Ομιλία Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα κατά τη συζήτηση Επίκαιρης Ερώτησης του Βουλευτή Β. Οικονόμου για την ελληνική αμυντική βιομηχανία

Πρωτολογία

Κύριε Συνάδελφε,

Με την Επίκαιρη Ερώτησή σας θίγετε το σοβαρό και πολυδιάστατο ζήτημα που αφορά τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας.

Αμυντική Βιομηχανία, με εταιρείες όπως:

 • Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), με σημαντικό έργο στην υπηρεσία της πολεμικής αεροπορίας, των ενόπλων δυνάμεων, του στόλου των πυροσβεστικών αεροσκαφών της χώρας, και με διεθνείς πελάτες και αναγνώριση.
 • Η Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ), με ένα ευρύ φάσμα παραγωγής πολιτικών, αλλά και στρατιωτικών, οχημάτων υψηλής τεχνολογίας, εφάμιλλων των ξένων εταιρειών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες ενός σύγχρονου στρατού.
 • Τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ), με σημαντική συνεισφορά στην προμήθεια των ενόπλων δυνάμεων με όπλα, οπλικά συστήματα και πυρομαχικά.

Πρόκειται, λοιπόν, για μια Αμυντική Βιομηχανία με ιδιαίτερη οικονομική αλλά και ιστορική σημασία, εθνική συνεισφορά στο αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων, προσφορά στις αμυντικές δομές και δυνατότητες της χώρας, με προοπτικές, δυνητικά, μελλοντικής ανάπτυξης, αλλά, δυστυχώς, επί του παρόντος και με τη μορφή που είναι, με τεράστια και διευρυνόμενα προβλήματα.

Προβλήματα, κυρίως, οικονομικής φύσεως.

Ποια είναι, λοιπόν, σήμερα η οικονομική πραγματικότητα όσον αφορά τις τρεις βιομηχανίες στις οποίες αναφέρεστε;

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα, δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία:

1ον. Τα ΕΑΣ παρουσιάζουν:

 • Παρατεταμένη ζημιογόνο δραστηριότητα.
 • Μείωση του κύκλου εργασιών κατά 38% τα τελευταία χρόνια.
 • Αρνητικά ίδια κεφάλαια ύψους 538 εκατ. ευρώ.
 • Συνολικές, βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες, υποχρεώσεις ύψους 1,1 δισ. ευρώ.
 • Ήδη το Ελληνικό Δημόσιο έχει καταβάλλει, μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, το ποσό των 86,9 εκατ. ευρώ την περίοδο 2010-2013 προς τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών της.
 • Συνολικές καταπτώσεις εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου 332 εκατ. ευρώ την τελευταία τριετία.
 • Ενώ, όπως θα γνωρίζετε, και έχει επισήμως ανακοινωθεί από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τον περασμένο Μάρτιο, έχει ξεκινήσει επίσημη κοινοτική διαδικασία για πιθανή ανάκτηση χορηγηθεισών κρατικών ενισχύσεων προς την Εταιρεία.

2ον. Η ΕΛΒΟ παρουσιάζει:

 • Ζημίες προ φόρων ύψους 23 εκατ. ευρώ το 2011.
 • Μείωση του κύκλου εργασιών κατά 91% τα τελευταία χρόνια.
 • Ίδια κεφάλαια ύψους 77 εκατ. ευρώ.
 • Συνολικές υποχρεώσεις ύψους 11 εκατ. ευρώ.
 • Συνολικές καταπτώσεις εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 23 εκατ. ευρώ το 2010.
 • Το Ελληνικό Δημόσιο έχει καταβάλλει, μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, το ποσό των 81,5 εκατ. ευρώ την περίοδο 2010-2013.

3ον. Η ΕΑΒ παρουσιάζει:

 • Ζημιές προ φόρων ύψους 27 εκατ. ευρώ το 2011.
 • Μείωση του κύκλου εργασιών κατά 11% τα τελευταία χρόνια.
 • Αρνητικά ίδια κεφάλαια ύψους 277 εκατ. ευρώ.
 • Συνολικές, βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες, υποχρεώσεις ύψους 1,2 δισ. ευρώ.
 • Συνολικές καταπτώσεις εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 249 εκατ. ευρώ την τελευταία τριετία.
 • Ήδη το Ελληνικό Δημόσιο έχει καταβάλλει, μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, το ποσό των 35 εκατ. ευρώ την περίοδο 2012-2013.

Κύριε Συνάδελφε,

Αυτή, λοιπόν, η ελλειμματική δραστηριότητα των αμυντικών βιομηχανιών καλύπτεται για μακρά περίοδο με την αρωγή του Ελληνικού Δημοσίου, είτε μέσω της χορήγησης της εγγύησής του για τον τραπεζικό δανεισμό των βιομηχανιών, είτε μέσω της ενίσχυσης της κεφαλαιακής τους βάσης με συμμετοχή σε διαδικασίες αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Πρόκειται, συνεπώς, για μία πραγματικότητα που επιβάλλει, πέρα και πάνω από Μνημόνια και Προγράμματα Οικονομικής Πολιτικής, την άμεση, επαρκή και βιώσιμη αντιμετώπιση των προβλημάτων και όχι το κρύψιμό τους «κάτω από το χαλί» και την παραπομπή στο μέλλον.

Όπως ορθώς αναφέρετε και στην Επίκαιρη Ερώτησή σας.

Η αναδιάρθρωση των συγκεκριμένων βιομηχανιών αποτελεί μονόδρομο τόσο για το παρόν και το μέλλον των εταιρειών και των εργαζόμενων, όσο και για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

Δευτερολογία

Κύριε Συνάδελφε,

Σε μεγάλο βαθμό οι οπτικές μας για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, αλλά και για τις προοπτικές που δύναται να δημιουργηθούν για τις εν λόγω βιομηχανίες σε ένα πλαίσιο αναδιάρθρωσης θεωρώ ότι συγκλίνουν σε σημαντικό βαθμό.

Ωστόσο, για να έχουμε μία ολοκληρωμένη εικόνα για το ζήτημα, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη το σύνολο των παραμέτρων, οι οποίες επηρεάζουν τη βιώσιμη λειτουργία και εξέλιξη των Ελληνικών αμυντικών βιομηχανιών.

Παράμετροι, τόσο ενδογενείς, όπως η τρέχουσα δημοσιονομική κατάσταση, όσο και εξωγενείς, καθώς πρόκειται για εταιρείες που – όπως σωστά αναφέρετε – η βιωσιμότητά τους θα καθοριστεί από την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα του παραγόμενου προϊόντος τους.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, έχει ξεκινήσει μία πορεία αναδιάρθρωσης των αμυντικών βιομηχανιών από το 2010 και το 2011, οπότε και οι εταιρείες αυτές εντάχθηκαν στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής, όπως αποτυπώνεται σε όλες τις σχετικές εκθέσεις.

Ήδη, στο χαρτοφυλάκιο του ΤΑΙΠΕΔ προβλέπονταν να μεταφερθεί, σύμφωνα με το αποφασισμένο από την εθνική αντιπροσωπεία σχέδιο, η ΕΛΒΟ και τα ΕΑΣ.

Αντιθέτως, η ΕΑΒ δεν βρίσκεται, πλέον, σε διαδικασία αποκρατικοποίησης, αν και μέχρι την άνοιξη του 2011 βρισκόταν σε πλάνο αποκρατικοποίησης με βάση το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής, όπως προκύπτει και από τη σχετική έκθεση.

Καθίσταται σαφές, συνεπώς, ότι ο στόχος της Κυβέρνησης είναι η αναδιάρθρωση των συγκεκριμένων βιομηχανιών, ώστε να καταστούν βιώσιμες, αποδοτικές και ανταγωνιστικές.

Αυτό προκύπτει και από μία σειρά κινήσεων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως η πρόσφατη κύρωση συμφωνίας σχετικά με το χρέος του Ιράκ, με την οποία διασφαλίζονται, μετά από πολλά χρόνια, οφέλη για τα ΕΑΣ, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιό τους.

Ή η απάντηση που δόθηκε, για τα ΕΑΣ, προς τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κύριε Συνάδελφε,

Η πρόθεση της Κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη.

Προχωρά άμεσα, με επισπεύδων Υπουργείο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τη διαδικασία αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης των εν λόγω επιχειρήσεων, ώστε αφενός να διασφαλίσει το δημόσιο συμφέρον, και αφετέρου να απεγκλωβίσει από την καθίζηση έναν ευαίσθητο τομέα για την Εθνική άμυνα και την Ελληνική οικονομία.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube