Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών στην Ολομέλεια της Βουλής | 17.2.2021

Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2021

 

Δελτίο Τύπου – Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Μισθολόγιο και ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

 

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Το Σχέδιο Νόμου που σήμερα συζητάμε, μαζί με την Τροπολογία, συνιστούν μία ακόμη απόδειξη ότι η Κυβέρνηση δρομολογεί διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, αντιμετωπίζει διαχρονικά προβλήματα της χώρας, υιοθετεί κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων, και υλοποιεί πολιτικές για την αντιμετώπιση της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης.

 

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Οικονομικών εισάγει το νέο μισθολόγιο του προσωπικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), το οποίο καταρτίστηκε κατόπιν πρότασης της Αρχής, φυσικά με προσθήκες, διορθώσεις και προσαρμογές.

Η εισαγωγή ενός σύγχρονου συστήματος αμοιβών, σε σχέση με το έργο, τις ευθύνες και την αποτελεσματικότητα κάθε υπαλλήλου της ΑΑΔΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες – διεθνώς – πρακτικές, αποτελεί μία σημαντική τομή.

Πρώτο μας μέλημα είναι η ενίσχυση της απόδοσης της φορολογικής αρχής, μέσω τόνωσης της παραγωγικότητας αυτής, η βελτίωση των εργασιακών συνθηκών, και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Θέτουμε τις βάσεις για μία φορολογική αρχή που συμπληρώνει και ενισχύει την επίτευξη των στόχων της ακολουθούμενης οικονομικής πολιτικής, διαμορφώνοντας – μακροπρόθεσμα – ένα πλαίσιο φορολογικής συμμόρφωσης.

 

Με τις διατάξεις του παρόντος Σχεδίου Νόμου:

 • Ορίζονται οι μηνιαίες τακτικές αποδοχές των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ ως το σύνολο του βασικού μισθού, επιδομάτων, παροχών, της ειδικής αμοιβής, καθώς και της προσωπικής διαφοράς.
 • Οι υπάλληλοι κατατάσσονται σε μισθολογικά κλιμάκια βασικού μισθού και σε βαθμούς θέσης εργασίας.
 • Καθορίζονται ο χρόνος και ο τρόπος ωρίμανσης των μισθολογικών κλιμακίων για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων.
 • Εισάγεται σύστημα προωθημένης μισθολογικής εξέλιξης, σε μία προσπάθεια σύνδεσης της εξέλιξης όχι μόνο με τον χρόνο υπηρεσίας, αλλά και με την αξιολόγηση του προσωπικού.
 • Θεσπίζεται η χορήγηση ειδικής αμοιβής, η οποία συνδέεται άρρηκτα με τη συμμετοχή κάθε υπαλλήλου στην ετήσια αξιολόγηση.
 • Καθορίζεται η αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, η αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, καθώς και η δυνατότητα αύξησης της απογευματινής υπερωριακής εργασίας.
 • Θεσπίζεται η χορήγηση βραβείου επίτευξης στόχων σε ετήσια βάση, υπό τον όρο της υπέρβασης τεθέντων στόχων, και της συμμετοχής των υπαλλήλων στην διαδικασία ετήσιας αξιολόγησης.
 • Τροποποιούνται και συμπληρώνονται σχετικές διατάξεις σε σχέση με τα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων της ΑΑΔΕ, την υποχρεωτική συμμετοχή των προϊσταμένων στην αξιολόγηση, και τη διαδικασία εισαγωγής νέων κριτηρίων στο σύστημα βαθμολογικής εξέλιξης.
 • Προβλέπεται η πρόσληψη προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την ταχύτερη υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων και έργων δημοσίων επενδύσεων, χρηματοδοτουμένων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Το νέο μισθολόγιο της ΑΑΔΕ:

1ον. Είναι κοινωνικά δίκαιο, καθώς το ενιαίο μισθολόγιο διατηρείται στο ακέραιο, βάσει αρχαιότητας και εκπαιδευτικού επιπέδου, όπως ισχύει σήμερα για το υπόλοιπο Δημόσιο.

2ον. Είναι καινοτόμο, καθώς η ΑΑΔΕ αποτελεί τον δημόσιο φορέα – πρότυπο που εισάγει περιγράμματα θέσεων, που περιλαμβάνουν διαφορετικές γνώσεις και δεξιότητες για τον κάθε υπάλληλο, ανάλογα τη θέση στην οποία υπηρετεί.

Η αμοιβή πλέον θα συνδέεται πραγματικά με την απασχόληση του υπαλλήλου σε συγκεκριμένα καθήκοντα.

3ον. Είναι ορθολογικό, καθώς αντιμετωπίζει τη στρέβλωση της προσωπικής διαφοράς μέσω της ειδικής αμοιβής.

Με αυτό τον τρόπο οδηγεί σε μισθολογική εξομοίωση των νεοεισερχόμενων υπαλλήλων με τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους που λαμβάνουν προσωπική διαφορά, βάζοντας τέλος σε ένα πάγιο και δίκαιο αίτημα όσων διορίζονται ή μετατάσσονται στην ΑΑΔΕ.

4ον. Είναι ανταποδοτικό, γιατί το σύνολο των αποδοχών των υπαλλήλων θα είναι πλέον συντάξιμο.

5ον. Είναι σύγχρονο, καθώς θεσμοθετείται κίνητρο επίτευξης στόχων, με συγκεκριμένη διαδικασία για ανταμοιβή του προσωπικού στην επίτευξη των στόχων της Αρχής.

6ον. Είναι ανταγωνιστικό, καθώς οι νέες απολαβές διαμορφώνονται σε επίπεδα που η αγορά αποτιμά τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για κάθε θέση εργασίας, δεδομένων των οικονομικών συνθηκών και των δημοσιονομικών περιορισμών.

7ον. Είναι αξιοκρατικό, αφού η αξιολόγηση αποτελεί βασική προϋπόθεση για το νέο μισθολογικό καθεστώς.

Επιβραβεύουμε τους καλούς, αποδοτικούς, παραγωγικούς υπαλλήλους, ενώ δημιουργούμε ένα περιβάλλον ανάπτυξης όσων ακολουθούν.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Στο σημείο αυτό, να κάνω μία παρατήρηση, που αφορά την κριτική της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Στις μνημονιακές υποχρεώσεις του 2017, δηλαδή επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, υπήρχαν σαφείς δεσμεύσεις της χώρας για τη στελέχωση της φορολογικής Αρχής και την εισαγωγή του βαθμολογίου και μισθολογίου, βασισμένου στην αξιολόγηση της απόδοσης των υπαλλήλων της Αρχής.

Δεσμεύσεις που επαναλαμβάνονταν συνέχεια, μεταγενέστερα, μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2019.

Δεσμεύσεις που ποτέ δεν υλοποιήθηκαν, από αυτούς που τις υπέγραψαν.

Αλήθεια, επί 2 και πλέον χρόνια και πάλι δεν «προλάβατε», ή δεν γνωρίζατε τι υπογράφατε;

Καλό θα ήταν συνεπώς να μην έχετε, τουλάχιστον, «κοντή μνήμη»…

 

Επίσης, μιλήσατε για γενικευμένη αντίδραση και προτείνατε ακόμη και την απόσυρση του νομοσχεδίου.

Επειδή, μάλλον, το ενδιαφέρον είναι όψιμο, να σας θυμίσω τις κινητοποιήσεις και τα εξώδικα του 2017 και του 2018;

Τα ξεχάσατε αυτά;

 

 

Η αλήθεια είναι ότι το νέο μισθολόγιο της ΑΑΔΕ θα μπορούσε να έχει έρθει νωρίτερα.

Ωστόσο, δεν ήταν μόνο η πανδημία που μας ανέτρεψε τον σχεδιασμό.

Ήταν η αξιολόγηση που θέλαμε να συνδεθεί με το νέο μισθολογικό καθεστώς!

Θέτουμε τη συμμετοχή των υπαλλήλων στην αξιολόγηση ως προαπαιτούμενο για το νέο μισθολόγιο – και όχι το νέο μισθολόγιο να αποτελεί το δέλεαρ για να συμμετέχουν όσοι θέλουν – όποτε θέλουν – σε διαδικασία αξιολόγησης!

Εντούτοις, τίποτα δεν εγγράφεται στον προϋπολογισμό χωρίς ισοδύναμο, ιδίως όταν μιλάμε για μισθολογικές παροχές.

Στην προκειμένη περίπτωση, αναμένουμε αύξηση φορολογικών εσόδων, καλύτερη στόχευση ελέγχων, γρηγορότερες επιστροφές, πιο ποιοτική και άμεση εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.

 

Η αξιολόγηση όλων μας είναι αναγκαία σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου και αξιοκρατίας.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν μπορεί προφανώς να εξαντλείται μόνο στο προσωπικό της ΑΑΔΕ, αλλά πρέπει να επεκτείνεται και στη διοίκησή της.

Να σας θυμίσω την πρόσφατη ανανέωση του συμβολαίου του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Για πρώτη φορά, δεν ακολουθήσαμε την πεπατημένη, αλλά συμπεριλάβαμε ένα ελάχιστο πλαίσιο ποιοτικών και ποσοτικών στόχων:

 • Στον τομέα της φοροδιαφυγής, με στόχους εισπράξεων και βεβαίωσης από ελέγχους.
 • Στον τομέα του λαθρεμπορίου, με την εισαγωγή ηλεκτρονικών πληρωμών, με την εγκατάσταση συστημάτων που συνδέονται με τη φορολογική διοίκηση, με την προμήθεια μέσων δίωξης και διενέργειας ελέγχων.
 • Στον τομέα των εισπράξεων από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές.
 • Στον τομέα αναβάθμισης των υπηρεσιών προς τους πολίτες, με ανοιχτό σύστημα προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας οικοπέδων/κτισμάτων, με την πλήρη ηλεκτρονικοποίηση μητρώων και διαδικασιών.
 • Στον τομέα αναβάθμισης συστημάτων φορολογικής διοίκησης, με αυτοματοποίηση διαδικασιών επεξεργασίας πληροφοριών και συμψηφισμού απαιτήσεων και επιστροφών.
 • Στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, με την ανάπτυξη συστήματος στοχοθεσίας σε επίπεδο θέσης.

 

Ακούστηκαν απόψεις για συγκέντρωση υπερεξουσιών σε ένα άτομο, στον Διοικητή της ΑΑΔΕ, ξεχνώντας ότι η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε τον σχετικό νόμο.

Υλοποιήσατε, δηλαδή, πολιτικές, που σήμερα πολεμάτε!

Και δεσμευτήκατε για υλοποίηση άλλων πολιτικών, που σήμερα αγνοείτε!

Οι αυταπάτες της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης καλά κρατούν!

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Το νέο μισθολόγιο σηματοδοτεί μία αλλαγή κουλτούρας.

Προάγει την παραγωγικότερη κατανομή των ανθρωπίνων πόρων, ευθυγραμμίζει την επίτευξη στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων της ΑΑΔΕ με τους προσωπικούς στόχους των ανθρώπων της.

Υπηρετεί ένα σύστημα βαθμολόγησης που εντάσσει τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση.

Η επίτευξη στόχων έγκειται πλέον στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων, οι οποίοι καθίστανται οι θεματοφύλακες των αρχών μίας σύγχρονης φορολογικής Αρχής.

Το όραμα του Υπουργείου Οικονομικών είναι να οικοδομήσουμε μία σχέση εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας με τους πολίτες και το κοινωνικό σύνολο.

Στο χέρι μας είναι να τα καταφέρουμε, με συνέπεια, πολιτική βούληση και σκληρή δουλειά!

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Το Σχέδιο Νόμου συνοδεύεται και από μία εμπρόθεσμη Τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών, με σημαντικές διατάξεις.

Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ, διαγώνια, σε ορισμένες από αυτές:

 

1ον. Απαλλάσσονται και για τον μήνα Μάρτιο, όπως ίσχυε για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος, οι μισθωτές συγκεκριμένων επιχειρήσεων για τις οποίες έχουν ληφθεί έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους, που σχετίζονται με τον κορονοϊό.

 

2ον. Διαγράφονται από τα βιβλία καταγραφής των οικείων Κτηματικών Υπηρεσιών και το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας, υπό προϋποθέσεις, για ακίνητα που:

 1. i) απαλλοτριώθηκαν, το 1924, υπέρ του Δήμου Σερρών προς αποκατάσταση πυροπλήκτων,
 2. ii) εντάχθηκαν, ως πρώην δασικά, σε σχέδιο πόλης και βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου, το 1963, ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Νέου Παντελεήμονα Πιερίας, και

iii) βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου, το 1894, ρυμοτομικού σχεδίου στη Μαλεσίνα προς αποκατάσταση σεισμοπαθών.

 

Αντιλαμβάνεστε, συνεπώς, ότι δίνουμε λύση, ως Υπουργείο Οικονομικών, με ασφάλεια και ορθολογισμό, σε προβλήματα που ταλανίζουν αυτά τις περιοχές, επί  δεκαετίες.

Ενδεικτικά, στη Μαλεσίνα, η περιοχή οριοθετείται εντός του εγκεκριμένου με το Β.Δ. της 29.7.1894 (Β΄ 83) ρυμοτομικού σχεδίου.

Το ζήτημα, αν και προϋπήρχε, ήρθε στην επιφάνεια με την εκκίνηση της κτηματογράφησης, καθώς το Δημόσιο προέβαλε στο κτηματολόγιο ιδιοκτησιακά δικαιώματα σε ακίνητα που είχαν αποδοθεί για αποκαταστατικούς σκοπούς στους τότε δικαιούχους, λόγω του σεισμού.

Ως αποτέλεσμα, οι κάτοικοι της περιοχής κινδύνευαν είτε να αναγκαστούν να διεκδικήσουν την περιουσία τους έναντι του Δημοσίου στα δικαστήρια, όντας παρόλα αυτά δικαιωμένοι από το Κτηματολόγιο, είτε να την απολέσουν τελεσίδικα, για τις περιπτώσεις των κατοίκων που δεν δικαιώθηκαν από το Κτηματολόγιο.

Με τη εν λόγω διάταξη, δίδεται ένα οριστικό τέλος στις διεκδικήσεις του Δημοσίου για τους κατοίκους που δικαιώθηκαν από το Κτηματολόγιο.

Παράλληλα, ορίζεται μια συγκεκριμένη διαδικασία, βάσει της οποίας όσοι δεν δικαιώθηκαν από το Κτηματολόγιο, θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα προς αξιολόγηση, σε ειδικώς συστηνόμενη, προς τον σκοπό αυτό, Επιτροπή, προκειμένου να εξετάσει και να αποφανθεί για το σύνολο των εκκρεμών περιπτώσεων εντός του 2021.

 

3ον. Απλουστεύονται, διασαφηνίζονται και τυποποιούνται οι διαδικασίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής και παραμονής των πιστοποιημένων εκτιμητών στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών, που τηρείται στο Υπουργείο Οικονομικών.

Η ταχύτερη παραλαβή, η καλύτερη αξιολόγηση και ο άμεσος έλεγχος των δικαιολογητικών, παράλληλα με τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας υποβολής των δικαιολογητικών, θα οδηγήσει, αφενός στη σημαντική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δημοσίου, και αφετέρου θα διασφαλίσει την αξιοπιστία του Μητρώου, η χρήση του οποίου αυξάνεται διαχρονικά.

Στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών είναι εγγεγραμμένοι συνολικά 845 πιστοποιημένοι εκτιμητές, φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι οποίοι εκπονούν εκτιμήσεις που άπτονται θεμάτων δημόσιας περιουσίας και δημοσίου συμφέροντος.

Συνεπώς, αποτελεί βασική προτεραιότητα η διασφάλιση της αξιοπιστίας του Μητρώου των πιστοποιημένων εκτιμητών.

Η Κυβέρνηση, με τη συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία, θωρακίζει την ποιότητα των παρεχόμενων εκτιμητικών υπηρεσιών και συμβάλλει στην εμπέδωση του αισθήματος εμπιστοσύνης στους πολίτες.

 

4ον. Ολοκληρώνεται το νομοθετικό πλαίσιο παροχής φορολογικών κινήτρων για την προσέλκυση στην Ελλάδα φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στο εξωτερικό.

Υπενθυμίζεται ότι με διαδοχικά νομοθετήματα, από τον Δεκέμβριο του 2019 μέχρι σήμερα, παρέχονται σημαντικά κίνητρα για τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα φυσικών προσώπων που επενδύουν στη χώρα, αλλοδαπών συνταξιούχων και εργαζόμενων.

 

 

Ειδικότερα:

Η αρχή έγινε με τον Ν. 4646/2019, που εισήγαγε στη χώρα μας τον θεσμό του «διαμένοντος μη κατοίκου», για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων εξωτερικού, οι οποίοι πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις στην Ελλάδα επωφελούμενοι από εναλλακτικό καθεστώς φορολόγησης του παγκόσμιου εισοδήματός τους.

Στη συνέχεια, ο Ν. 4714/2020 επέκτεινε την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος σε συνταξιούχους του εξωτερικού, οι οποίοι μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην πατρίδα μας.

Επιπλέον, με τον Ν. 4758/2020 θεσπίστηκαν φορολογικά κίνητρα για την προσέλκυση αλλοδαπών εργαζόμενων και αυτοαπασχολούμενων, αλλά και Ελλήνων που έφυγαν από τη χώρα στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, ώστε να μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία και να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στην Ελλάδα.

 

Τώρα, προχωράμε στη θέσπιση κινήτρων για τη δημιουργία εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας (Family Offices).

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα διάφανο και οριοθετημένο πλαίσιο που θα απαντά στις ανάγκες φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, για την διεκπεραίωση όλων των γραφειοκρατικών υποθέσεων που σχετίζονται με τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη βέλτιστες διεθνείς πρακτικές φορολόγησης, αναφορικά με τη διαχείριση των χρηματικών/επενδυτικών ροών και της οικογενειακής τους περιουσίας.

Επισημαίνεται ότι αυτές οι εταιρείες δεν θα μπορούν να επιδιώκουν την εμπορική δραστηριοποίηση και συναφώς την επίτευξη κέρδους, ενώ θα υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος, με τον συντελεστή φορολόγησης των εταιρειών.

Ειδικότερα, παρέχονται φορολογικά κίνητρα για τη σύσταση και τη λειτουργία των εταιρειών αυτών στην Ελλάδα, συμπληρώνοντας το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Τα κίνητρα αυτά συνίστανται σε ειδικό τρόπο προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματός τους με βάση τις δαπάνες που πραγματοποιούν κατ’ ανάλογη εφαρμογή των όσων ισχύουν ήδη για τις εμπορο-βιομηχανικές εταιρείες του Α.Ν. 89/1967 (Ν.3427/2005), ακολουθώντας Διεθνή Πρότυπα (ΟΟΣΑ), καθώς και τις αρχές της ορθής φορολογικής διακυβέρνησης.

Επιπλέον, η προτεινόμενη ρύθμιση αναμένεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά στην προσέλκυση περισσότερων φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στο εξωτερικό, και θα εφαρμόζεται για όλα τα φυσικά πρόσωπα που είναι ήδη ή καθίστανται φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, κατ’ εφαρμογή κείμενων ή ειδικότερων διατάξεων.

Παράλληλα, αναμένονται και έμμεσα πολλαπλασιαστικά οφέλη για τη χώρα μας, όπως τόνωση της οικονομίας και ενίσχυση της απασχόλησης, μέσω των εργαζομένων στις εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας.

Με τη νέα νομοθετική πρωτοβουλία, η Κυβέρνηση αποδεικνύει ότι, ακόμα και μέσα στη δίνη της υγειονομικής κρίσης, συνεχίζει να λειτουργεί με διορατικότητα και αποφασιστικότητα, ολοκληρώνοντας διαρθρωτικές αλλαγές που εκσυγχρονίζουν το νομοθετικό πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων και επενδυτών στη χώρα.

 

Δείτε την Απάντηση Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στον Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Ευκλείδη Τσακαλώτο :

 

 

ΔΤ_Ομιλία_ΥΠΟΙΚ_Ολομέλεια_ΣΝ_Μισθολόγιο_ΑΑΔΕ_170221

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube