Ο Υπουργός Οικονομικών στο 4th InvestGR Forum 2021 (video) | 14.7.2021

 

 

Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2021

 

Δελτίο Τύπου – Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα  στο 4th InvestGR Forum 2021

 

 

Θα ήθελα, αρχικά, να συγχαρώ τους διοργανωτές του «4th InvestGR Forum 2021» για την πραγματοποίηση του Συνεδρίου και να τους ευχαριστήσω για την τιμητική πρόσκληση που μου απηύθυναν να συμμετάσχω σε αυτό.

 

Κυρίες και Κύριοι,

Το Υπουργείο Οικονομικών, και συνολικά η Κυβέρνηση, έχουν θέσει ως προτεραιότητα τον ριζικό ανασχηματισμό του ελληνικού αναπτυξιακού μοντέλου, με αύξηση της ποσότητας και της παραγωγικότητας, με βελτίωση της ποιότητας του εθνικού πλούτου και ανασύνθεση των συστατικών του ΑΕΠ, ενισχύοντας τις επενδύσεις και τις εξαγωγές.

Στόχος η επίτευξη ισχυρής και βιώσιμης ανάπτυξης, η μείωση του επενδυτικού κενού, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, η δημιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ως Υπουργείο Οικονομικών, τα δύο τελευταία χρόνια, προχωρήσαμε στην υλοποίηση μίας σειράς σημαντικών μεταρρυθμίσεων και δράσεων.

Συγκεκριμένα:

 

1ον. Μειώσαμε φορολογικούς συντελεστές και ασφαλιστικές εισφορές, όπως μεταξύ άλλων:

 • Η μείωση του ΕΝΦΙΑ – μεσοσταθμικά – κατά 22%.
 • Η μείωση του φορολογικού συντελεστή κερδών επιχειρήσεων (από το 28% στο 22%) και των μερισμάτων (από το 10% στο 5%).
 • Η μείωση του εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή στα φυσικά πρόσωπα (από το 22% στο 9%).
 • Η μείωση της προκαταβολής φόρου για φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (από το 100% στο 55%) και για νομικά πρόσωπα από το (100% στο 80%).
 • Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.
 • Η κατάργηση της εισφοράς 0,6% για εταιρείες factoring και leasing.
 • Η καθιέρωση χαμηλού φορολογικού συντελεστή για τα αγροτικά σχήματα στο 10%.

Επιπρόσθετα – των παραπάνω μόνιμων μειώσεων – αναστείλαμε την καταβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και μειώσαμε περαιτέρω τις ασφαλιστικές εισφορές για το 2021 και το 2022 με στόχο, ανάλογα τον δημοσιονομικό χώρο, να μονιμοποιηθούν κι αυτές.

Παράλληλα, μέσα από παρεμβάσεις για τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης (κίνητρα ενίσχυσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών, ηλεκτρονικά βιβλία, ηλεκτρονική τιμολόγηση, μεταρρύθμιση του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων κ.ά.), δημιουργούμε πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, για περαιτέρω μειώσεις φορολογικών βαρών. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ηλεκτρονικές συναλλαγές των πολιτών, το πρώτο εξάμηνο του 2021, έφτασαν τα 150 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας κατά πολύ τα 91 εκατ. ευρώ για όλο το 2020.

2ον. Θεσπίσαμε κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων και ανθρώπινου κεφαλαίου όπως:

 • Η μείωση, κατά 50%, του φορολογικού συντελεστή για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, για τα 3 πρώτα έτη λειτουργίας τους.
 • Η θέσπιση έκπτωσης φόρου για δαπάνες που αφορούν λήψη υπηρεσιών για ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων.
 • Η αναστολή ΦΠΑ στις νέες οικοδομές και η αναστολή του φόρου υπεραξίας ακινήτων για 3 έτη.
 • Η διαμόρφωση ειδικού καθεστώτος εναλλακτικής φορολόγησης του εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή για επενδυτές, συνταξιούχους, Έλληνες που έφυγαν τα χρόνια της κρίσης και εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας.

 

3ον. Υλοποιούμε, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, μέτρα συνολικού ύψους 41 δισ. ευρώ, προκειμένου να διαφυλαχθεί η δημόσια υγεία, να στηριχθούν η απασχόληση και το εισόδημα των εργαζομένων, η ρευστότητα των επιχειρήσεων και η κοινωνική συνοχή.

 

4ον. Δημιουργήσαμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, χάρη στην υλοποίηση του νόμου για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή 2ης ευκαιρίας και τη σημαντική μείωση των «κόκκινων» δανείων μέσω του επιτυχημένου προγράμματος «Ηρακλής», το οποίο παρατείνουμε.

Στη διετία της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν κατά 28 δισ. ευρώ ή κατά 37%.

 

5ον. Προωθήσαμε αποκρατικοποιήσεις και την αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας όπως έγινε με το Ελληνικό, με Περιφερειακούς Λιμένες, τη ΔΕΠΑ, την Υπόγεια Αποθήκη Καβάλας, τις Μαρίνες.

Ενώ, υλοποιήσαμε σχέδια αναδιάρθρωσης εταιρειών του Δημοσίου, όπως έγινε με τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, τη ΛΑΡΚΟ, την ΕΑΒ, τα ΕΛΤΑ και την ΕΛΒΟ.

 

6ον. Υλοποιήσαμε διαρθρωτικές αλλαγές όπως μεταξύ άλλων είναι:

 • Η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης και της Κεφαλαιαγοράς.
 • Ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του «ξεπλύματος» μαύρου χρήματος.

Όλα τα προαναφερθέντα, είναι πλέον εμφανές, ότι έχουν συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της αξιοπιστίας και του κύρους της ελληνικής οικονομίας, καθώς και στη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος.

Αυτό αντανακλάται στη βελτίωση μίας σειράς πρόδρομων δεικτών, όπως είναι η βιομηχανική παραγωγή, ο δείκτης υπεύθυνων προμηθειών και ο δείκτης οικονομικού κλίματος, καθώς και σε μία σειρά θετικών εξελίξεων, όπως είναι η ηπιότερη των αρχικών προβλέψεων ύφεση της οικονομίας, η συγκράτηση της ανεργίας, η αύξηση των ιδιωτικών καταθέσεων, τα ιστορικά χαμηλά κόστη δανεισμού, η συνεχής μείωση του spread και η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας.

Ενώ, όπως αποτυπώθηκε και στα ευρήματα της έρευνας που παρουσιάστηκε στην πρώτη ενότητα του Συνεδρίου, η εικόνα της Ελλάδας ως επενδυτικός προορισμός έχει βελτιωθεί ουσιαστικά.

Ενδεικτικά επαναλαμβάνω ότι:

 • Η Ελλάδα κατατάσσεται, για πρώτη φορά, μεταξύ των 10 πιο ελκυστικών προορισμών για ξένες επενδύσεις (8η θέση), αμέσως μετά τις έξι ισχυρότερες οικονομίες της Ευρώπης και το Βέλγιο.
 • Η Ελλάδα κατατάσσεται το 2020 στην 23η θέση, έναντι της 29ης το 2019, σε αριθμό άμεσων ξένων επενδύσεων.
 • 3 στους 4 (έναντι 69% πέρσι) εκτιμούν ότι η ελκυστικότητα της Ελλάδας θα βελτιωθεί περαιτέρω την επόμενη τριετία.
 • Το 34% των επιχειρήσεων σχεδιάζει να αναπτύξει ή να επεκτείνει τις δραστηριότητές του στην Ελλάδα κατά τον επόμενο χρόνο.
 • 71% των επενδυτών, έναντι 50% το 2019, θεωρούν ότι η χώρα μας ακολουθεί μία φιλο-επενδυτική πολιτική.

Κυρίες και Κύριοι,

Όλα τα παραπάνω υποδηλώνουν ότι η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το 2021 θα είναι ταχεία και ισχυρή, με τις εκτιμήσεις μάλιστα από την Τράπεζα της Ελλάδος, το ΙΟΒΕ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον ΟΟΣΑ, τα πιστωτικά ιδρύματα και τους οίκους αξιολόγησης να είναι πολύ πιο αισιόδοξες από τις δικές μας.

Η στόχευσή μας, πλέον, εκτείνεται στην επόμενη ημέρα, και στην επίτευξη βιώσιμης και διατηρήσιμης ανάπτυξης, με παράλληλη αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών.

Η επίτευξη αυτού του στόχου κρίνεται απολύτως εφικτή.

Προς επιβεβαίωση αυτού, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα θα εμφανίσει 6% αύξηση του ΑΕΠ της το 2022, όταν ο μέσος όρος της ευρωζώνης θα είναι περίπου 4%.

Με τις επενδύσεις να αυξάνουν κατά 15%, όταν ο μέσος όρος της ευρωζώνης θα είναι 5%.

Και τις εξαγωγές να αυξάνουν κατά 8%, όταν ο μέσος όρος της ευρωζώνης θα είναι μηδενικός.

Για να το επιτύχουμε αρκεί να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε την στρατηγική, που ήδη υλοποιούμε, ως Κυβέρνηση, μεθοδικά και συντεταγμένα.

 

Στρατηγική που εδράζεται σε 7 πυλώνες:

1ος. Η στοχευμένη ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, με σταδιακή μετάβαση σε μέτρα επανεκκίνησης της οικονομίας το προσεχές διάστημα.

2ος. Η συνέχιση της υλοποίησης της συνετής δημοσιονομικής πολιτικής, στην κατεύθυνση περαιτέρω μείωσης φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

3ος. Η συνέχιση της υλοποίησης μίας συνεπούς, έξυπνης και διορατικής εκδοτικής στρατηγικής με στόχο τη διατήρηση ισχυρών ταμειακών αποθεμάτων.

4ος. Η υλοποίηση νέων διαρθρωτικών αλλαγών και αποκρατικοποιήσεων.

5ος. Η περαιτέρω ενίσχυση της πιστωτικής επέκτασης μέσα από την ισχυροποίηση του τραπεζικού συστήματος.

6ος. Η διαμόρφωση ενός πιο ευέλικτου ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου.

7ος. Η ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Χθες, στη συνεδρίαση του Ecofin, οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υιοθέτησαν τα πρώτα Εθνικά Σχέδια Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μεταξύ των οποίων και της Ελλάδος.

Σχέδιο εγχώριας ιδιοκτησίας, με ισχυρό μεταρρυθμιστικό, επενδυτικό και οικονομικό πρόσημο που θα λειτουργήσει και ως μοχλός μετασχηματισμού της οικονομίας μας και αλλαγής του οικονομικού υποδείγματος της χώρας, προς ένα πιο εξωστρεφές, ανταγωνιστικό, καινοτόμο, δίκαιο, έξυπνο και πράσινο παραγωγικό μοντέλο.

Σε αυτό το πλαίσιο αποσκοπεί στο να κινητοποιήσει και σημαντικές δυνάμεις από τον ιδιωτικό τομέα, ενισχύοντας τις ιδιωτικές επενδύσεις, και χρησιμοποιώντας τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα για την πραγματοποίηση δημοσίων επενδύσεων, ώστε να ενεργοποιήσει σημαντικά επιπρόσθετα ιδιωτικά κεφάλαια.

Επιπλέον, η παροχή οικονομικών κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις συμπληρώνεται από μια σειρά μεταρρυθμίσεων, που στοχεύουν στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στη μείωση της γραφειοκρατίας και του διοικητικού κόστους, και στην αύξηση του μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων.

Κυρίες και Κύριοι,

Οδεύουμε σταδιακά στη μετά-κορονοϊό εποχή.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, εργαζόμαστε σκληρά για να μπορέσουμε να αναπροσανατολίσουμε και να αναμορφώσουμε την ελληνική οικονομία.

Με σχέδιο, ενότητα, υπευθυνότητα και αυτοπεποίθηση, με πολιτικές που συνδυάζουν την οικονομική αποτελεσματικότητα και την κοινωνική ανταποδοτικότητα, θα μπορέσουμε να επιτύχουμε υψηλή, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Όλοι μαζί – Κράτος, νοικοκυριά και επιχειρήσεις – θα τα καταφέρουμε.

Σας ευχαριστώ.

 

2021-07-14 ΔΤ_Ομιλία_ΥΠΟΙΚ_4th_InvestGR_Forum_2021

 

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube