Ομιλία Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα κατά τη συζήτηση της Επίκαρης Επερώτησης του ΣΥΡΙΖΑ για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Συζητούμε σήμερα, στο πλαίσιο των διαδικασιών Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, ένα ζήτημα με σημαντικές ανθρωπιστικές, εθνικές, οικονομικές, κοινωνικές, και ιστορικές παραμέτρους.

Ένα ζήτημα που συχνά τοποθετείται στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου, χωρίς όμως πάντα να προσεγγίζεται στην πραγματική του διάσταση.

Αντιθέτως, θα έλεγα ότι συχνά η ουσία του γίνεται βορά στο λαϊκισμό.

Και δεν αναφέρομαι στις σημερινές τοποθετήσεις των συναδέλφων του ΣΥΡΙΖΑ.

Τοποθετήσεις εξαιρετικά υπεύθυνες.

Τώρα είναι καιρός να αποφύγουμε τέτοιες ατραπούς.

Οφείλουμε να προσεγγίσουμε το θέμα των Γερμανικών Αποζημιώσεων με την προσήκουσα σοβαρότητα και βεβαίως πάντα στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.

Να το προσεγγίσουμε με την υπευθυνότητα, τη μεθοδικότητα και τη διορατικότητα που αρμόζει σε ένα σοβαρό κράτος όπως η Ελλάδα, σε ένα έθνος όπως των Ελλήνων.

Στη σημερινή τοποθέτηση θα σταθώ στα δεδομένα και στο έργο που επιτελέστηκε επί του θέματος κατά την τελευταία περίοδο στο Υπουργείο Οικονομικών, και συγκεκριμένα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θεωρώ ότι είναι κοινός τόπος όλων μας μέσα σε αυτή την αίθουσα, ότι θεμελιώδες χρέος κάθε κράτους είναι να φυλάσσει σε σύγχρονες συνθήκες το ιστορικό υλικό του.

Να τεκμηριώνει την προβολή των θέσεών του και τη διεκδίκηση των αιτημάτων του.

Και αυτό διότι διεκδικήσεις εθνικών δικαίων γίνονται μόνο με τεκμηρίωση και εθνική βούληση.

Σε αυτό το πλαίσιο λογικής και προσέγγισης του ζητήματος, με απόφασή μας στις 10 Σεπτεμβρίου 2012, συστάθηκε Ομάδα Εργασίας για την Έρευνα των Αρχείων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με το θέμα των Γερμανικών Αποζημιώσεων.

Το έργο της Ομάδας Εργασίας ήταν η έρευνα των αρχείων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για το θέμα των Γερμανικών Αποζημιώσεων, ενώ με απόφαση του Συντονιστή μπορούσαν να δημιουργηθούν υποομάδες εργασίας αποτελούμενες από υπαλλήλους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθώς και από οιονδήποτε η συμμετοχή του οποίου κρινόταν απαραίτητη για τη διεκπεραίωση του έργου της Ομάδας.

Αρχική ημερομηνία για την παράδοση του έργου της Ομάδας προβλέπονταν η 31η Δεκεμβρίου 2012.

Με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού, ως Συντονιστή της Ομάδας Εργασίας, στις 18 Σεπτεμβρίου 2012 συστάθηκε και συγκροτήθηκε Υποομάδα Εργασίας.

Το έργο της Υποομάδας ήταν η αναζήτηση, στο αρχείο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, υλικού σχετικού με το θέμα των Γερμανικών Αποζημιώσεων, η καταγραφή σε ηλεκτρονικό αρχείο των ευρημάτων και η εκ νέου αρχειοθέτηση.

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι επρόκειτο για μία διαδικασία που δεν ήταν εύκολη, καθώς υπήρχαν σημαντικές δυσκολίες.

Δυσκολίες, τόσο λόγω της παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος, περίπου 70 ετών, όσο και της αναδιοργάνωσης των τότε εμπλεκόμενων Υπηρεσιών.

Το σχετικό αρχειακό υλικό δεν ήταν συγκεντρωμένο σε έναν ενιαίο χώρο, ουδέποτε είχε ταξινομηθεί, ούτε φυσικά είχε γίνει προσπάθεια ψηφιοποίησής του για την καλύτερη προστασία του από το χρόνο και τη φθορά.

Επίσης, υπήρχαν επιμέρους αρχεία σε άλλες διευθύνσεις και σε άλλες κτιριακές εγκαταστάσεις.

Με έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού στις 30 Νοεμβρίου 2012 ζητήθηκε παράταση στην ορισθείσα ημερομηνία παράδοσης του έργου έως τις 8 Μαρτίου 2013, λόγω του αρκετά μεγάλου όγκου του αρχειακού υλικού που έπρεπε να συγκεντρωθεί.

Σκοπός του εν λόγω αιτήματος ήταν η επίτευξη του βέλτιστου δυνατού αποτελέσματος εκ μέρους της Ομάδας Εργασίας.

Στο αίτημα αυτό ανταποκριθήκαμε με απόφασή μας στις 19 Δεκεμβρίου 2012, και αφού παραδόθηκε σχετική Ενδιάμεση Έκθεση, χορηγήθηκε η αιτούμενη παράταση στην ημερομηνία παράδοσης του τελικού έργου.

Σύμφωνα, λοιπόν, με το ορισμένο χρονοδιάγραμμα η Ομάδα Εργασίας, υπό την αρωγή της Υποομάδας, ολοκλήρωσε το έργο της.

Ολοκλήρωσε για πρώτη φορά, μετά από περίπου 70 χρόνια, την τακτοποίηση και καταγραφή του αρχειακού υλικού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που σχετίζεται με τις Γερμανικές Αποζημιώσεις.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε:

1ον. Συγκέντρωση του σχετικού αρχειακού υλικού σε χώρο του κεντρικού κτιρίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, όπου φυλάσσεται διακριτά.

2ον. Ταξινόμηση των φακέλων του αρχείου κατά κατηγορία.

3ον. Ηλεκτρονική συνοπτική απεικόνιση του καταγεγραμμένου αρχειακού υλικού.

4ον. Καταγραφή 761 τόμων αρχειακού υλικού.

Το παραδοθέν Πόρισμα της Ομάδας Εργασίας χαρακτηρίστηκε, από την ίδια την Επιτροπή, ως Απόρρητο.

Κι αυτό διότι πρόκειται για «υλικό» που περιέχει πληροφορίες πρωτογενούς έρευνας με υψηλό ανθρωπιστικό, ιστορικό, οικονομικό, πολιτικό, και εθνικό ενδιαφέρον, και το οποίο συνιστά «εργαλείο» προς αξιοποίηση στο ευρύτερο πλαίσιο των αξιώσεων της χώρας.

Στη συνέχεια, και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία, το Πόρισμα παραδόθηκε, όπως γνωρίζετε, άμεσα στο Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο εκ του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου έχει την ευθύνη αξιολόγησης όλων των δεδομένων και των παραμέτρων για την αξιοποίησή του.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ολοκλήρωσε το έργο που του αντιστοιχούσε.

Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι το ολοκλήρωσε με επιτυχία.

Σας ευχαριστώ.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube