Ομιλία Υπουργού Οικονομικών στην Επιτροπή της Βουλής για την ΕΑΒ (video) | 17.1.2020

Παρακολουθήστε την Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών για την Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία εδώ:

H Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία είναι η μεγαλύτερη αεροναυπηγική και αμυντική εταιρεία της χώρας, και μια από τις μεγαλύτερες στην περιοχή ΝΑ Ευρώπης, της Β. Αφρικής και της Μ. Ανατολής.

Κύρια αποστολή της είναι η παροχή υπηρεσιών και προϊόντων για την υποστήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, και άλλων πελατών της εγχώριας και της παγκόσμιας αγοράς.

Έχει κύριο μέτοχο το Υπουργείο Οικονομικών, εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομικών, και εντάχθηκε στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με το Μητρώο της ΕΛΣΤΑΤ, από τις αρχές του 2015.

Σε ποια κατάσταση όμως παραλάβαμε την ΕΑΒ, τον Ιούλιο του 2019;

Η Εταιρεία, κατά το 1ο και 2ο τρίμηνο του 2019, παρουσίασε, κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της, απόκλιση της τάξεως του 19% και 49% αντίστοιχα.

Δεν προέβη στην ενεργοποίηση των διορθωτικών παρεμβάσεων που είχαν συμφωνηθεί σε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών και ΕΑΒ.

Εκκρεμεί επιστροφή υπολοίπου στον κρατικό προϋπολογισμό από το πρόγραμμα χρηματοδότησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ύψους περίπου 6 εκατ. ευρώ.

Εγκρίθηκαν, τον Οκτώβριο του 2017, μη μισθολογικές παροχές, οι οποίες είχαν καταργηθεί με το Νόμο 4484/2017.

Η ΕΑΒ εμφάνιζε απλήρωτες υποχρεώσεις ύψους 58 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ύψους 54 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά της διαθέσιμα ανέρχονταν μόλις στα 2,6 εκατ. ευρώ.

Από τις Εκθέσεις Ελέγχου των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τα οικονομικά έτη 2015, 2016, 2017 και 2018, προκύπτει ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας είναι αρνητικό, ενώ υπάρχει η πιθανότητα η εταιρεία να μην είναι σε θέση να αποπληρώσει μέρος των συμβατικών υποχρεώσεών της, όπως είναι η καταβολή μισθοδοσίας και οι ασφαλιστικές εισφορές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της ίδιας της Εταιρείας, υπάρχει παντελής έλλειψη ρευστότητας, με κίνδυνο στάσης πληρωμών από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο.

Συμπερασματικά, παραλάβαμε την Εταιρεία σε μια εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση.

Όμως, τι διοικητικές και νομοθετικές πρωτοβουλίες αναλάβαμε από το καλοκαίρι του 2019, ώστε να στηρίξουμε την Εταιρεία;

1ον. Ορίσθηκε εσωτερικός ελεγκτής στην εταιρία, κατόπιν έκτακτης συνεδρίασης της Γ.Σ., στις 31-10-2019.

2ον. Εγκρίθηκαν οι εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την χρήση του 2018, κατόπιν έκτακτης συνεδρίασης της Γ.Σ. την 15-11-2019.

3ον. Λόγω έλλειψης ταμειακής ρευστότητας της Εταιρείας, αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες για να εισρεύσουν κεφάλαια σε αυτή, μέσω της εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων του ΥΠΕΘΑ.

4ον. Ψηφίστηκε, στις 18-11-2019, διάταξη συναρμοδιότητας ΥΠΟΙΚ και ΥΠΕΘΑ, για την υλοποίηση του προγράμματος αναβάθμισης μαχητικών αεροσκαφών F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας, που διενεργείται από την ΕΑΒ.

5ον. Ψηφίστηκε, στις 16-12-2019, διάταξη συναρμοδιότητας ΥΠΟΙΚ και ΥΠΕΘΑ, για προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου στην ΕΑΒ, με στόχο τη βέλτιστη δυνατή προώθηση και ολοκλήρωση του ανωτέρω προγράμματος αναβάθμισης μαχητικών αεροσκαφών F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας.

6ον. Το ΥΠΟΙΚ επεξεργάζεται πλέγμα διατάξεων για την εξεύρεση βέλτιστων λύσεων για τελωνειακές εκκρεμότητες της ΕΑΒ, αναγόμενες σε προηγούμενα έτη.

7ον. Το ΥΠΟΙΚ, σε συνεργασία με το ΥΠΕΣ, διερευνά την εξαίρεση της ΕΑΒ από την κινητικότητα, προκειμένου να σταματήσει η «αιμορραγία» προσωπικού.

8ον. Προχωρήσαμε στην παρούσα διαδικασία ορισμού νέας Διοίκησης στην Εταιρεία.

Ο προτεινόμενος για Πρόεδρος της Εταιρείας, κ. Ιωάννης Κούτρας, είναι ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει πολλά στις ένοπλες δυνάμεις.

Τόσο η τεχνογνωσία όσο και η εμπειρία του είναι πολύτιμα για την εταιρεία.

Ο προτεινόμενος για Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Γρηγόριος Φρέσκος, συγκεντρώνει όλα τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά για την συγκεκριμένη θέση.

Θέλω να επισημάνω ότι τον κ. Φρέσκο δεν τον γνώριζα.

Έγινε ανοικτή προκήρυξη της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου, αξιολόγηση των υποψηφίων από Τριμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή και επιλογή με κριτήριο το πλούσιο βιογραφικό και την επαγγελματική σταδιοδρομία του.

Στόχος των επιλογών μας είναι η στήριξη της Εταιρίας, η βελτίωση της θέσεώς της και η αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της.

Ώστε η ΕΑΒ:

  • να διεκδικήσει ικανοποιητικό μερίδιο στην εγχώρια αγορά,
  • να αυξήσει περαιτέρω τις εξαγωγές της,
  • να συμμετάσχει στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών,
  • να δημιουργήσει μακροχρόνιες συνεργασίες.

Έχουμε πολύ δουλειά να κάνουμε.

Η νέα διοίκηση της Εταιρείας έχει πολύ δουλειά να κάνει.

Αλλά είμαι ρεαλιστικά αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε.

Και η επόμενη ημέρα για την ΕΑΒ, για την αμυντική βιομηχανία της χώρας μας, θα είναι πολύ καλύτερη από την χθεσινή.

 

Δείτε εδώ την επόμενη παρέμβαση του κ. Σταϊκούρα στην Επιτροπή:

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube