Ομιλία Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην εκδήλωση υπογραφής Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων και της Cassa Depositi e Prestiti

staikouras_maximou(3)Αισθάνομαι την ανάγκη να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να παραστώ και να χαιρετίσω την Εκδήλωση Υπογραφής Πρωτοκόλλου Συνεργασίας ανάμεσα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και την Cassa Depositi e Prestiti.

Κυρίες και Κύριοι,

Οι ρίζες, τα συμπτώματα και τα αποτελέσματα της μακράς, βαθιάς και «συστημικής», δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής, κρίσης είναι σε όλους μας γνωστά.

Δυστυχώς, έξι χρόνια μετά το ξέσπασμά της, η Ευρώπη δεν έχει καταφέρει να βρει τον αναπτυξιακό βηματισμό της.

Σήμερα, αυτό που απαιτείται, είναι η ενδυνάμωση της διαδικασίας Ευρωπαϊκής ενοποίησης, ώστε το Ευρωπαϊκό οικοδόμημα να βγει πιο δυνατό από την κρίση.

Αυτό που χρειάζεται, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, σε ένα πλαίσιο δημιουργικής αλληλεγγύης, είναι η επίτευξη και διασφάλιση «ισορροπίας» μεταξύ των πολιτικών δημοσιονομικής σταθερότητας και πειθαρχίας και των αναπτυξιακών πολιτικών, ώστε να ενισχυθεί καθοριστικά η απασχόληση και να τονωθεί η συνοχή, σε Ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο.

Για να αναφερθώ και στα συμπεράσματα του χθεσινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, απαιτείται έμφαση στις επενδύσεις, οι οποίες σε συνδυασμό με την δέσμευση των κρατών-μελών να εντατικοποιήσουν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να επιδιώξουν φιλο-αναπτυξιακή δημοσιονομική εξυγίανση, θα αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη.

Σε αυτούς τους άξονες, κινείται και η Ευρωπαϊκή απόφαση να συσταθεί Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων στον όμιλο της ΕΤΕπ με στόχο την κινητοποίηση 315 δισ. ευρώ σε νέες επενδύσεις την περίοδο 2015-2017.

Σε αυτή την κατεύθυνση, σημαντικός καθίσταται ο ρόλος των πιστωτικών ιδρυμάτων, ιδιαίτερα αυτών που έχουν έναν «ειδικό» ρόλο και διαθέτουν ένα «ιδιαίτερο» αναπτυξιακό προσανατολισμό.

Όπως είναι η Cassa Depositi e Prestiti στην Ιταλία και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην Ελλάδα.

Η Cassa Depositi e Prestiti αποτελεί το μεγαλύτερο αναπτυξιακό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Ιταλίας.

Το ενεργητικό του ξεπερνάει τα 300 δισ. ευρώ.

Οι βασικές δραστηριότητες του επικεντρώνονται:

  • Στη χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των δημόσιων οργανισμών.
  • Στη χρηματοδότηση έργων υποδομών και παραγωγής ενέργειας.
  • Στην στήριξη της ιταλικής οικονομίας, με την παροχή, μεταξύ άλλων, ρευστότητας σε μικρομεσαίες, κυρίως εξαγωγικές, επιχειρήσεις.
  • Στην απόκτηση συμμετοχών σε επιχειρήσεις «στρατηγικού εθνικού συμφέροντος».

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, από την πλευρά του, για 175 και πλέον χρόνια, υπήρξε και παραμένει ουσιαστικός πόλος χρηματοδότησης της Ελληνικής οικονομίας, βασικός πυλώνας της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

Αυτός ο ρόλος διατηρήθηκε, μέσα στο πέρασμα των δεκαετιών, και ενισχύθηκε, τα τελευταία χρόνια, μέσα από συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες και επιχειρησιακές επιλογές.

Επιλογές, όπως είναι η πρόσφατη συνεργασία του Ταμείου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και τη μείωση του κόστους δανεισμού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Συνεργασία, που περιλαμβάνει τη χορήγηση δανείων, συνολικού ύψους μέχρι 100 εκατ. ευρώ, με ιδιαίτερα ελκυστικό κυμαινόμενο επιτόκιο.

Και αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται για την αναβάθμιση του ρόλου και της παρεμβατικότητας του Ταμείου.

Σε αυτό το πλαίσιο, χαιρετίζω, σήμερα, την υπογραφή του Πρωτόκολλου Συνεργασίας μεταξύ των δύο Οργανισμών.

Πρωτόκολλο Συνεργασίας, που αποβλέπει:

  • Στη συγχρηματοδότηση διασυνοριακών έργων κοινού ενδιαφέροντος, στους τομείς των υποδομών, της ενέργειας, του περιβάλλοντος, του τουρισμού.
  • Στη συνεχή επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων, σχετικά με τις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές εξελίξεις στις δύο γειτονικές χώρες.
  • Στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, μέσω της οργάνωσης σεμιναρίων, συνεδρίων και κινητικότητας προσωπικού.

Με αυτές τις σκέψεις, εύχομαι η υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας να αποτελέσει την απαρχή για την ενίσχυση και εμβάθυνση της συνεργασίας ανάμεσα στους δύο Οργανισμούς.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube