Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών στην Ολομέλεια της Βουλής (video) | 20.10.2022

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2022

 

Δελτίο Τύπου

 

Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας αναφορικά με φόρους εισοδήματος και την πρόληψη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής».

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Στις 11 Μαΐου 2022, υπεγράφη στην Αθήνα, μετά από διαπραγμάτευση και εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των Υπουργών Οικονομικών Ελλάδας και Γαλλίας, η νέα αναθεωρημένη Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας των δύο χωρών και το Πρωτόκολλο που τη συνοδεύει.

Με τη νέα αυτή Σύμβαση για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας αναφορικά με φόρους εισοδήματος και την πρόληψη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, αναθεωρείται η αρχική Σύμβαση που είναι σε ισχύ από το 1965, και αποτελεί μια από τις παλαιότερες Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας που διατηρούν και οι δυο χώρες, αποδεικνύοντας τους σημαντικούς οικονομικούς δεσμούς της χώρας μας με τη Γαλλία προς όφελος των φυσικών προσώπων, των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων και των δύο χωρών.

Με δεδομένο ότι οι Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας αποτελούν τον πυρήνα της διμερούς οικονομικής συνεργασίας, αναμένεται η αναθεωρημένη αυτή Σύμβαση να λειτουργήσει ως σημαντικό κίνητρο για την περαιτέρω ανάπτυξη των οικονομικών – εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας – Γαλλίας.

Στη νέα αυτή Σύμβαση αποτυπώνονται οι σύγχρονες τάσεις για την κατανομή της φορολογικής εξουσίας των κρατών σε διεθνές επίπεδο,  με βάση  την αναθεωρημένη από το 2017 έκδοση της Πρότυπης Σύμβασης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

Αυτό αποκτά βαρύνουσα σημασία, καθώς η αντισυμβαλλόμενη χώρα αυτής της Σύμβασης είναι η Γαλλία, με την οποία έχουμε πολυεπίπεδες και σημαντικές οικονομικές συναλλαγές.

Η άρση των εμποδίων της διπλής φορολόγησης στην ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών και στην κίνηση των κεφαλαίων που αφορά στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα Ελλάδας ή Γαλλίας αντίστοιχα αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ όρο για το σταθερό φορολογικό καθεστώς στις οικονομικές σχέσεις Ελλάδας – Γαλλίας.

Ένα τέτοιο φορολογικό περιβάλλον μπορεί να είναι ελκυστικό για επενδύσεις σε όλους τους κρίσιμους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, και μάλιστα σε τομείς τεχνολογικής αιχμής.

Η διαφάνεια και η ασφάλεια στις οικονομικές συναλλαγές πολιτών και επιχειρήσεων Ελλάδας και Γαλλίας και ταυτόχρονα η διαφύλαξη της φορολογητέας βάσης και των δύο χωρών είναι τα ζητούμενα.

Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντική η ενίσχυση της Σύμβασης με προβλέψεις για την πρόληψη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις νεότερες επεξεργασίες και εξελίξεις σε επίπεδο ΟΟΣΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Το Υπουργείο Οικονομικών θεωρεί ότι η νέα Διμερής Σύμβαση με τη Γαλλία παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο σταθερότητας και ασφάλειας στους οικονομικά δρώντες, πολίτες και επιχειρήσεις.

Μπορεί δε να λειτουργήσει ως μοχλός στην οικονομική ανάπτυξη, όχι μόνο προς όφελος των δύο χωρών, αλλά συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μάλιστα σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από διαδοχικές, επάλληλες κρίσεις και μεγάλες προκλήσεις.

Θέλω να τονίσω ότι ανεξάρτητα από διαφορετικές ιδεολογικές και πολιτικές αντιλήψεις ή προσεγγίσεις, από καμία πλευρά δεν αμφισβητείται η αναγκαιότητα της ανάπτυξης  των διεθνών – και διμερών – οικονομικών σχέσεων της χώρας μας, ιδίως σήμερα.

Γι’ αυτό αναζητούνται διαρκώς πρωτότυπες, δημιουργικές λύσεις, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο λόγω της οικονομικής αλληλεξάρτησης ανάμεσα σε χώρες με διαφορετικά οικονομικά συστήματα ή και διαφορετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των εξελίξεων στο πεδίο της φορολογίας σε επίπεδο ΟΟΣΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ήδη διαπραγματεύεται ή προγραμματίζει διαπραγματεύσεις προκειμένου, αφενός, να αναθεωρηθούν οι υφιστάμενες συμβάσεις (π.χ. Σουηδία), και αφετέρου, να επεκταθεί το δίκτυο των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας με νέες χώρες (π.χ. Αυστραλία, Ιαπωνία), με το βλέμμα στραμμένο στην ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια, μέσω της οικονομικής ανάπτυξης των σχέσεων των χωρών.

2022-10-20 ΔΤ_Ομιλία ΥπΟικ Ολομέλεια

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
InstagramYoutube