Ολομέλεια: Ομιλία Υπουργού Οικονομικών για τις Υπουργικές Τροπολογίες (video) | 22.10.2020

Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020 

 

Δελτίο Τύπου – Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στην Ολομέλεια της Βουλής επί των Υπουργικών Τροπολογιών στο Σ/Ν του Υπουργείου Οικονομικών: «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης
ευκαιρίας».

 

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Στο υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου, περιλαμβάνονται τρεις Υπουργικές Τροπολογίες, τις οποίες και θα υποστηρίξω:

 

1η Τροπολογία

Με την 1η Τροπολογία θεσπίζεται το κατάλληλο οργανωτικό πλαίσιο για την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Σταθερότητας.

Ταμείο Ανάκαμψης και Σταθερότητας που προστέθηκε στο «οπλοστάσιο» της Ευρώπης μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε, τον Ιούλιο, στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μία συμφωνία ιδιαίτερα επωφελής για τη χώρα μας.

Και αυτό γιατί η Ελληνική οικονομία αναμένεται να ωφεληθεί με 32 δισ. ευρώ έως το 2026, εκ των οποίων 19,3 δισ. ευρώ αφορούν επιχορηγήσεις και 12,7 δισ. ευρώ δάνεια, με ευνοϊκό επιτόκιο και όρους.

Τονίζω ότι η χώρα μας, με βάση τις εκτιμήσεις που έχουν – μέχρι σήμερα – γίνει, καταλαμβάνει, ως ποσοστό του ΑΕΠ, την 1η θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης σε ό,τι αφορά το κομμάτι των επιχορηγήσεων.

 

Με αυτά τα δεδομένα, η μεγάλη πρόκληση είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων που, σε συνδυασμό με τα εγχώρια μέσα, θα οδηγήσει την οικονομία προς ένα νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό πρότυπο.

Η Κυβέρνηση, από την πρώτη στιγμή, απέδειξε ότι διαθέτει σχέδιο, όραμα, αποφασιστικότητα και μεθοδικότητα για να πετύχει αυτούς τους στόχους.

Και η σημερινή τροπολογία εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο.

Συγκεκριμένα, συστήνεται, στο Υπουργείο Οικονομικών, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

Η Ειδική Υπηρεσία έχει ως σκοπό τον συντονισμό της σύνταξης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, καθώς και την παρακολούθηση και το συντονισμό της υλοποίησης των προγραμμάτων και έργων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που θα διατεθούν στην Ελλάδα.

Η εν λόγω Υπηρεσία καταργείται αυτοδικαίως την 31η Μαρτίου 2027.

Διορίζεται Διοικητής ως προϊστάμενος της εν λόγω Ειδικής Υπηρεσίας.

Η θητεία του είναι τριετής και δύναται να ανανεώνεται, με όμοια απόφαση, μέχρι την ημερομηνία κατάργησης της Ειδικής Υπηρεσίας.

Ο Διοικητής λαμβάνει τις αποδοχές του Γενικού Γραμματέα.

Επίσης, με την ανάληψη των καθηκόντων του, υπογράφει συμβόλαιο απόδοσης, το οποίο καθορίζει ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους.

Ορίζεται, επίσης, η οργανωτική διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας, η οποία αποτελείται από 3 Διευθύνσεις και 7 Τμήματα.

Συστήνονται, στην Ειδική Υπηρεσία, 40 θέσεις προσωπικού, οι οποίες, τουλάχιστον κατά το ήμισυ, καλύπτονται με αποσπάσεις μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που απασχολούνται στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Οι θέσεις καταργούνται την 31η Μαρτίου 2027.

Συμπερασματικά, με την παρούσα τροπολογία, διαμορφώνονται οι κατάλληλες οργανωτικές βάσεις και δομές για τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Σταθερότητας.

Πόροι που θα συμβάλουν, σημαντικά, στην επίτευξη δυναμικής ανάκαμψης και ισχυρής, βιώσιμης, έξυπνης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

 

2η Τροπολογία

Με τη 2η Τροπολογία:

1ον. Υλοποιούμε πρόσθετες, σημαντικές μειώσεις φόρων για τα νοικοκυριά, κυρίως για τη μεσαία τάξη.

Συγκεκριμένα, όπως είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, προχωρούμε στην κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, το 2021, για τα εισοδήματα που προέρχονται από ιδιωτική οικονομική δραστηριότητα.

Επίσης, εντάσσουμε στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% τα αντικείμενα τέχνης, τις συλλογές και τις αρχαιότητες, καθώς και την εισαγωγή και παράδοση αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας.

Τέλος, χορηγείται παράταση του ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, για τις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου που επλήγησαν από την υγειονομική κρίση.

Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από αυτά τα αξιόγραφα, αναστέλλονται η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, έως τις προβλεπόμενες στις διατάξεις προθεσμίες.

 

2ον. Διαμορφώνουμε ένα νέο πλαίσιο ρύθμισης φορολογικών οφειλών, με το οποίο το κράτος τείνει «χείρα βοηθείας» σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, παρέχοντας πολύ σημαντικές διευκολύνσεις για την κάλυψη των υποχρεώσεών τους.

Συγκεκριμένα, υλοποιούνται τρεις παρεμβάσεις:

1η Παρέμβαση: Θεσμοθετείται μια νέα ρύθμιση, η οποία αφορά όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού.

Δίνει τη δυνατότητα να εντάξουν σε αυτή όλες τις αρρύθμιστες οφειλές τους, προς τη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο Μαρτίου – Ιουνίου 2020, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

Οι οφειλές αυτές, που τελούν σε αναστολή έως τις 30 Απριλίου 2021, μπορούν να ρυθμιστούν, από τον Μάιο του 2021, σε 12 δόσεις άτοκα ή σε 24 δόσεις, με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο, της τάξεως του 2,5%.

Αλλά και πληττόμενοι από την πανδημία φορολογούμενοι, οι οποίοι είχαν ρυθμίσει τις οφειλές τους, και τους δόθηκε αναστολή πληρωμής έως τις 30 Απριλίου 2021 για τις δόσεις Μαρτίου έως Ιουνίου 2020, θα στηριχθούν.

Οι δόσεις που δεν καταβλήθηκαν θα προστεθούν, από τον Μάιο του 2021 και μετά, στο τέλος των δόσεων της αρχικής ρύθμισης.

 

2η Παρέμβαση: Αναβιώνει η προϋπάρχουσα ρύθμιση για οφειλέτες που επλήγησαν από την πανδημία, δεν μπόρεσαν να πληρώσουν τις δόσεις της ρύθμισής τους και την έχασαν το διάστημα Μαρτίου έως και Οκτωβρίου 2020.

Η πρόβλεψη αυτή είναι, μάλιστα, βελτιωμένη, σε σχέση με τις αρχικές ανακοινώσεις μας, καθώς εντάχθηκαν και οι δόσεις του μηνός Οκτωβρίου.

Πλέον, οι εν λόγω οφειλέτες μπορούν να συνεχίσουν να πληρώνουν κανονικά τη ρύθμιση, από τον Νοέμβριο του 2020.

Η ρύθμιση αναβιώνει με όλα τα ευεργετήματά της, και οι δόσεις που δεν κατέβαλαν, θα προστεθούν ως υπεράριθμες μετά την τελευταία δόση.

Επίσης, όσοι έχασαν τη ρύθμισή τους μετά την 1η Νοεμβρίου 2019, και στους οποίους δεν δινόταν μέχρι σήμερα η δυνατότητα να ρυθμίσουν ξανά τις οφειλές τους, μπορούν πλέον να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια, εισοδηματικά και περιουσιακά.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, παρέχεται στήριξη σε όσους πραγματικά έχουν ανάγκη, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η, αναγκαία, φορολογική συμμόρφωση.

 

3η Παρέμβαση: Καθιερώνεται ρύθμιση 120 δόσεων, με κλιμακούμενο πρόγραμμα απαλλαγής από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, για την αποπληρωμή βεβαιωμένων οφειλών προς τις φορολογικές αρχές από καταπτώσεις δανείων που χορηγήθηκαν με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ή την εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ή του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, και τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 7 Οκτωβρίου 2019.

 

Με τις παρεμβάσεις αυτές, η Κυβέρνηση αποδεικνύει έμπρακτα, για ακόμα μία φορά, ότι βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε ο οικονομικός αντίκτυπος της υγειονομικής κρίσης, σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, να είναι ο μικρότερος δυνατός.

 

Επίσης, στην εν λόγω τροπολογία, περικλείονται και κάποιες άλλες προβλέψεις:

§   Παρατείνεται, έως την 29η  Ιανουαρίου 2021, η αναστολή της εξέτασης των ενστάσεων κατά των στοιχείων κτηματογράφησης από τις Επιτροπές Ενστάσεων. Η εν λόγω παράταση χορηγείται προκειμένου οι πολίτες να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα έγγραφα για την υποστήριξη των δικαιωμάτων τους ενώπιον των Επιτροπών. §   Παρατείνεται, έως την 30ή Νοεμβρίου 2020, η προθεσμία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης του συνόλου των αστικών συνεταιρισμών (συμπεριλαμβανομένων και των συνεταιριστικών τραπεζών), λόγω των μέτρων περιορισμού και απαγόρευσης συγκέντρωσης προσώπων.  §   Παρέχεται η δυνατότητα, με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδας, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου Συστημικής Ευστάθειας, να μεταβιβάζονται περιουσιακά στοιχεία, καταθέσεις και συμβατικές σχέσεις πιστωτικού ιδρύματος υπό ειδική εκκαθάριση σε λειτουργούν πιστωτικό ίδρυμα.Η διάταξη αυτή υιοθετείται για να διασφαλιστεί η προστασία των καταθέσεων, μετά την ενσωμάτωση της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας BRRD.

 

§   Καθορίζεται ο τρόπος στελέχωσης της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), κατά την πρώτη εφαρμογή της υπαγωγής της ΜΕΑ στον ΟΟΣΑ στο Υπουργείο Οικονομικών. Σκοπός της ρύθμισης είναι να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία του γραφείου του Μονίμου Αντιπροσώπου.

 

3η Τροπολογία

Τέλος, με την 3η Τροπολογία, θεσμοθετείται ένα ειδικό καθεστώς ενίσχυσης των επιχειρήσεων του κλάδου της ακτοπλοΐας, μέσω της σύναψης συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας έναντι μισθώματος, μέχρι το τέλος του έτους, για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένου δρομολογίου ή δρομολογίων και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορονοϊού.

Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι η στήριξη του κλάδου που πλήττεται σημαντικά από την υγειονομική κρίση, η εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής της χώρας μέσω της διατήρησης επαρκούς ακτοπλοϊκής κάλυψης νησιώτικων περιοχών και η ανάκτηση του ακτοπλοϊκού δικτύου για τη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων.

 

ΔΤ_Ομιλία_ΥΠΟΙΚ_Ολομέλεια_Τροπολογίες_221020

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube