Ομιλία Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα κατά τη συζήτηση Επίκαιρης Ερώτησης του Βουλευτή Ε. Μαριά για τις γερμανικές αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο

Πρωτολογία

Κύριε Συνάδελφε,

Με την επίκαιρη ερώτησή σας επανέρχεστε σε ένα θέμα το οποίο έχουμε συζητήσει αρκετές φορές στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών εργασιών.

Αλλά και ακόμα περισσότερες έχει θιγεί από εσάς με κάθε ευκαιρία, ασχέτως του θέματος συζήτησης στη Βουλή.

Υπογραμμίζω, λοιπόν, για μία ακόμα φορά τα πραγματικά δεδομένα του θέματος.

Με απόφασή μου, την οποία σας είχα προαναγγείλει σε απάντηση αντίστοιχης ερώτησης το Σεπτέμβριο του 2012, συστάθηκε η Ομάδα Εργασίας για την έρευνα των αρχείων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με το θέμα των Γερμανικών Αποζημιώσεων.

Είναι γνωστή η κατάσταση που υπήρχε μέχρι τότε.

Στόχος μας να γίνει, για πρώτη φορά, κωδικοποίηση και καταγραφή του σχετικού υλικού που βρίσκονται στην κατοχή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Και μόνο αυτού.

Στο συγκεκριμένο έργο, για την επιτάχυνσή του, πέραν των στελεχών της Ομάδας Εργασίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους συνδράμουν και υπάλληλοι, οι οποίοι από τις 14 Σεπτεμβρίου του 2012, συμμετέχουν σε υποομάδα εργασίας.

Το έργο ολοκληρώνεται στις 8 Μαρτίου του 2013, οπότε και η Ομάδα Εργασίας θα υποβάλλει το σχετικό πόρισμα.

Γνωρίζετε ότι φτάνουμε στις 8 Μαρτίου μετά από παράταση που εδόθη στις 19 Δεκεμβρίου 2012 σε ανταπόκριση σχετικού αιτήματος της Ομάδας Εργασίας.

Μετά την παραλαβή του πορίσματος θα κινηθώ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου και της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Δευτερολογία

Κύριε Συνάδελφε,

Το θέμα των Γερμανικών Αποζημιώσεων είναι ένα κρίσιμο θέμα με ανθρωπιστικές, ιστορικές, πολιτικές και νομικές παραμέτρους.

Δεν θα συμμετάσχω στη συζήτηση για τη δημιουργία και μόνο εντυπώσεων.

Δεν θα μιλήσω στον αέρα.

Θα σταθώ στα δεδομένα και το έργο που επιτελείται επί του θέματος κατά την τελευταία περίοδο στο Γενικό Λογιστήριο.

Και φυσικά έχω πλήρη συνείδηση ότι ο ρόλος του επικεφαλής πολιτικού δεν υποκαθιστά ή δεν συγχέεται με το ρόλο της διοίκησης την οποία πολιτικά αυτός οδηγεί και εποπτεύει.

Κύριε Συνάδελφε,

Θέλω να σας ενημερώσω ότι, σύμφωνα με την εμπειρία των στελεχών της διοίκησης αλλά και τις δικές μου προσλαμβάνουσες, το έργο δεν είναι απλό.

Και αυτό διότι έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα, οι υπηρεσίες έχουν αρκετές φορές αναδιοργανωθεί και, λυπάμαι που θα το πω, το σχετικό υλικό ήταν ατάκτως εριμμένο σε διάφορα κτίρια του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Τώρα, είμαστε στη φάση της ολοκλήρωσης του σχετικού έργου.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση από την Ομάδα Εργασίας για τις ανάγκες πληροφόρησης του Κοινοβουλίου, έχουν γίνει, για πρώτη φορά, τα εξής:

1ον. Έχει γίνει κατανομή των φακέλων του αρχείου κατά κατηγορία περίπτωσης που σχετίζεται με το θέμα των Γερμανικών Αποζημιώσεων.

2ον. Έχει προχωρήσει η ηλεκτρονική συνοπτική απεικόνιση των καταγεγραμμένου αρχειακού υλικού.

3ον. Έχουν καταγραφεί 184 τόμοι αρχειακού υλικού, ποικίλου περιεχομένου, η κατάσταση του οποίου, βέβαια, λόγω της παλαιότητας, δεν είναι σε ορισμένες περιπτώσεις πολύ καλή.

4ον. Έχει ξεκινήσει η σύνταξη του τελικού παραδοτέου του έργου της Ομάδας αναφορικά με την καταγραφή και ταξινόμηση του αρχείου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Συνεπώς, το έργο που είχε ανατεθεί τείνει να ολοκληρωθεί.

Το πόρισμα θα παραδοθεί στις 8 Μαρτίου 2013 και, όπως τόνισα και στην πρωτολογία μου, μετά την παραλαβή του θα κινηθώ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου και της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Κύριε Συνάδελφε,

Από την πλευρά μου, τίποτε άλλο πέραν αυτού.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube