Ο Απολογισμός του Υπουργού ΥΜΕ για τη Φθιώτιδα | 23.2.2024

Λαμία, 23 Φεβρουαρίου 2024

 

 Δελτίο Τύπου

 

Τοποθέτηση στη Συνέντευξη Τύπου για τον απολογισμό για τη Φθιώτιδα.

 

Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στη δεύτερη έκθεση κοινωνικής λογοδοσίας για τα έργα που αφορούν την Π.Ε. Φθιώτιδας, μετά το κλείσιμο του 1ου εξαμήνου της νέας διακυβέρνησης.

Εισαγωγικά, μπορώ να σας βεβαιώσω ότι στη Φθιώτιδα αναπτύσσεται ιδιαίτερη θετική δυναμική, σε όλο το φάσμα του τομέα των δημόσιων υποδομών, και όχι μόνο.

Ως εκ τούτου, η περιοχή μας μπορεί να αισιοδοξεί, αφού δημιουργεί τις προϋποθέσεις για δυναμική προώθηση της ανάπτυξης, της απασχόλησης, της κοινωνικής συνοχής και της συνολικής της ισχύος.

Συγκεκριμένα:

 

1η ΕΝΟΤΗΤΑ: Έργα Κυβέρνησης Αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.

 

1ο Έργο. Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65).

Ο Αυτοκινητόδρομος Ε-65 αποτελεί σημαντικό έργο, πολυετούς διάρκειας σχεδιασμού και υλοποίησης.

Η πορεία υλοποίησής του είναι πλέον εξαιρετική.

Τα τμήματα Λαμία – Ξυνιάδα και Τρίκαλα – Καλαμπάκα αναμένεται να παραδοθούν σε χρήση πριν από το εφετινό Πάσχα, αν δεν εκδηλωθούν ακραία καιρικά φαινόμενα στο μεσοδιάστημα.

 

2ο Έργο. Διαγώνιος Άξονας: Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο.

Κηρύξαμε, στις 23 Νοεμβρίου, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, την έναρξη κατασκευής του Τμήματος Μπράλος – Άμφισσα.

Ένα εμβληματικό έργο υποδομής και ανάπτυξης, που σχεδίασε, ωρίμασε, δρομολόγησε και υλοποιεί η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Έχει εγκατασταθεί η Ανάδοχος Εταιρεία, εκπονούνται οι οριστικές μελέτες του έργου, έχουν εκκινήσει πρόδρομες εργασίες και έχουν ανοίξει μέτωπα του έργου σε γέφυρες και σήραγγες.

Κατά το τελευταίο τρίμηνο, αποφασίστηκε και εξασφαλίστηκαν οι πόροι για την αναβάθμιση των δύο μονών σηράγγων σε δίδυμες.

Έτσι προωθείται η ασφάλεια και η ταχύτητα των μετακινήσεων.

Η συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου είναι η 15η Αυγούστου 2027.

 

3ο Έργο. Οδικός Άξονας Λαμία – Καρπενήσι – Αγρίνιο.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχώρησε στη νέα δημοπράτηση του έργου από την παράκαμψη της Μακρακώμης μέχρι το ανατολικό μέτωπο της Σήραγγας Τυμφρηστού.

Στις 21 Δεκεμβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε το Α’ στάδιο του διαγωνισμού, που προβλέπει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την υποβολή αίτησης συμμετοχής.

Προέκυψαν 6 συμμετέχοντες.

Θα ακολουθήσει το Β’ στάδιο, με την πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς, από όπου και θα προκύψει ο ανάδοχος.

Υπενθυμίζεται ότι για το φυσικό αντικείμενο του εν λόγω έργου, μεταξύ άλλων, προβλέπονται η κατασκευή μεγάλων τεχνικών έργων γεφύρωσης, οπλισμένων επιχωμάτων, τοίχων οπλισμένης γης, οπλισμένων τοίχων αντιστήριξης, τοίχων ορύγματος, οπλισμένων βάσεων επιχωμάτων, ισόπεδων κόμβων, τεχνικών άνω και κάτω διαβάσεων, πλήθος οχετών, ενώ προβλέπεται και η διευθέτηση ρεμάτων.

Επίσης, σημειώνω ότι ανατέθηκαν οι μελέτες του 1ου τμήματος, Σταυρός – Καστρί.

Αυτές θα ολοκληρωθούν εντός του τρέχοντος έτους.

 

4ο Έργο. Ανακατασκευή Παραλιακής Οδού Αγ. Κωνσταντίνου και Αναδιαμόρφωση του κόμβου εισόδου των Καμένων Βούρλων.

Κατακυρώθηκε, την 30η Ιανουαρίου 2024, ο προσωρινός ανάδοχος που προέκυψε μετά από ανοιχτό διαγωνισμό.

Εστάλη το σχέδιο σύμβασης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, την 2α Φεβρουαρίου 2024.

Υπήρξε η Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης, από την 15η Φεβρουαρίου 2024.

Μετά την προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης από τον Προσωρινό  Ανάδοχο, θα υπογραφεί η Σύμβαση.

Η υπογραφή της σύμβασης αναμένεται στα μέσα Μαρτίου.

 

5ο Έργο. Οδική σύνδεση της Νεράιδας με Παράπλευρο Οδικό Δίκτυο.

Η υπογραφή της Σύμβασης έγινε στις 25 Οκτωβρίου 2023.

Έχουν συνταχθεί από την ανάδοχο οι μελέτες εφαρμογής, και άμεσα θα υποβληθούν προς έλεγχο και έγκριση στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Η καθυστέρηση για την εγκατάσταση του αναδόχου και την έναρξη των εργασιών οφείλεται στην αναβολή της εκδίκασης για την έκδοση της απόφασης των απαλλοτριώσεων στο χώρο του έργου, λόγω της απεργίας των δικηγόρων.

Η νέα εκδίκαση της υπόθεσης, μετά από 2 αναβολές, έχει οριστεί για τις 9 Απριλίου 2024.

 

6ο  Έργο. Κατασκευή – Βελτίωση του δρόμου Κουμαρίτσι – Παύλιανη.

Από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανατέθηκαν οι μελέτες του οδικού έργου, μήκους 7,7 χλμ.

Οι μελέτες θα ολοκληρωθούν εντός του 2024.

 

7ο Έργο. Αρδευτικό Δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας.

Υπενθυμίζεται ότι αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή του αρδευτικού δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων αποχετευτικών – στραγγιστικών έργων, των έργων οδοποιίας, των αντιπλημμυρικών και των βασικών αρδευτικών έργων, δηλαδή των δικτύων, της διώρυγας τροφοδοσίας, των δεξαμενών και των αντλιοστασίων.

Το έργο εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2024, μετά από αναμονή 12 ετών.

 

8ο Έργο. Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου στην Ηράκλεια.

Αποφασίστηκε και δρομολογήθηκε μελέτη για συμπληρωματικό έργο, το οποίο αφορά την διέλευση νέου αγωγού προσαγωγής επιπλέον ποσότητας νερών, από τον επαρχιακό δρόμο Λαμίας – Μπράλου.

Η ολοκλήρωση του συνολικού έργου εκτιμάται για τα τέλη του 2ου τριμήνου του 2024.

 

9ο Έργο. Φράγμα Πολλαπλών Σκοπών στον Χείμαρρο Μπουγάζι.

Επανεργοποιήθηκε η διαδικασία προώθησης της κατασκευής του έργου.

Πλέον αναμένεται η έκδοση της οριστικής διακοπής της παλαιάς σύμβασης και η οριστικοποίηση της διάλυσης αυτής, η παραλαβή του έως τώρα κατασκευασμένου έργου και η συνέχιση της κατασκευής των υπολειπομένων εργασιών με νέα εργολαβία, έπειτα από ανανέωση της ΑΕΠΟ.

Η διαδικασία αυτής της ανανέωσης είναι σε εξέλιξη από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

 

10ο Έργο. Υπογειοποίηση και αναβάθμιση υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων Ανθήλης και Ροδίτσας.

Αντικείμενο, κατά την πρώτη φάση, είναι η εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και των τευχών δημοπράτησης που απαιτούνται για τη δημοπράτηση του έργου, συνολικής έκτασης περίπου 38.000 στρεμμάτων.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι 2,6 εκατ. ευρώ, ενώ δεν υπάρχει εκτίμηση για τον προϋπολογισμό του έργου, καθώς βρισκόμαστε ακόμη σε στάδιο προμελέτης.

Θα χρειαστούν πρόσθετες υδραυλικές, ηλεκτρομηχανολογικές, τοπογραφικές, γεωτεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες για την αντιμετώπιση προβλημάτων του έργου που συσχετίζονται με προστατευόμενες περιοχές, εδαφολογικά στοιχεία αυξημένης παθογενούς αλατότητας, θέματα αποστράγγισης της περιοχής άρδευσης κ.ά..

Αναμένεται η υπογραφή της απαιτούμενης συμπληρωματικής σύμβασης εντός του 2ου τριμήνου του 2024.

Ο συνολικός χρόνος εκπόνησης όλων των μελετών εκτιμάται στους 24 μήνες, εφόσον δεν υπάρξουν καθυστερήσεις στην έκδοση περιβαλλοντικών όρων.

 

11ο Έργο. Κτιριακές Υποδομές σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Σε συνεργασία με τη Διοίκηση της εποπτευόμενης εταιρείας «Κτιριακές Υποδομές», συνεχίζεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση πρωτοβουλιών στήριξης των σχολικών μονάδων της Φθιώτιδας, από πλευράς νέων κατασκευών, επισκευής υφιστάμενων κτιριακών υποδομών και εφοδιασμού σχολικών μονάδων με νέο εξοπλισμό.

 

1ον. Κατασκευές.

Μετά τον πρώτο σχεδιασμό από τις Κτιριακές Υποδομές, ανατέθηκαν οι μελέτες για:

α) Κλειστό Γυμναστήριο, 1.150 τ.μ., στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας.

β) Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων, 530 τ.μ., στο συγκρότημα των σχολικών μονάδων 2ου Λυκείου και 2ου Γυμνασίου Λαμίας.

Προβλέπεται να γίνεται χρήση και των δύο αυτών έργων υποδομής και από τις τρεις εκπαιδευτικές μονάδες, αλλά και το σύστημα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής μας.

Οι μελέτες αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν το τέλος Απριλίου.

Θα ακολουθήσει η δημοπράτηση των έργων.

Επίσης, εξετάζεται η κατασκευή κλειστής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο 19ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας.

 

2ον. Επισκευές.

Το τελευταίο διάστημα, μελετήθηκαν και άρχισαν ή δρομολογούνται επισκευές στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας, στο Νηπιαγωγείο Ελάτειας και στο Δημοτικό Σχολείο Ελάτειας.

Ολοκληρώθηκαν έργα υποδομής στο 16ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Λαμίας, στο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Αγίου Κωνσταντίνου, και στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Λιανοκλαδίου.

 

3ον. Εξοπλισμός.

Το έργο της προμήθειας εξοπλισμού σχολικών μονάδων σε όλη την Επικράτεια εντάσσεται στο «Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός Υποδομών όλων των Βαθμίδων Εκπαίδευσης».

Σκοπός του έργου είναι η κάλυψη των αναγκών των σχολείων όλης της Ελλάδας με τον απαιτούμενο, σύγχρονο εξοπλισμό, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες εκπαίδευσης  των μαθητών, σε κάθε βαθμίδα.

Η Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού, όπως θρανία, καθίσματα, έδρες και πίνακες των αιθουσών διδασκαλίας, γραφεία διδασκόντων και πτυσσόμενα καθίσματα για τις αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, εξοπλισμό ΑμεΑ, βιβλιοθήκες, παγκάκια, παιχνίδια και χαρτοθήκες για τα Νηπιαγωγεία, γραφεία Η/Υ, καθίσματα εκπαιδευτικών, καθώς και ανταλλακτικά θρανίων και καθισμάτων.

Στην Π.Ε. Φθιώτιδας, το τελευταίο τρίμηνο, εφοδιάστηκαν με εξοπλισμό το Νηπιαγωγείο Αγίου Κωνσταντίνου, το 1ο και το 2ο Νηπιαγωγείο Αταλάντης, το 20ο και το 30ο Νηπιαγωγεία Λαμίας, το Ειδικό Νηπιαγωγείο Λαμίας, το Δημοτικό Σχολείο Ομβριακής, τα 1ο, 16ο, 17ο, 21ο Δημοτικά Σχολεία Λαμίας, το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αταλάντης, το Γυμνάσιο και Λύκειο Καμένων Βούρλων, το 5ο Λύκειο Λαμίας, τα Γυμνάσια Αμφίκλειας και Κάτω Τιθορέας, και τα Λύκεια Αμφίκλειας και Κάτω Τιθορέας.

 

Ενώ χθες, παραδόθηκε σχετικός εξοπλισμός και στις ακόλουθες σχολικές μονάδες: 7ο, 10ο και 14ο Δημοτικά Σχολεία Λαμίας, Ειδικά Δημοτικά Σχολεία Λαμίας και Αταλάντης, Δημοτικά Σχολεία Μεγάλης Βρύσης, Λιανοκλαδίου, Λουτρών Υπάτης, Νηπιαγωγεία Καινούριου, Λιανοκλαδίου, 2ο, 19ο και 25ο Νηπιαγωγεία Λαμίας.

 

12ο Έργο. Έκτακτες χρηματοδοτήσεις.

Το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών προχωρά στην έκτακτη χρηματοδότηση των Δήμων Αμφίκλειας – Ελάτειας, Δομοκού, Λοκρών και Μακρακώμης.

Αναλυτικά, δρομολογούνται χρηματοδοτήσεις για έργα υποδομής μικρής κλίμακας στις εξής Δημοτικές Κοινότητες:

 • Για τον Δήμο Αμφίκλειας – Ελάτειας: Αγία Μαρίνα, Κάτω Τιθορέα, Λευκοχώρι, Μπράλος, Παλαιοχώρι και Τιθορέα.
 • Για τον Δήμο Δομοκού: Σοφιάδα και Πετρίλια, Άγιος Γεώργιος, Γαβράκια, Δομοκός, Καρυές, Αγραπιδιά, Ομβριακή και Νέο Μοναστήρι.
 • Για τον Δήμο Λοκρών: Κυρτώνη, Μαρτίνο, Έξαρχος και Μεγαπλάτανος.
 • Για τον Δήμο Μακρακώμης: Αρχάνι, Άγιος Σώστης και Δίλοφο, Τρίλοφο, Πίτσι, Κυριακοχώρι, Κανάλια, Άγιος Γεώργιος, Τσούκα και Πλάτανος.

 

13ο Έργο. Αποκατάσταση Ζημιών από Φυσικές Καταστροφές.

Διακρίνω 4 πεδία παρεμβάσεων:

1ο Πεδίο: Σχολικές μονάδες.

Οι σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Φθιώτιδας, στις οποίες έγιναν αυτοψίες από τις Κτιριακές Υποδομές, είναι:

 • Το Γυμνάσιο και το Λύκειο Δομοκού, με εκτίμηση προϋπολογισμού άνω του 1,4 εκατ. ευρώ.
 • Το Γυμναστήριο Γυμνασίου και Λυκείου Δομοκού, με εκτίμηση προϋπολογισμού 360.000 ευρώ.
 • Ο Παιδικός Σταθμός Δομοκού, με εκτίμηση προϋπολογισμού 416.000 ευρώ.
 • Το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο Δομοκού, με εκτίμηση προϋπολογισμού άνω του 1,1 εκατ. ευρώ.
 • Το Γυμνάσιο και το Λύκειο Νέου Μοναστηρίου, με εκτίμηση προϋπολογισμού άνω του 1,6 εκατ. ευρώ.
 • Το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο Νέου Μοναστηρίου, με εκτίμηση προϋπολογισμού άνω του 1 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων υπερβαίνει τα 6 εκατ. ευρώ.

 

Υπογράψαμε, στις 20 Δεκεμβρίου 2023, Μνημόνιο Συνεργασίας με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, για τη χρηματοδότηση και αυτών των έργων, προφανώς με πολύ περισσότερα στη Θεσσαλία.

Τα έργα θα εκτελεστούν με βάση το Άρθρο 25 του Νόμου 5049/2023, που αφορά τις διαδικασίες κατεπείγουσας εκτέλεσης έργων από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τους εποπτευόμενους φορείς του, σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

Τα έργα θα ολοκληρωθούν μέχρι τέλος καλοκαιριού.

 

2ο Πεδίο: Οδικά έργα και γέφυρες.

Στην Π.Ε. Φθιώτιδα, έχουν διαπιστωθεί:

 • Αστοχίες σε γέφυρες. Για 2 γέφυρες απαιτείται ανακατασκευή και σε άλλες 2 γέφυρες επισκευή, με εκτιμώμενο κόστος 6,3 εκατ. ευρώ.
 • 7 αστοχίες σε οδικά τμήματα, με εκτιμώμενο κόστος 5,3 εκατ. ευρώ.
 • 3 αστοχίες σε τεχνικά, με εκτιμώμενο κόστος 12,1 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος, για τους Δήμους Δομοκού και Λαμιέων, εκτιμάται στα 24 εκατ. ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνονται σχολεία, σιδηροδρομικό δίκτυο, αντιπλημμυρικά έργα, αστοχίες σε φράγματα και καθαρισμοί ρεμάτων.

Με τις διαδικασίες της κατεπείγουσας εκτέλεσης έργων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα προχωρήσει, μέχρι τον Ιούνιο, στις αναγκαίες διαδικασίες δημοπρατήσεων.

 

3ο Πεδίο: Σιδηροδρομικό δίκτυο.

Παρατηρούνται εκτεταμένες ζημίες στον κύριο άξονα Δομοκός – Λάρισα, καθώς και στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Δομοκού.

Η μόνιμη αποκατάσταση του δικτύου, μετά την επαναφορά της προσωρινής αποκατάστασης στις 16 Δεκεμβρίου 2023, αναμένεται να ολοκληρωθεί την επόμενη διετία.

 

4ο Πεδίο: Αποζημιώσεις πολιτών.

Μέχρι σήμερα, στην Π.Ε. Φθιώτιδας έχουν αποζημιωθεί 1.242 δικαιούχοι, με συνολικό ποσό ύψους άνω των 3,2 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα:

 • Οικοσκευή και πρώτες ανάγκες: 1.183.674 ευρώ σε 295 δικαιούχους.
 • Πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής: 56.126 ευρώ σε 14 δικαιούχους.
 • Πρώτη αρωγή έναντι επιχορήγησης σε επιχειρήσεις (συμπεριλαμβάνονται κτηνοτροφικές μονάδες και αγροτικές εκμεταλλεύσεις): 1.976.000 ευρώ σε 933 δικαιούχους.

 

14ο Έργο: Αποζημιώσεις Απαλλοτριώσεων.

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, εγκρίθηκε η δέσμευση ποσών για την παρακατάθεση αποζημίωσης ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν.

Για την Π.Ε. Φθιώτιδας, οι Αποφάσεις είναι ύψους περίπου 900.000 ευρώ και αφορούν:

1ον. Παρακατάθεση αποζημίωσης ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης στο τμήμα Κόμβος Ράχες – Αγ. Θεόδωροι – υποτμήμα Κόμβος Ραχών – Αχλαδίου – Agroinvest», ύψους 373.608 ευρώ.

Αφορούν ακίνητα στη Δημοτική Κοινότητα Ραχών και Αχλαδίου.

Σημειώνεται πως το συγκεκριμένο ζήτημα χρονολογείται από το 1996!

Παράλληλα, το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών δρομολογεί τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να προχωρήσουν και οι αποζημιώσεις για το έτερο τμήμα του έργου, «Βελτίωση της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης στο τμήμα Ράχες – Άγιοι Θεόδωροι», που χρονολογείται από το 1994!

 

2ον. Παρακατάθεση αποζημίωσης ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν για την κατασκευή του έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65)», στο τμήμα από 19+250 έως 22+900, στον Δήμο Λαμιέων, ύψους 530.523 ευρώ.

Αφορούν ακίνητα στις Δημοτικές Κοινότητες Λυγαριάς και Στίρφακας.

 

 

2η ΕΝΟΤΗΤΑ: Έργα που ξεκίνησαν την προηγούμενη περίοδο Διακυβέρνησης από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

 

1ο Έργο. Ανέγερση Πτέρυγας Ακτινοθεραπείας, Χημειοθεραπείας και Πυρηνικής Ιατρικής και Αναβάθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας (ΓΝΛ).

Υπεγράφη, στις 30 Οκτωβρίου 2023, η σύμβαση έργου προϋπολογισμού περίπου 20 εκατ. ευρώ.

Ως προς το πρώτο έργο, ο ανάδοχος συνεχίζει τις πρόδρομες εργασίες στον χώρο του ΓΝΛ, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

Αυτές έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 80%.

Σήμερα αναμένεται και η οικοδομική άδεια, μετά την προέγκριση αυτής μέσα στην εβδομάδα.

Ως το τέλος Φεβρουαρίου, αναμένεται να ξεκινήσει η γενική εκσκαφή, και τον Μάρτιο θα ξεκινήσει ο φέρων οργανισμός του νέου κτιρίου.

Ως προς το έργο της Αναβάθμισης του Τ.Ε.Π., αναμένεται η μεταφορά του υφιστάμενου Τμήματος στο Πέτρινο κτίριο, με κόστος ύψους περίπου 250.000 ευρώ, που θα καλυφθεί από τα απρόβλεπτα του έργου.

Οι σχετικές εργασίες μεταφοράς αναμένεται να διαρκέσουν περίπου 3 μήνες.

Στη συνέχεια θα ξεκινήσουν οι εργασίες της αναβάθμισης του Τ.Ε.Π.

Και τα δύο έργα θα παραδοθούν, όπως έχουμε δεσμευτεί, τον Νοέμβριο του 2025.

 

2ο Έργο. Δημιουργία και Επέκταση Κτιριακών Υποδομών του Πανεπιστημίου.

Μετά από πρωτοβουλία μας, πριν από σχεδόν 4 χρόνια, εντάχθηκε σε ενιαίο έργο με τον Βόλο, η κατασκευή πανεπιστημιακών κτιριακών υποδομών στη Λαμία, με τη διαδικασία ΣΔΙΤ.

Μετά την αντιμετώπιση αρκετών σημαντικών προβλημάτων, εγκρίθηκαν, στις 17 Οκτωβρίου 2023, οι σχετικές διαδικασίες, και ανακηρύχθηκε ο προσωρινός Ανάδοχος του έργου.

Ο Ανάδοχος βρίσκεται σε συζητήσεις και τελικές αποφάσεις χρηματοδότησης του έργου από Ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), με τη βοήθεια τεχνικού, νομικού και οικονομικού συμβούλου.

Το Πανεπιστήμιο πρέπει να προχωρήσει τις διαδικασίες για την έκδοση ΑΕΠΟ, τόσο στη Λαμία, όσο και στον Βόλο.

Οι σχετικές διαδικασίες, πριν την οριστική υπογραφή της σύμβασης, αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι 8 μήνες.

Σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα επιδιώξουμε να καλύψουμε τους χρόνους που δεν ολοκληρώθηκαν οι σχετικές διαδικασίες – από τους υπεύθυνους – έγκαιρα.

 

3ο Έργο. Δημιουργία Νέου Δικαστικού Μεγάρου Λαμίας.

Σε συνέχεια Προγραμματικής Σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στελέχη του Τάγματος Εκκαθαρίσεως Ναρκοπεδίων Ξηράς ολοκλήρωσαν επιτυχώς το έργο της έρευνας και απομάκρυνσης των επικίνδυνων υλικών στο τμήμα του πρώην στρατοπέδου.

Τα πολλαπλά ευρήματα (119 βλήματα πυροβολικού Β’ Παγκοσμίου Πολέμου High Explosive) και η ορθή διαχείρισή τους επιβεβαιώνουν το σημαντικό και ουσιαστικό έργο που ολοκληρώθηκε, προκειμένου να αποδοθεί ο χώρος καθαρός και ασφαλής.

Πλέον, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ως αναθέτουσα αρχή, σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, προχωρά στην ολοκλήρωση των ενεργειών ωρίμανσης, καθώς και των σχεδίων των τευχών και προδιαγραφών αποτελέσματος για το σύνολο (cluster) των Δικαστικών Μεγάρων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έναρξη του ανταγωνιστικού διαλόγου.

Ολοκληρώθηκαν οι τοπογραφικές εργασίες υπαίθρου.

Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, θα ολοκληρωθούν και οι αντίστοιχες τοπογραφικές μελέτες γραφείου.

 

4ο Έργο. Αξιοποίηση Ιστορικού χώρου των Θερμοπυλών.

Συνεχίζεται, με βούληση και σχέδιο, η προσπάθεια για την ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου των Θερμοπυλών.

Ως γνωστό, έχει εξασφαλισθεί χρηματοδότηση ύψους 2,3 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αυτή καλύπτει βελτιωτικές παρεμβάσεις ήπιας ανάπλασης, με ευθύνη του Δήμου Λαμιέων, και αποκατάσταση, στερέωση και ανασκαφικό καθαρισμό του Τείχους των Φωκέων, με ευθύνη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον μη κρατικού φορέα (Ίδρυμα Ωνάση), που είχαμε εξασφαλίσει για τη χρηματοδότηση ψηφιακής αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών στο συγκεκριμένο χώρο, θα εκδηλωθεί έμπρακτα.

Το φυσικό αντικείμενο είναι η αναβάθμιση του κέντρου πληροφόρησης, με την εγκατάσταση εφαρμογών και εξοπλισμού σύγχρονης τεχνολογίας για την ανασύνθεση της ιστορικής μάχης, καθώς και ψηφιακή ξενάγηση.

Ήδη έχει υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου για τον σκοπό αυτό.

Και ολοκληρώνεται η σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου και του Ιδρύματος.

5ο Έργο. Λιμάνι Στυλίδας.

Με την αποτελεσματική συνεργασία των εμπλεκομένων Υπουργείων, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας, εξασφαλίστηκαν ήδη τα πρώτα 10 εκατ. ευρώ, που αφορούν στην εκβάθυνση του Λιμένα Στυλίδας, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με φορέα ωρίμανσης του έργου το ΤΑΙΠΕΔ.

Το ποσό αυτό θα καλύψει τις εργασίες εκβάθυνσης.

Το υπόλοιπο ποσό, ύψους περίπου 10 εκατ. ευρώ, για τον εμπορικό λιμένα και τον τουριστικό λιμένα, επιδιώκουμε, με πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, να καλυφθούν από άλλα, διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Προηγήθηκε όλων αυτών η ανάρτηση του έργου στη Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων του ΤΑΙΠΕΔ, μέσω της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, όπου προεδρεύει ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.


6ο Έργο. Αξιοποίηση Ιαματικών Πηγών.

Ακίνητο Camping Καμένων Βούρλων (Κονιαβίτης).

Η αξιοποίηση της δεύτερης ιαματικής πηγής προχωρά.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία, τον Ιανουάριο, ο έλεγχος όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών της μοναδικής υποβληθείσας πρότασης.

Εκτιμούμε ότι σε λίγες ημέρες θα υπάρξει θετική αξιολόγηση και κατάληξη.

 

7ο Έργο. Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής.

Δημοσιεύθηκε Απόφαση (ΦΕΚ (Β 7258/21-12-2023)) οριοθέτησης και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση ζημιών σε κτήρια από τον σεισμό της 8ης Ιουνίου 2023, που αφορά τις Δημοτικές Κοινότητες Ελάτειας, Ζελίου και Σφάκας, Έξαρχου, Καλαποδίου και Γουλεμίου, καθώς και Ρεγγινίου.

Το έργο της αποκατάστασης των ζημιών αναλαμβάνει ο Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Αττικής.

 

8ο Έργο: Ψηφιοποίηση αρχείων Πολεοδομίας Λαμίας.

Μετά από συνεργασία μας με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και τον Δήμο Λαμιέων, η Πολεοδομία Λαμίας θα είναι από τις πρώτες πολεοδομικές υπηρεσίες για τις οποίες το ΤΕΕ θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου της ψηφιοποίησης των αρχείων.

 

9ο Έργο: Αγωγός ύδρευσης Παλαιοκερασιά – Ράχες.

Ως προς το έργο της κατασκευής του αγωγού ύδρευσης από τις πηγές της Παλαιοκερασιάς μέχρι τον Αχινό και τις Ράχες, το έργο χρηματοδοτήθηκε στις 4 Ιανουαρίου 2021, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με το ποσό του 1,05 εκατ. ευρώ, όσος ήταν και ο προϋπολογισμός του έργου.

Ωστόσο, το έργο δεν ολοκληρώθηκε.

Μετά από συνεργασία του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, εξασφαλίστηκαν επιπλέον πόροι ύψους 200.000 ευρώ, προκειμένου το έργο να ολοκληρωθεί και ο αγωγός να τεθεί σε λειτουργία, κάτι που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα τέλη Μαρτίου.

 

10ο Έργο: Φωτισμός και Περίφραξη Γηπέδου Ποδοσφαίρου Κάτω Τιθορέας.

Μετά από συνεργασία μας με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αναμένεται, μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από πλευράς Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ώστε το έργο να «ξεκολλήσει».

 

11ο Έργο: Μη διακοπή δρομολογίων του ΚΤΕΛ προς Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Δομοκού.

Εξασφαλίσαμε, σε συνεργασία με τη διοίκηση του υπεραστικού ΚΤΕΛ Φθιώτιδας, τη μη διακοπή των δρομολογίων για 11 δημοτικές κοινότητες του Δήμου Δομοκού: Μελιταία, Φιλιαδώνα, Μακρολίβαδο, Καρυές, Λεύκα, Νέα Μάκρισση, Παλαμάς, Πετρωτό, Μαντασιά, Πολυδένδρι και Βούζι.

 

12ο Έργο: Ενίσχυση του Γηροκομείου Σπερχειάδας.

Με παρέμβασή μας στον Όμιλο METROPOLITAN GENERAL, εξασφαλίστηκε χορηγία 16 νοσοκομειακών κρεβατιών, στο Γηροκομείο Σπερχειάδας και την Κοινότητα Γλύφας.

 

13ο Έργο: Ενίσχυση του Μουσικού Σχολείου Λαμίας.

Σε συνεργασία με την HELLENiQ ENERGY, εξασφαλίστηκε χορηγία προς το Μουσικό Σχολείο Λαμίας, για την προμήθεια συγκεκριμένων μουσικών οργάνων.

 

14ο Έργο: Ενισχύσεις με κοινωνικό πρόσημο.

Εξασφαλίστηκαν χορηγίες για την Ένωση Ποντίων Φθιώτιδας, για την Ακαδημία Ρυθμικής Γυμναστικής και την Ακαδημία Χορού Λαμίας.

Επίσης, για τον Σύλλογο Νέων Γοργοποτάμου, με αποτέλεσμα να ολοκληρωθεί το γήπεδο μπάσκετ.

 

Αυτή είναι η δέσμη των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη – το τελευταίο τρίμηνο – στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας.

Συνεχίζουμε, ολοκληρώνοντας όσα βρήκαμε σε εξέλιξη, ξεκινήσαμε νέα και σχεδιάζουμε νέα δέσμη έργων.

Και το πράττουμε, με ισχυρή πολιτική βούληση, όραμα, σχέδιο, πρόγραμμα, καθαρότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα.

Με την ολοκλήρωση των έργων που υλοποιούνται, δρομολογούνται ή/και σχεδιάζονται, η Φθιώτιδα αποκτά ισχυρούς παράγοντες ενίσχυσης της υψηλής και διατηρήσιμης αναπτυξιακής δυναμικής.

Αποκτά μεγαλύτερη συνολική ισχύ.

Αν εργασθούμε, όλες και όλοι μαζί, με θεσμική τάξη, συμπληρωματικά και απολύτως καθαρά, θα πάμε τη Λαμία – ως έδρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – και τη Φθιώτιδα, αρκετά πιο μπροστά και πιο ψηλά.

Σε ότι με αφορά, είμαι ισχυρά και σταθερά δεσμευμένος σε αυτό τον στόχο και την κοινή μας προσπάθεια!

 

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube