Ο Υπουργός ΥΜΕ σχετικά με τη δημοπράτηση του έργου «Σύνδεση οικισμού Νεράιδας Στυλίδας μέσω της νέας κάθετης οδού» | 9.8.2023

Λαμία, 9 Αυγούστου 2023

Δελτίο Τύπου

Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας: Ολοκληρώθηκε η δημοπράτηση του
έργου «Σύνδεση οικισμού Νεράιδας Στυλίδας μέσω της νέας κάθετης οδού».

Ολοκληρώθηκε η δημοπράτηση του έργου «Σύνδεση οικισμού Νεράιδας Στυλίδας μέσω της νέας
κάθετης οδού», προϋπολογισμού 1,1 εκατομ. ευρώ.
Πρόκειται για κατασκευή νέας, ασφαλτοστρωμένης οδού, πλάτους 5,5 μέτρων και μήκους 550
μέτρων, η οποία ξεκινά συνδεόμενη ισόπεδα στην υφιστάμενη οδό προς Στυλίδα, στα δεξιά του
αυτοκινητόδρομου, διέρχεται από το υπάρχον οδικό δίκτυο και, οδεύοντας παράλληλα με τον
αυτοκινητόδρομο, καταλήγει, συνδεόμενη ισόπεδα, στην υφιστάμενη οδό προς Νεράιδα, στα
αριστερά του αυτοκινητόδρομου.
Σημειώνεται πως ο έλεγχος για τις απαλλοτριώσεις που απαιτεί το έργο έχει γίνει και υφίσταται
εγκεκριμένη περιβαλλοντική αδειοδότηση.
Επόμενο και τελικό στάδιο, η υπογραφή της σύμβασης του έργου μεταξύ του Υπουργείου
Υποδομών & Μεταφορών και του αναδόχου, ο οποίος προέκυψε από τη δημοπράτηση.
«Στόχος μας είναι  να συμβάλλουμε, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, στη βιώσιμη ανάπτυξη όλης της
επικράτειας, στη βελτίωση των συνθηκών ζωής και της καθημερινότητας όλων των πολιτών της
χώρας», δήλωσε σχετικά ο Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
InstagramYoutube