Ομιλία Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα κατά τη συζήτηση της Επίκαιρης Ερώτησης του Βουλευτή Γ. Μιχελάκη για τις συντάξεις πεσόντων στρατιωτικών

Πρωτολογία

Κύριε Συνάδελφε,

Με την ερώτησή σας θίγετε ένα θέμα ιδιαίτερα ευαίσθητο, με μεγάλο κοινωνικό, αλλά και ηθικό φορτίο.

Και αυτό διότι πρόκειται, όπως ορθά αναφέρατε, για ζήτημα που αφορά τις οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους στο βωμό του καθήκοντος.

Αφορά τις οικογένειες των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που «έπεσαν» σε διατεταγμένη υπηρεσία και που, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, είναι οι σύγχρονοι ήρωες της Πατρίδας μας.

Και γι’ αυτές τις οικογένειες, τις συζύγους και τα τέκνα, η πολιτεία, διαχρονικά, έχει θεσμοθετήσει μέριμνα και αρωγή ως ελάχιστη αναγνώριση και τιμή.

Και αυτή η μέριμνα αποτελεί αντικείμενο πολλών Υπουργείων, μεταξύ των οποίων και του Υπουργείου Οικονομίας, όσον αφορά το ζήτημα της συνταξιοδότησης που θίγετε.

Και επί του ζητήματος αυτού θα ήθελα να σας αναφέρω ότι:

Με τις διατάξεις του νόμου 1977/1991 προβλέπεται ειδική συνταξιοδοτική μέριμνα για τους στρατιωτικούς που «πέφτουν» θύμα ατυχήματος κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας.

Η μέριμνα συνίσταται στην απονομή πλήρους σύνταξης με βάση τον καταληκτικό βαθμό, προσαυξημένο με ολόκληρο το χρονοεπίδομα.

Επίσης, προβλέπεται η χορήγηση αυξημένου μερίσματος επικουρικού περιοδικού βοηθήματος ή «εφάπαξ βοηθήματος» με βάση τον απονεμόμενο βαθμό.

Ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι η μηνιαία κύρια σύνταξη της χήρας συζύγου πεσόντος κατά την εκτέλεση του καθήκοντος αξιωματικού με βαθμό Επισμηναγού υπολογίζεται με βάση το βαθμό Αντιπτεράρχου.

Οι συντάξεις αυτές, όπως γνωρίζετε, δεν υπέστησαν κάποια μείωση στο πλαίσιο των προσαρμογών στις συντάξεις με τους νόμους 3865/2010, 4002/2011, 4024/2011 και 4051/2012.

Ωστόσο, με το νόμο 4093/2012 οι εν λόγω συντάξεις εντάχθηκαν στις προσαρμογές, όπως έγινε και για το σύνολο του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Κύριε Συνάδελφε,

Σε κάθε περίπτωση, θα ήθελα να σας αναφέρω πως το συγκεκριμένο ζήτημα των πεσόντων σε διατεταγμένη υπηρεσία, το εξετάζουμε, σοβαρά, ακόμη και στα πλαίσια του Σχεδίου Νόμου που συζητάμε σήμερα, ως νομοθετική προσθήκη, λαμβάνοντας υπόψη κάθε ηθική, κοινωνική και θεσμική διάσταση, τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η χώρα στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής, αλλά και τις αντανακλαστικές επιπτώσεις που θα έχει μία τέτοια ρύθμιση.

Όπως εξετάζουμε και διάφορες πτυχές των συνταξιοδοτικών θεμάτων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και προχωράμε, σταδιακά, όπου μπορούμε, σε διορθώσεις. Σε βελτιώσεις.

Τέτοιες διορθώσεις και βελτιώσεις εμπεριέχονται ήδη και στο νομοσχέδιο που θα συζητήσουμε σήμερα στην Ολομέλεια και θα σας αναπτύξω κατά τη διάρκεια της δευτερολογίας μου.

Δευτερολογία

Κύριε Συνάδελφε,

Δε νομίζω ότι κάποιος θα μπορούσε να διαφωνήσει με τον πυρήνα της προσέγγισής σας.

Αντιθέτως, θεωρώ πως αποτελεί κοινό τόπο για όλους μέσα στην αίθουσα ότι οι περιπτώσεις που αναφέρετε αξίζουν και πρέπει να έχουν τη στήριξη της Πολιτείας.

Και προς την κατεύθυνση αυτή κινούμαστε και στο Υπουργείο Οικονομικών, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τους περιορισμούς, τα ασφυκτικά, δυστυχώς, περιθώρια των δημοσίων οικονομικών, αλλά, φυσικά, και τις ιδιαιτερότητες της φύσης των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο Οικονομικών, όπως προανέφερα, προχωρά σε μία σειρά από θετικές πρωτοβουλίες αναφορικά με το στελεχιακό δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων, και δη τους απόστρατους.

Συγκεκριμένα, μέσα από τις διατάξεις του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείο Οικονομικών»:

1ον. Εναρμονίζεται το Δημόσιο, άρα και το καθεστώς που αφορά τους αποστράτους, με τους άλλους ασφαλιστικούς φορείς αναφορικά με την περικοπή της σύνταξης για όσους συνταξιούχους του αυτοαπασχολούνται.

Έτσι, σ’ αυτές τις περιπτώσεις αναστέλλεται το ποσοστό της σύνταξης του στρατιωτικού που υπερβαίνει τα 60 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη.

Πρόκειται για την ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος, καθώς, πλέον, στις περιπτώσεις που οι συνταξιούχοι αυτοαπασχολούνται,  περικόπτεται το ποσό της κύριας ή των κύριων συντάξεων που υπερβαίνει τα 60 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη (1.980 ευρώ) αντί της περικοπής του 70% του ποσού της σύνταξης που υπερβαίνει τα 30 ημερομίσθια (990 ευρώ).

2ον. Μειώνεται το όριο ηλικίας που αφορά την αναστολή καταβολής της σύνταξης των αυτοαπασχολούμενων στρατιωτικών συνταξιούχων κατά 6 έτη και ανέρχεται στο 47ο έτος της ηλικίας τους αντί του ισχύοντος 53ου (για τους πολιτικούς συνταξιούχους το αντίστοιχο όριο είναι τα 55 έτη).

Δηλαδή, θα μπορεί μετά τη συμπλήρωση των 47 ετών ο απόστρατος που αυτοαπασχολείται να λαμβάνει το παραπάνω ποσό της σύνταξης (60 ημερομίσθια).

Ενώ υπάρχει η πρόβλεψη το όριο αυτό να είναι χαμηλότερο από το 47ο έτος στις περιπτώσεις συνταξιούχων που αποστρατεύτηκαν αυτεπάγγελτα, χωρίς υπαιτιότητά τους.

3ον. Λαμβάνεται μέριμνα ώστε όσοι εξήλθαν της Υπηρεσίας από 1 Ιουλίου 2011 και δεν είχαν λάβει τη μισθολογική προαγωγή που ενδεχομένως δικαιούντο βάση των διατάξεων του Ν. 2838/2000 («πάγωμα» των μισθολογικών προσαυξήσεων που προέκυπταν από οποιαδήποτε διάταξη), να τη λαμβάνουν αναδρομικά και επαναϋπολογίζεται ανάλογα η σύνταξή τους.

Πρόκειται για μία διάταξη που αφορά όλους τους αμειβόμενους με βάση τα ειδικά μισθολόγια, συνεπώς, και τους στρατιωτικούς.

4ον. Εξαιρούνται από τις πρόσφατες μειώσεις οι ανάπηροι πολέμου αξιωματικοί πολεμικής διαθεσιμότητας, ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης για την προσφορά τους.

5ον. Παράλληλα, από τα Υπουργεία Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας προωθείται, με γοργούς ρυθμούς, η διαδικασία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Υπουργείου Άμυνας.

Συγκεκριμένα, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 ανέρχονταν στα 213 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 187 εκατ. ευρώ αφορούσαν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των στρατιωτικών νοσοκομείων και τα 26 εκατ. ευρώ λειτουργικές δαπάνες του εν λόγω Υπουργείου.

Επίσης, το ΝΙΜΙΤΣ, νοσηλευτικό ίδρυμα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εμφάνιζε κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τρίτους ύψους 117 εκατ. ευρώ, ενώ το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, παρουσίαζε αντίστοιχα ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ύψους 179 εκατ. ευρώ.

Σύνολο: 509 εκατ. ευρώ.

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει διαθέσει, έως και το Μάρτιο του 2013, προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και για τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς πιστώσεις συνολικού ύψους 338 εκατ. ευρώ.

Έως τέλος Απριλίου εκτιμάται ότι η συνολική χρηματοδότηση θα διαμορφωθεί στο ύψος των 455 εκατ. ευρώ και θα έχει χρησιμοποιηθεί για την εξόφληση των δικαιούχων  ποσό συνολικού ύψους 329 εκατ. ευρώ.

Κύριε Συνάδελφε,

Αναφέρω τα στοιχεία αυτά χωρίς διάθεση δημιουργίας εντυπώσεων, καθώς πρόκειται για δράσεις και πολιτικές που οφείλει το κράτος να υλοποιήσει.

Είναι τα αυτονόητα.

Όπως, αυτονόητη είναι και η αρωγή της πολιτείας στις οικογένειες των πεσόντων σε διατεταγμένη υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων.

Και προς αυτή την κατεύθυνση, θα εξετάσουμε το θέμα με διάθεση διόρθωσης των όποιων αδικιών.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube