Οι νέες κτιριακές υποδομές για το Πανεπιστήμιο στη Λαμία | 1.11.2021

Λαμία, 1 Νοεμβρίου 2021

Δελτίο Τύπου

Οι νέες κτιριακές υποδομές για το Πανεπιστήμιο στη Λαμία

Το θέμα της διεύρυνσης των κτιριακών υποδομών της Πανεπιστημιακής δομής στη Λαμία μάς απασχολεί μονίμως.
Στην τρέχουσα περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, το θέσαμε στις πρυτανικές αρχές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προτείνοντας λύση, το Σεπτέμβριο του 2019.

Έκτοτε, το έργο, στην υφιστάμενη έκταση των 26 στρεμμάτων, εξελίσσεται ταχύτατα.

Από το Φεβρουάριο του 2020, με συνεργασία των αρμοδίων της Κυβέρνησης και του Πανεπιστημίου, το έργο «Υλοποίηση Φοιτητικών Εστιών και λοιπών Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Εγκαταστάσεων σε Βόλο και Λαμία», συνολικού προϋπολογισμού 94 εκατ. ευρώ, προχωράει, με τη διαδικασία ΣΔΙΤ.

Το έργο είναι εξαιρετικά σημαντικό για την πόλη της Λαμίας, την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και την προοπτική τους.
Ενημερώνω ότι, η Α’ Φάση του Διαγωνισμού ΣΔΙΤ, με την προεπιλογή 5 εκ των υποψηφίων, ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 2021.
Πλέον, πέρασε στην επόμενη φάση.

Τις αμέσως προσεχείς ημέρες, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ολοκληρώνει τις διαδικασίες ανάθεσης στο μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) για την παροχή τεχνικής βοήθειας και εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Μετά την ανάθεση των συμβούλων, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας δύναται να συνεχίσει την διαγωνιστική διαδικασία και πιο συγκεκριμένα, να προχωρήσει στο προβλεπόμενο ΒΙ στάδιο (Ανταγωνιστικός Διάλογος) του διαγωνισμού.

Η ολοκλήρωση του συγκεκριμένου σταδίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί το Φεβρουάριο του 2022.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μπορεί να προχωρήσει στην Πρόσκληση Δεσμευτικών Προσφορών (ΒΙΙ Στάδιο) που, με την ολοκλήρωσή του (εκτίμηση περί τα τέλη Μαΐου), θα έχουμε την ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, θα ακολουθήσει η περίοδος οριστικοποίησης όλων των συμβατικών εγγράφων (συμβάσεις υπεργολαβίας, συμβάσεις χρηματοδότησης, ασφαλίσεις, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού, κ.ά.) και ο φάκελος του έργου θα αποσταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον προσυμβατικό έλεγχο (εκτίμηση Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2022).

Ακολουθεί η υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης και η έναρξη της υλοποίησης του έργου (εκτίμηση Οκτώβριος – Νοέμβριος 2022).
Παράλληλα με τη διαγωνιστική διαδικασία, η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ, σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια (Κρήτης, Θεσσαλίας και Δημοκρίτειο), βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (η Ελλάδα συμμετέχει στη Διοίκησή της δια του Υπουργού Οικονομικών), με στόχο τη συμμετοχή της στη χρηματοδότηση των έργων από πλευράς Ιδιώτη Αναδόχου.

Η εν λόγω διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα μέσα Φεβρουαρίου του 2022.

Με την ολοκλήρωση του έργου η Λαμία θα αποκτήσει ένα σύγχρονο και πλήρες Πανεπιστημιακό campus, και θα κάνει ένα άλμα προς τα εμπρός.

Τα οφέλη για την πανεπιστημιακή κοινότητα, τη Λαμία και την ευρύτερη περιοχή θα είναι σημαντικά.

Συμπερασματικά, το υψίστης σημασίας αυτό έργο για την Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση της χώρας, τη Λαμία, τη Φθιώτιδα και την Περιφέρεια Στερεάς, προωθείται από τους αρμόδιους φορείς της Κυβέρνησης και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με επίμονο, συντονισμένο και συστηματικό τρόπο, παρά τα όποια εμπόδια κάθε φορά εμφανίζονται.

 

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube