Ο Υπουργός ΥΜΕ στο ετήσιο Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Γεφυρών, Σηράγγων και Αυτοκινητοδρόμων | 13.11.2023

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2023

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Χρήστος Σταϊκούρας: «Η ανάπτυξη των αυτοκινητοδρόμων αποτελεί εξαιρετικό πεδίο εισαγωγής νέων τεχνολογιών»

 

Τη σημασία της κατασκευής και της συντήρησης των σύγχρονων αυτοκινητοδρόμων για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, αλλά και της κοινωνικής συνοχής, υπογράμμισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, στο ετήσιο Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Γεφυρών, Σηράγγων και Αυτοκινητοδρόμων (IBTTA), που διεξάγεται στην Αθήνα.

Όπως σημείωσε ο Υπουργός: «Η σημασία της ανάπτυξης των αυτοκινητοδρόμων είναι θεμελιώδης τόσο για την κοινωνία όσο και για την οικονομία, ενώ αποτελεί και ένα εξαιρετικό πεδίο ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών με «ευφυή» συστήματα μεταφορών.

Αυτά τα συστήματα προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες προς τους χρήστες και ταυτόχρονα, συμβάλλουν στην εξωστρέφεια του εθνικού συστήματος μεταφορών, μέσω της διαλειτουργικότητας που μπορεί να αποκτήσουν με  ανάλογα  συστήματα άλλων χωρών».

Ο κ. Σταϊκούρας τόνισε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα της κατασκευής των αυτοκινητοδρόμων τα τελευταία 25 χρόνια στη χώρα μας με την ανάπτυξη ενός δικτύου «οδικών αρτηριών συνολικού μήκους 2,5 χιλιάδων χιλιομέτρων με σταθμούς διοδίων, το οποίο περιλαμβάνει περισσότερα από 300 χιλιόμετρα σηράγγων και γεφυρών», υπογραμμίζοντας τη σημαντική συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα σε αυτήν.

Τέλος, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα της διαλειτουργικότητας των ηλεκτρονικών διοδίων στη χώρα μας, το οποίο εφαρμόζεται πλήρως, εδώ και τρία χρόνια, επιτρέποντας στους οδηγούς να ταξιδεύουν σε όλους τους αυτοκινητόδρομους μόνο με έναν πομποδέκτη.

 

Ακολουθεί μεταφρασμένο στα Ελληνικά το πλήρες κείμενο του χαιρετισμού του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σταϊκούρα:

 

Οι υποδομές στον τομέα των μεταφορών αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας, αλλά και έναν σημαντικό δείκτη πολιτισμού.

Αξιοποιούν ένα υψηλό επίπεδο πόρων στο στάδιο της κατασκευής και της συντήρησης, διαμορφώνουν ευνοϊκότερες συνθήκες για την επέκταση της εμπορικής δραστηριότητας, δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή.

Επιπλέον, η κατασκευή ενός σύγχρονου δικτύου αυτοκινητοδρόμων συνιστά βασικό πυλώνα της οδικής ασφάλειας, η οποία αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της Κυβέρνησής μας, στο πλαίσιο και του ευρωπαϊκού «Vision Zero», για εξάλειψη του αριθμού των θυμάτων από τροχαία έως το 2050.

Η σημασία, λοιπόν, της ανάπτυξης των αυτοκινητοδρόμων είναι θεμελιώδης τόσο για την κοινωνία όσο και για την οικονομία, ενώ αποτελεί και ένα εξαιρετικό πεδίο ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών με «ευφυή» συστήματα μεταφορών.

Αυτά τα συστήματα προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες προς τους χρήστες και ταυτόχρονα, συμβάλλουν στην εξωστρέφεια του εθνικού συστήματος μεταφορών, μέσω της διαλειτουργικότητας που μπορεί να αποκτήσουν με  ανάλογα  συστήματα άλλων χωρών.

Τα τελευταία 25 χρόνια στην Ελλάδα έχουμε αναπτύξει ένα δίκτυο οδικών αρτηριών συνολικού μήκους 2,5 χιλιάδων χιλιομέτρων με σταθμούς διοδίων, το οποίο περιλαμβάνει περισσότερα από 300 χιλιόμετρα σηράγγων και γεφυρών.

Μάλιστα, εδώ και τρία χρόνια εφαρμόζεται πλήρως στη χώρα μας το σύστημα διαλειτουργικότητας των ηλεκτρονικών διοδίων, καθώς οι οδηγοί ταξιδεύουν σε όλους τους αυτοκινητόδρομους με έναν πομποδέκτη.

Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της αποτελεσματικής συνεργασίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τη «HELASSTRON» (Ένωση των Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων: Ελληνικές Υποδομές και Οδοί με Διόδια).

Καταβάλλουμε μια κοινή προσπάθεια να διαμορφώσουμε ένα εθνικό δίκτυο αυτοκινητοδρόμων που να προάγει την οδική ασφάλεια, να εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα των οδικών μεταφορών και να ανταποκρίνεται στην κρισιμότητα των  περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η συμβολή του ιδιωτικού τομέα είναι πολύ σημαντική, μέσω της συμμετοχής του στην κατασκευή και λειτουργία αυτού του οδικού δικτύου, με τις υψηλότερες ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές.

Προγράμματα παραχώρησης που εισήγαγαν πολυάριθμες καινοτομίες στο πεδίο της λειτουργίας, προσφέροντας οδική ασφάλεια, αξιοπιστία, αλλά και άνεση σε κάθε ταξίδι.

Επιπλέον, είναι ένα σχήμα συνεργασίας που έχει αποδείξει την προσαρμοστικότητα και την ευελιξία του σε κρίσιμα ζητήματα όπως το κόστος των διοδίων.

Το τελευταίο πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της υλοποίησης και της υποχρέωσης συντήρησης των έργων, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές δεσμεύσεις, το μακροοικονομικό περιβάλλον, τις οικονομικές συνθήκες και την ανάγκη για κοινωνική συνοχή.

Η IBTTA, μαζί με την ASECAP (Ευρωπαϊκή Ένωση Εταιρειών – Διαχειριστών Οδικών Υποδομών με Διόδια) και τη HELLASTRON διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για τη βελτίωση των μεταφορών ανθρώπων και εμπορευμάτων σε Ευρώπη και Αμερική.

Συνεπώς, η συμμετοχή της HELLASTRON στη Διεθνή Ένωση Γεφυρών Σηράγγων και Αυτοκινητοδρόμων έχει εξαιρετική σημασία, καθώς εξασφαλίζει την πρόσβαση στις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές σε θέματα διοδίων, ακολουθώντας τις πρότυπες τεχνολογικές λύσεις που εφαρμόζονται στην Ευρώπη, αλλά και στις ΗΠΑ.

Μάλιστα, η ανάδειξη της ελληνικής προεδρίας στην IBTTA αποδεικνύει την πρόοδο που έχει συντελεστεί στην πατρίδα μας στο συγκεκριμένο πεδίο. Ταυτόχρονα, αποτελεί μια σπάνια ευκαιρία προκειμένου να διευρύνουμε τις δυνατότητες μας.

Με βάση τα παραπάνω, είμαι βέβαιος ότι αυτή η Σύνοδος θα αποτελέσει μία εξαιρετική ευκαιρία για εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών.

2023-11-13 ΔΤ Χ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ IBTTA

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube