Ο Υπουργός Οικονομικών στην εκδήλωση του ΥπΑΑΤ στον Δομοκό (video) | 15.7.2022

Παρουσία του Υπουργού Οικονομικών και Βουλευτή Φθιώτιδας Χρήστου Σταϊκούρα πραγματοποιείται στον Δομοκό η εκδήλωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  “Χρηματοδοτικά εργαλεία για μια βιώσιμη Ύπαιθρο ”.

 

Ακολουθεί ο Χαιρετισμός του Υπουργού Οικονομικών:

 

 

Η πρωτοβουλία LEADER, έχοντας ήδη συμπληρώσει τρεις δεκαετίες στη χώρα μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτέλεσε, και εξακολουθεί να αποτελεί, ένα εξαιρετικό χρηματοδοτικό εργαλείο, με καθοριστική συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Το πρόγραμμα LEADER αποτέλεσε την αρχή μιας νέας προσέγγισης στην πολιτική της αγροτικής ανάπτυξης και επέφερε κομβικές αλλαγές στις τοπικές κοινωνίες.

Αλλαγές, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες, προκειμένου να παραμείνει ζωντανή η ελληνική ύπαιθρος.

Ταυτόχρονα, δημιούργησε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή της, ενδυνάμωσε τους δεσμούς συνεργασίας των τοπικών φορέων, συνέβαλλε στην ενεργοποίηση του τοπικού πληθυσμού, ενίσχυσε την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής υπαίθρου, βελτίωσε την ποιότητα ζωής των κατοίκων, προώθησε την απασχόληση, δίνοντας ίσες ευκαιρίες σε συμπολίτες μας που επέλεξαν να δραστηριοποιηθούν στον πρωτογενή τομέα.

Μέσω αυτής της συμμετοχικής προσέγγισης στην αγροτική ανάπτυξη, έχει αποφέρει θετικά αποτελέσματα τόσο στην αναβίωση αγροτικών περιοχών, όσο και στη δημιουργία και διατήρηση αγροτικών δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο.

Τα τοπικά προγράμματα LEADER υλοποιούνται από τις Ομάδες Τοπικής Δράσης και τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στην περίοδο 2014-2020, εκδηλώθηκε σημαντικό ενδιαφέρον  για ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις.

Η Κυβέρνηση δρομολόγησε σημαντικές αλλαγές για το μέλλον των ιδιωτικών επενδύσεων, στο πρόγραμμα LEADER, που ενισχύουν το επενδυτικό περιβάλλον:

 1. Καταργήθηκε η  υποχρέωση υποβολής ενός τουλάχιστον αιτήματος πληρωμής εντός ενός έτους από την ένταξη των επενδυτικών σχεδίων. Διευκολύνονται έτσι οι δικαιούχοι στην υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω COVID-19.
 2. Προβλέπονται συγκεκριμένες διατάξεις για τη διευκόλυνση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ των δικαιούχων και των αρμόδιων υπηρεσιών του προγράμματος.
 3. Αυξήθηκε το ποσοστό προκαταβολής στις Ομάδες Τοπικής Δράσης για την πληρωμή των επενδυτικών σχεδίων από 25% σε 50%, στο πλαίσιο βελτίωσης της λειτουργίας του συστήματος πληρωμών του προγράμματος.
 4. Δίνεται πλέον η δυνατότητα αύξησης του προϋπολογισμού της Πράξης, στην περίπτωση που ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμος, αλλά δεν είχε υπολογιστεί εξ’ αρχής από τον δικαιούχο, διευκολύνοντας έτσι τους δικαιούχους στη διόρθωση σφαλμάτων του προϋπολογισμού τους, σχετικά με την επιλεξιμότητα του ΦΠΑ.

Η Κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει ανακοινωθεί, στηρίζει έμπρακτα την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, δεσμεύοντας 253 εκατομμύρια ευρώ, για την ένταξη ιδιωτικών επενδύσεων στα προγράμματα για την «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων», βασισμένη στην προσέγγιση LEADER.

Με τη συνεχή και ουσιαστική συνεργασία των τοπικών φορέων, η Κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο  την επίτευξη της ταχύτερης και αποτελεσματικότερης υλοποίησης των αναπτυξιακών παρεμβάσεων που έχει ανάγκη η χώρα μας.

Κορυφαίος πυλώνας στη στήριξη των πολιτικών του αγροτικού χώρου, είναι το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Μόνο για την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας έχουν ολοκληρωθεί, ενταχθεί ή αναμένεται να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, έργα προϋπολογισμού άνω των 75 εκατ. ευρώ.

Μία σύντομη αναφορά στα έργα, ανά Δήμο:

 • Για τον Δήμο Μακρακώμης, η βελτίωση αρδευτικού δικτύου και η Αγροτική Οδοποιία, συνολικού προϋπολογισμού 665.000 ευρώ.
 • Για τον Δήμο Αμφίκλειας – Ελάτειας, έργα ανάπλασης, ανάδειξης περιβάλλοντος, καθώς και η Αγροτική Οδοποιία, συνολικού προϋπολογισμού 380.000 ευρώ.
 • Για τον Δήμο Δομοκού, έργα βελτίωσης και εκσυγχρονισμού δικτύων άρδευσης, το φράγμα πολλαπλών σκοπών στο Μπουγάζι, καθώς και βελτίωση αγροτικών οδών, συνολικού προϋπολογισμού 2,6 εκατ. ευρώ. Αναμένεται η έγκριση ένταξης ένταξη νέων έργων στα μέτρα 4.3.1 (Εγγείες Βελτιώσεις), ύψους 3,9 εκατ. ευρώ, η έγκριση ένταξης του ΤΟΕΒ Ξυνιάδας στο μέτρο 4.3.1, ύψους 2,2 εκατ. ευρώ.
 • Για τον Δήμο Λαμιέων, αναπλάσεις χώρων δραστηριοτήτων, έργα αγροτικής οδοποιίας, εκσυγχρονισμός και κατασκευή αρδευτικών δικτύων, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 5 εκατ. ευρώ, ενώ αναμένεται και η έγκριση ένταξης έργων υποδομών εγγείων βελτιώσεων, με ωφελούμενο τον ΤΟΕΒ Μοσχοχωρίου.
 • Για τον Δήμο Λοκρών, το ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης Αντιπυρικής Προστασίας, προϋπολογισμού1,6 εκατ. ευρώ.
 • Για τον Δήμο Στυλίδας, παρεμβάσεις για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών, προϋπολογισμού περίπου 350.000 ευρώ.

Ταυτόχρονα, δρομολογείται άμεσα η ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης στο μέτρο 4.3.4 (Αγροτικής Οδοποιίας) και σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, θα ήθελα να αναφέρω, περιληπτικά:

 • Για τον Δήμο Αμφίκλειας – Ελάτειας, ένταξη τριών νέων έργων, ύψους 1.500.000 ευρώ.
 • Για τον Δήμο Δομοκού, έργα ύψους 1.400.000 εκατ. ευρώ.
 • Για τον Δήμο Λοκρών, ένταξη νέου έργου, ύψους 1.000.000 ευρώ.
 • Για τον Δήμο Μακρακώμης, ένταξη νέου έργου, ύψους 1.500.000 ευρώ.
 • Για τον Δήμο Στυλίδας, ένταξη νέων έργων, ύψους 500.000 ευρώ.

Επίσης, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ως μεταφερόμενο, το έργο «Αρδευτικό Δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας», προϋπολογισμού 41 εκατ. Ευρώ, αυξάνοντας τον προϋπολογισμό του έργου με Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών, ύψους περίπου 11.600.000 εκατ. ευρώ.

Ως Υπουργείο Οικονομικών, εργαζόμαστε συστηματικά, σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενισχύοντάς το με ποσό άνω των 900 εκατομμυρίων ευρώ, εκτός Προϋπολογισμού, αποδεικνύοντας έμπρακτα την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδει η Κυβέρνηση στη στήριξη και ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα.

Τομέας που πρέπει – και μπορεί – να αναπτυχθεί περαιτέρω, αξιοποιώντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει, ώστε να συνεισφέρει σημαντικά στην επίτευξη βιώσιμης οικονομικής μεγέθυνσης, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και στην τόνωση της περιφερειακής ανάπτυξης, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική περίοδο λόγω της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης.

Οι προσπάθειες συνεχίζονται.

Σας ευχαριστώ.

 

Δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση:

 

Κατεβάστε την Τοποθέτηση του Υπουργού εδώ:

2022-07-15 ΔΤ – Χαιρετισμός ΥπΟικ στην εκδήλωση του ΥπΑΑΤ στον Δομοκό

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
InstagramYoutube