Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής | 18.10.2021

Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021

 

Δελτίο Τύπου

 

Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής κατά την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Κύρωση της υπ’ αρ. 11428-(97/6) απόφασης της 27ης Ιανουαρίου 1997 του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σχετικά με τις Νέες Διευθετήσεις Δανεισμού (New Arrangements to Borrow – NAB)».

 

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Συζητούμε σήμερα το Σχέδιο Νόμου σχετικά με την κύρωση της απόφασης για τις Νέες Διευθετήσεις Δανεισμού, τα λεγόμενα New Arrangements to Borrow (NAB), του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Νέες Διευθετήσεις Δανεισμού που θεσπίστηκαν – για πρώτη φορά – το 1997, προκειμένου το Ταμείο να είναι σε θέση να εκπληρώνει, πιο αποτελεσματικά, τον ρόλο του στο διεθνές νομισματικό σύστημα, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων.

Συγκεκριμένα, ορισμένες χώρες με την οικονομική ικανότητα να υποστηρίξουν το διεθνές νομισματικό σύστημα, συμφώνησαν να παράσχουν πόρους στο Ταμείο, μέχρι ενός καθορισμένου ύψους.

Μέχρι σήμερα έχουν προσχωρήσει στην απόφαση 38 κράτη και οργανισμοί.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η συμμετοχή της χώρας μας στις Νέες Διευθετήσεις Δανεισμού προβλέφθηκε, για πρώτη φορά, με απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το 2010.

Με την εν λόγω απόφαση καθορίστηκε από το Ταμείο η συμμετοχή 13 νέων μελών, μεταξύ αυτών και της Ελλάδας, καθώς και η αύξηση των πόρων των συμμετεχόντων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 2008.

Τελικά, η χώρα μας, εξαιτίας της ιδιαιτερότητας της κατάστασης, δεν προσχώρησε – το 2010 – στη σχετική απόφαση.

Κάτι τέτοιο πραγματοποιείται σήμερα, με καθυστέρηση 11 ετών.

Συγκεκριμένα, με το παρόν Σχέδιο Νόμου ενεργοποιείται η συμμετοχή της Ελλάδας στις Νέες Διευθετήσεις Δανεισμού.

Το ποσό της συμμετοχής ανέρχεται στα 1.681,2 εκατ. SDR, δηλαδή περίπου στα 2 δισ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι το Ταμείο είναι ένας θεσμός που βασίζεται σε μερίδια συμμετοχής (quotas), συνεπώς οι συμφωνίες που προβλέπονται στην απόφαση των NAB ενεργοποιούνται μόνο όταν δεν επαρκούν τα μερίδια συμμετοχής για να προληφθεί ή να αντιμετωπιστεί μία κρίση του διεθνούς νομισματικού συστήματος.

Συνεπώς, η Ελλάδα, με την κύρωση της εν λόγω συμφωνίας, δηλώνει την ετοιμότητά της να καταβάλει μελλοντικά, στην περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, πόρους, οι οποίοι αθροιστικά δεν θα υπερβαίνουν το προβλεπόμενο στη συμφωνία ποσό, με σκοπό να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε κρίση του οικονομικού συστήματος.

 

Επιπρόσθετα, στις διατάξεις του υπό συζήτηση Σχεδίου Νόμου προβλέπεται ο τρόπος κάλυψης αυτών των πόρων.

Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι επιτρέπεται η χορήγηση δανείων από την Τράπεζα της Ελλάδος προς το Ελληνικό Δημόσιο, για την παροχή πόρων στο Ταμείο.

Εξαιτίας αυτής της πρόβλεψης, η χώρα μας όφειλε να ζητήσει τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία γνωμοδότησε θετικά επί της εν λόγω νομοθετικής ρύθμισης, κρίνοντας ότι δεν λογίζεται ως νομισματική χρηματοδότηση.

Παρόμοια διαδικασία ακολούθησαν η Ιταλία και η Αυστρία κατά την ένταξή τους στις Νέες Διευθετήσεις Δανεισμού (NAB).

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Με την ψήφιση του παρόντος Σχεδίου Νόμου γίνεται ένα – ακόμη – βήμα για την περαιτέρω τόνωση της αξιοπιστίας, ισχυροποίηση του κύρους και ενίσχυση της εμπιστοσύνης εταίρων, θεσμών, αγορών και επενδυτών προς την ελληνική οικονομία.

Και όλα αυτά χάρη στις ορθές και ορθολογικές οικονομικές πολιτικές που υλοποιεί η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας.

Παράλληλα ισχυροποιείται η παρουσία της χώρας μας σε έναν διεθνή οικονομικό οργανισμό, όπως είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Πλέον, η Ελλάδα, από την πλευρά του δανειολήπτη περνάει στην πλευρά του πιστωτή, στηρίζοντας ουσιαστικά και ενεργά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, προκειμένου αυτό να εκπληρώσει – αποτελεσματικά – τον σκοπό λειτουργίας του.

Για να το επιτύχει αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη προχωρήσει σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δρομολογεί στοχευμένες παρεμβάσεις.

 

 

Συγκεκριμένα:

 

1ον. Έχουμε προχωρήσει σε 2 πρόωρες αποπληρωμές υφιστάμενων δανείων της χώρας μας από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, προεξοφλώντας περίπου το 75% αυτών.

Με αυτό τον τρόπο ενισχύθηκε η αξιοπιστία της χώρας, μειώθηκε ο επιτοκιακός και συναλλαγματικός κίνδυνος, περιορίστηκε ο κίνδυνος αναχρηματοδότησης, ενώ βελτιώθηκαν βασικοί δείκτες βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους.

Επιπλέον, δρομολογούμε την ολοκλήρωση της αποπληρωμής των δανείων.

Το ξεκίνησε η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το υλοποιεί η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θα το ολοκληρώσει η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

 

2ον. Δρομολογούμε, για πρώτη φορά, την πρόωρη εξόφληση μέρους των πρώτων διμερών δανείων της Ελλάδας με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα GLF.

 

3ον. Συμμετέχουμε, με την καταβολή πόρων, ύψους 11 εκατ. US$, στο Ταμείο Αρωγής και Ανάσχεσης Καταστροφών (Catastrophe Containment and Relief Trust), που λειτουργεί εντός του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Σκοπός αυτού του Ταμείου είναι η αποπληρωμή οφειλών προς το ΔΝΤ για επιλέξιμα κράτη-μέλη χαμηλού εισοδήματος, τα οποία πλήττονται από φυσικές καταστροφές ή είναι αντιμέτωπα με μεγάλες υστερήσεις στη δημόσια υγεία, επιδημίες ή παγκόσμιες πανδημίες.

 

4ον. Έχουμε εκδηλώσει – επίσημα – την πρόθεση, κατόπιν παρότρυνσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου προς τα μέλη με ισχυρή οικονομική θέση, να προχωρήσουμε στον δανεισμό μέρους των SDR που λάβαμε, μετά τη νέα ανακατανομή που ολοκληρώθηκε στις 23 Αυγούστου.

Τα ποσά θα κατευθυνθούν προς κράτη-μέλη με λιγότερο ανεπτυγμένες οικονομίες, είτε μέσω ενός υφιστάμενου ταμείου, με την ονομασία Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT), είτε μέσω ενός νέου ταμείου που συζητείται να δημιουργηθεί, το Resilience and Sustainability Trust, το οποίο και θα μπορούσε να παρέχει δάνεια με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, για έργα σε συγκεκριμένους τομείς (π.χ. κλιματική αλλαγή).

 

Με τις ενέργειες αυτές αποδεικνύουμε ότι έχουμε επαναφέρει τη χώρα σε καθεστώς πλήρους κανονικότητας, σε παγκόσμιο επίπεδο.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών, με την πολύτιμη συμβολή του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε εξαιτίας της πανδημίας, εργαζόμαστε, με αυτοπεποίθηση, υπευθυνότητα και συνέπεια, για την υλοποίηση μίας ισόρροπης οικονομικής πολιτικής, που θα οδηγήσει τη χώρα σε τροχιά ισχυρής, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

Ταυτόχρονα υλοποιούμε πολιτικές που ενισχύουν το κύρος και την αξιοπιστία της χώρας έναντι εταίρων, θεσμών, αγορών και επενδυτών.

Κάτι που αποτυπώνεται στο χαμηλό κόστος δανεισμού της ελληνικής οικονομίας, αλλά και στις τελευταίες αναβαθμίσεις της από τους οίκους αξιολόγησης.

Ενώ, συμμετέχουμε ενεργά στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, με ισχυρή, ρεαλιστική και ορθολογική φωνή.

Η Ελλάδα, με Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλάζει επίπεδο και προχωράει μπροστά!

 

2021-10-18 ΔΤ_Ομιλία_ΥΠΟΙΚ_Επιτροπή_ΣΝ_NAB

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube