Ομιλία Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα κατά τη συζήτηση Επίκαιρης Ερώτησης του Βουλευτή Γ. Κυρίτση σχετικά με τις συντάξεις

Πρωτολογία

Κύριε Συνάδελφε,

Με την Επίκαιρη Ερώτηση που καταθέσατε και συζητάμε σήμερα, θίγετε ένα ζήτημα που απασχολεί πολλούς συμπολίτες μας, οφείλει να απασχολεί τις εμπλεκόμενες δομές του Κράτους και, αυτονοήτως, τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Δίδεται έτσι η ευκαιρία να παρουσιάσουμε τόσο την υφιστάμενη κατάσταση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αναφορικά με τον τομέα των συντάξεων, όσο και τις πρωτοβουλίες που αναλάβαμε ή αναλαμβάνουμε προς την κατεύθυνση βελτίωσης των αποτελεσμάτων.

Για να έχουμε μια καλή εικόνα του ζητήματος, πρέπει να έχουμε και τις ποσοτικές διαστάσεις του.

Σας γνωρίζω λοιπόν ότι οι συμπολίτες μας που λαμβάνουν σύνταξη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας που αναφέρονται στις 31.06.2012, ανέρχονται στα 439.881 άτομα.

Επίσης, οι αιτήσεις για συνταξιοδότηση των υπαγόμενων στη συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου ανήλθαν από 15.298 το έτος 2009 σε 33.928 το έτος 2010 και σε 28.480 το έτος 2011.

Αναμένεται δε αυξημένη ροή κατά το 2012 και τα επόμενα έτη.

Κύριε Συνάδελφε,

Έχετε θέσει στην Επίκαιρη Ερώτησή σας, κυρίως, το θέμα του χρόνου αναμονής και των καθυστερήσεων στην απονομή της σύνταξης σε συνάρτηση με την τρέχουσα δύσκολη οικονομική συγκυρία.

Θα ήθελα επί αυτού να σας γνωστοποιήσω ότι σε γενικές γραμμές, παρά την προκύπτουσα υπέρμετρη αύξηση της ροής των αιτήσεων, ο χρόνος αναμονής για την καταβολή των συντάξεων ανέρχεται σήμερα:

  • σε 2 μήνες για τους ένστολους, και
  • σε 9-10 μήνες για τους υπαλλήλους και λειτουργούς του Δημοσίου και τους υπαλλήλους των ΟΤΑ.

Επιπρόσθετα, τυχόν χρόνος που μεσολαβεί, από την υποβολή της αίτησης του ενδιαφερόμενου για συνταξιοδότηση στις αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού-Οικονομικού των Υπουργείων, των ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, μέχρι την αποστολή των αιτήσεων αυτών στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, προφανώς δεν μπορεί να ελεγχθεί από το ΓΛΚ μιας και εκφεύγει της αρμοδιότητάς του.

Κύριε Συνάδελφε,

Είναι αλήθεια ότι παρά τις μικρο-βελτιώσεις του τελευταίου διαστήματος, απαιτείται πιο ουσιαστική παρέμβαση.

Προς την κατεύθυνση αυτή, στο πλαίσιο νομοθετικής πρωτοβουλίας που δρομολογούμε, θέτουμε αποκλειστική προθεσμία για την αποστολή των αιτήσεων αυτών στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Βεβαίως, σύντομα, θα ενημερωθείτε για το σύνολο της νομοθετικής πρωτοβουλίας.

Επιμήκυνση του προαναφερόμενου χρόνου παρατηρείται μόνο σε απολύτως μεμονωμένες περιπτώσεις, στις οποίες για τη συνταξιοδότηση του υπαλλήλου εμπλέκονται και άλλοι ασφαλιστικοί φορείς είτε εντός της χώρας είτε σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόκειται για τις γνωστές περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης.

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους καταβάλλει καταρχάς το μερίδιο της σύνταξης που του αναλογεί, και, όταν ενημερωθεί από τους άλλους ασφαλιστικούς φορείς για το συνολικό χρόνο ασφάλισης του ενδιαφερόμενου, προβαίνει στην αύξηση της σύνταξης που ήδη του έχει χορηγήσει.

Ενώ, θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι υπάρχει εν εξελίξει διαδικασία αναδιάρθρωσης της Υπηρεσίας Συντάξεων (βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 4002/2011), με την οποία ενοποιούνται οι Διευθύνσεις Κανονισμού και οι Διευθύνσεις Ελέγχου και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολιτικών Συντάξεων, μετά την ολοκλήρωση της οποίας αναμένεται ότι θα υπάρξει σύντμηση του χρόνου απονομής της σύνταξης κατά 3 έως 4 μήνες.

Θα μου επιτρέψετε, στο ζήτημα της οικονομικής κάλυψης του ενδιαφερόμενου για το χρόνο που μεσολαβεί ανάμεσα στην αποχώρηση από την ενεργό υπηρεσία μέχρι την απονομή της σύνταξης αλλά, κυρίως, στο ζήτημα των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνουμε στην κατεύθυνση βελτίωσης της διαδικασίας απονομής των συντάξεων να αναφερθώ στη δευτερολογία μου.

Δευτερολογία

Κύριε Συνάδελφε,

Σας παρακολούθησα με προσοχή.

Προφανώς δεν διαφωνώ για την ύπαρξη και το εύρος του προβλήματος.

Για αυτό και περνώ από τις διαπιστώσεις στις πράξεις.

Στις προσπάθειες που καταβάλλουμε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τη βελτίωση της διαδικασίας απονομής των συντάξεων.

Προσπάθειες τις οποίες έχω προαναγγείλει ήδη κατά τη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων της Κυβέρνησης.

Ειδικότερα:

1η Πρωτοβουλία:

Αφορά την εξακρίβωση των πραγματικά δικαιούχων συνταξιούχων και την αποκατάσταση της δικαιοσύνης.

Προς τούτο, σας γνωρίζω ότι ολοκληρώθηκε η σχετική διαδικασία που είχε δρομολογηθεί στις 15 Μαρτίου 2012.

Μέχρι την 20η Σεπτεμβρίου δεν απεγράφησαν 4.560 άτομα.

Εξ αυτών, 2.140 περιπτώσεις αφορούν σε συντάξεις Εθνικής Αντίστασης και 2.420 σε λοιπές κατηγορίες (εκ των οποίων οι 540 περιπτώσεις αφορούν σε αμάχους του 1912 και 1915, σε αγωνιστές της Δικτατορίας και σε οπλίτες του 1940, 1950 και της Κύπρου).

Το μηνιαίο δημοσιονομικό όφελος ανέρχεται σε 2.024.120 ευρώ.

Για τις περιπτώσεις πολιτών που δεν απεγράφησαν, έχει ανασταλεί η καταβολή της σύνταξής τους από σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου, και έχει αρχίσει η αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων και στη συνέχεια θα παραπεμφθούν Δικαιοσύνη όσοι με δόλο εισέπρατταν τις συντάξεις αυτές.

Επιπροσθέτως, από το 2013 καθιερώνονται ετήσιοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι και ανά πενταετία τακτικές απογραφές.

2η Πρωτοβουλία:

Αφορά το χρόνο αναμονής από τη χρονική στιγμή εξόδου από την ενεργό υπηρεσία μέχρι την χρονική στιγμή έναρξης της καταβολής της οριστικής σύνταξης.

Τίθεται, από τις αρχές Οκτωβρίου 2012, σε λειτουργία διαδικτυακή πύλη (portal) με στόχο την ενημέρωση των ενδιαφερομένων πολιτών και την προώθηση της αναγκαίας διαφάνειας. Μέσω αυτού οι δικαιούχοι θα μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με τις συντάξεις τους, καθώς και για την πορεία διεκπεραίωσης του φακέλου τους.

Ο χρόνος αναμονής των υποθέσεων εντός του Γενικού Λογιστηρίου μειώνεται έως το τέλος του 2012, περίπου σε 7 μήνες.

Για τα επόμενα έτη, ισχύουν οι προγραμματικές δεσμεύσεις.

3η Πρωτοβουλία:

Αφορά τα προβλήματα που δημιουργούνται, εξαιτίας του χρόνου αναμονής, στην κάλυψη στο μεσοδιάστημα στοιχειωδών αναγκών των δικαιούχων σύνταξης.

Στην νομοθετική πρωτοβουλία που αναλαμβάνεται, θα ρυθμιστούν εκκρεμότητες της Υπηρεσίας.

Επίσης, από τις αρχές του 2013, ο εξερχόμενος από την ενεργό υπηρεσία θα λαμβάνει ανά μήνα αναμονής, έναντι της σύνταξής του, το 50% του βασικού μισθού που ελάμβανε κατά την αποχώρησή του από την ενεργό υπηρεσία.

Με την καταβολή της οριστικής σύνταξης θα γίνεται τελική εκκαθάριση.

Εξυπακούεται ότι με την εφαρμογή των ανωτέρω διασφαλίζεται η αντικειμενική, διαφανής και αμερόληπτη τήρηση της σειράς στη διαδικασία της συνταξιοδότησης.

Κύριε Συνάδελφε,

Στα λίγα λεπτά που είχα στη διάθεσή μου, σας ανέπτυξα μια σειρά από ρυθμίσεις που αναλάβαμε και αναλαμβάνουμε στο Υπουργείο Οικονομικών, και πιο συγκεκριμένα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στην κατεύθυνση βελτίωσης της διαδικασίας απονομής των συντάξεων.

Από τις πρωτοβουλίες αυτές καθίσταται ξεκάθαρη η σταθερή πρόθεση αύξησης της αποτελεσματικότητας των δομών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, προς όφελος τόσο του Κρατικού Προϋπολογισμού όσο και των δικαιούχων σύνταξης πολιτών.

Και προς την κατεύθυνση αυτή συνεχίζουμε να αναζητούμε τις βέλτιστες λύσεις.

Σας ευχαριστώ.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube