Ομιλία Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα κατά συζήτηση Επίκαιρης Ερώτησης του Βουλευτή Θ. Κωνσταντινίδη σχετικά με το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης και τον ΟΑΣΘ

Πρωτολογία

Κύριε Συνάδελφε,

Αρχικά, όσον αφορά το θέμα του ΚΤΕΛ, γνωρίζετε ότι με την οικονομική συμφωνία που συνάφθηκε στις 8 Απριλίου 2010 και κυρώθηκε με το Ν. 3897/2010 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του ΟΑΣΘ, του Συνεταιρισμού Εργαζομένων Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, το τελευταίο ανέλαβε τη υποχρέωση εξυπηρέτησης των Δήμων της επαρχίας Λαγκαδά, Δήμων που βρίσκονται εκτός της αστικής περιοχής που δραστηριοποιείται ο ΟΑΣΘ.

Η καθορισθείσα στο νόμο αποζημίωση για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής ανέρχεται τουλάχιστον σε 950.000 ευρώ.

Πράγματι, το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, σε ανακοίνωσή του, ανέφερε την πρόθεση διακοπής της εκτέλεσης συγκοινωνίας στο Νομό από τις 26 Νοεμβρίου.

Στο σημείο αυτό, ωστόσο, θα πρέπει να σας τονίσω ότι την ευθύνη για το σχεδιασμό των δημοσίων αστικών συγκοινωνιών στο σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, όπως και την εποπτεία του ΟΑΣΘ, έχει το Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης.

Εποπτεία και ευθύνη που επιτυγχάνεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης και το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης.

Έτσι, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 1778 έγγραφο της 29ης Νοεμβρίου του Συμβουλίου προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μας γνωστοποιήθηκε ότι το Συμβούλιο ήρθε σε άμεση επαφή με το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης και συμφωνήθηκε άμεση συνάντηση του Συμβουλίου, του ΟΑΣΘ και του ΚΤΕΛ, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Αποτέλεσμα ήταν η συγκοινωνία του ΚΤΕΛ να μη διακοπεί, εξυπηρετώντας τους πολίτες του Νομού.

Κύριε Συνάδελφε,

Σίγουρα, το ζήτημα του ΟΑΣΘ χρήζει περισσότερης και εκτενέστερης ανάλυσης, λόγω και του μεγάλου οικονομικού μεγέθους του.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η εγγεγραμμένη πίστωση στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2012 για τους συγκοινωνιακούς φορείς (ΚΑΕ 2583) ανήλθε στο ύψος των 442 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τον ΟΑΣΘ, κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων καθορίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση οι συμβατικές δαπάνες λειτουργίας και υπολογίζεται το κόμιστρο.

Η αντισταθμιστική καταβολή προκύπτει από τη διαφορά των συμβατικών δαπανών που αναγνωρίζονται από το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα πάντα με την οικονομική συμφωνία, μείον τα συμβατικά έσοδα όπως αυτά καταβάλλονται στον ΟΑΣΘ.

Για το 2012, η αντισταθμιστική καταβολή προς τον ΟΑΣΘ καθορίστηκε στο ποσό των 96 εκατ. ευρώ, το οποίο έχει καταβληθεί ολόκληρο.

Μάλιστα σήμερα καταβλήθηκε και η τελευταία δόση των 1,5 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, έχουν προκύψει κάποιες εκκρεμότητες τις οποίες θα σας αναπτύξω στη δευτερολογία μου.

Δευτερολογία

Κύριε Συνάδελφε,

Η ευαισθησία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών και για τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους δεν θεωρώ ότι είναι προνόμιο κανενός.

Αντιθέτως, πιστεύω ότι πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα κάθε πολιτικής μας για τη διευθέτηση των όποιων εκκρεμοτήτων.

Εκκρεμότητες που υπάρχουν και στην περίπτωση του ΟΑΣΘ.

Ο ΟΑΣΘ, σύμφωνα με την οικονομική σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού, για την άρση κάθε διαφωνίας επί της εφαρμογής της οικονομικής συμφωνίας είχε τη δυνατότητα να προσφύγει σε τριμελές Διαιτητικό Δικαστήριο.

Να κάνει, δηλαδή, χρήση του Άρθρου 12 της από 30 Απριλίου του 2001 οικονομικής συμφωνίας που κυρώθηκε με το Ν.2898/2001.

Έτσι και έκανε ο ΟΑΣΘ σε δύο περιπτώσεις.

Στην πρώτη περίπτωση, με την υπ’ αριθμόν 22/2011 διαιτητική απόφαση επιδικάστηκε υπέρ του ΟΑΣΘ ποσό 23,4 εκατ. ευρώ.

Ο Οργανισμός έχει ήδη εισπράξει μέχρι σήμερα συνολικό ποσό 17,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 12,4 εκατ. ευρώ το 2011 και 5,5 εκατ. ευρώ το 2012.

Απέμεναν δηλαδή προς καταβολή άλλα 5,5 εκατ. ευρώ, τα οποία σύμφωνα με τον προγραμματισμό έπρεπε να καταβληθούν εντός του περασμένου Οκτωβρίου.

Ωστόσο, το «πάγωμα» των χρηματοδοτικών ροών του Μηχανισμού Στήριξης και η πίεση που επέφερε στα ταμειακά διαθέσιμα του κράτους δεν επέτρεψε την καταβολή της δόσης τον Οκτώβριο.

Ωστόσο, η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του δεύτερου εξαμήνου του έτους μας επιτρέπει πλέον να ανταποκριθούμε σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις.

Έτσι, το ποσό των 5,5 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί στον ΟΑΣΘ μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Και με τη δόση αυτή το συνολικό ποσό της κρατικής επιχορήγησης στον ΟΑΣΘ για το 2012 θα φτάσει τα 107 εκατ. ευρώ.

Στην δεύτερη περίπτωση, με την υπ’ αριθμόν 28/2012 διαιτητική απόφαση επιδικάστηκε υπέρ του ΟΑΣΘ ποσό περίπου 30 εκατ. ευρώ, το οποίο θα επιβάρυνε τον κρατικό προϋπολογισμό.

Και ειδικότερα το αποθεματικό του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς δεν υπάρχει κάποια σχετική πρόβλεψη για τη χορήγηση του ποσού αυτού.

Το Ελληνικό Δημόσιο, συνεπώς, ασκώντας το νόμιμο δικαίωμά του, έχει υποβάλει μέσω του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής εκτέλεσης της εν λόγω Διαιτητικής Απόφασης.

Και αυτό, διότι υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι εθνικού συμφέροντος και σημασίας που σχετίζονται τόσο με την ευρύτερη κατάσταση της Ελληνικής οικονομίας, όσο και με τις δημοσιονομικές συνθήκες που επικρατούν.

Πρόκειται για λόγους που επιβάλλουν σε κάθε διάσταση της δημόσιας δραστηριότητας να εδραιωθεί η δημοσιονομική εξυγίανση, προσαρμογή και πειθαρχία ώστε να καταφέρει η χώρα να σταθεί στα πόδια της, με τις δικές της δυνάμεις.

Αναλογιστείτε ότι μια ενδεχόμενη αποδοχή της εν λόγω απόφασης θα οδηγούσε την αντισταθμιστική καταβολή προς τον ΟΑΣΘ για το 2012 στα 126 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 6% σε σχέση με το 2011 (119 εκατ. ευρώ) και 10% σε σχέση με το 2010 (114 εκατ. ευρώ).

Αν συνυπολογίζουμε και τα 11 εκατ. ευρώ της προηγούμενης διαιτητικής απόφασης που θα καταβληθούν συνολικά το 2012, το ποσό ανέρχεται στα 137 εκατ. ευρώ.

Θα ξεπερνούσε κατά πολύ και τα επίπεδα του 2009 (129 εκατ. ευρώ).

Συνεπώς, τα τελευταία έτη ο ΟΑΣΘ λαμβάνει συνεχώς αυξανόμενη αντισταθμιστική καταβολή παρέχοντας, επί της ουσίας, το ίδιο συγκοινωνιακό έργο, ενώ δεν αναλαμβάνει καμία πρωτοβουλία στην κατεύθυνση μείωσης ή εξοικονόμησης των δαπανών του.

Αντίθετα, όπως προκύπτει από σχετική αλληλογραφία μεταξύ των Διευθύνσεων του Οργανισμού, σχεδιάζει να αυξήσει τα έξοδά του αφού προχώρησε σε προσλήψεις το 2012 (43 εργαζόμενοι), σχεδιάζει νέες προσλήψεις προσωπικού το 2013 (70 εργαζόμενοι) και αύξηση των μισθών για το 2013 κατά 1,5% (1%+ΔΤΚ).

Κύριε Συνάδελφε,

Καταλαβαίνετε, συνεπώς, ότι αυτή η εικόνα δημοσιονομικής διαχείρισης δεν συνάδει με τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας μας, αλλά και το αίσθημα δικαίου αναφορικά με την κατανομή των βαρών της προσαρμογής.

Θα πρέπει όλοι να συμμετέχουμε σε αυτή.

Δεν υπάρχουν περιθώρια παρεκκλίσεων από κανέναν φορέα, καθώς όλοι πρέπει να κάνουν κτήμα τους τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση που θα βγάλει τη χώρα από τα αδιέξοδα.

Άλλωστε, έχει θεσμοθετηθεί πρόσφατα σχετικό πλαίσιο κανόνων, διαδικασιών και αυτόματων μηχανισμών για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

Και όπου απαιτείται θα ληφθούν συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα διορθώνουν τις στρεβλώσεις του παρελθόντος.

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι οι δημοσιονομικοί στόχοι που έχουμε θέσει πρέπει να επιτευχθούν.

Και θα επιτευχθούν ώστε να σταθούμε και πάλι στα πόδια μας.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube