάση – 28.3.2023

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube