Ομιλία Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα κατά τη συζήτηση Επίκαιρης Ερώτησης του Βουλευτή Ηλ. Κασιδιάρη για τις αποδοχές των Βουλευτών

Πρωτολογία

Κύριε Συνάδελφε,

Συμμερίζομαι απόλυτα το ενδιαφέρον σας για μία κοινωνική ομάδα, όπως είναι το ένστολο δυναμικό της πατρίδας μας.

Δυναμικό που υπηρετεί  τον ύψιστο εθνικό στόχο:

την ασφάλεια των συνόρων και την εμπέδωση της τάξεως, της ασφάλειας και της περιφρούρησης των έννομων αγαθών του πολίτη.

Συμμερίζομαι απόλυτα επίσης το ενδιαφέρον σας για τις πολύτεκνες οικογένειες, οι οποίες στηρίζουν με προσωπικές θυσίες και στερήσεις το Έθνος και συνεισφέρουν στον παραγωγικό ιστό και στη δημογραφική ανάκαμψη της Χώρας.

Με γνώμονα την ανωτέρω πεποίθηση, και σεβόμενος απόλυτα τις προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά, καταβάλουμε μια μεγάλη προσπάθεια για να αντιμετωπίσουμε, όσο πιο δίκαια, το ζήτημα της μείωσης των ειδικών μισθολογίων.

Μείωση, η οποία σύμφωνα με τον τρέχοντα Προϋπολογισμό θα έπρεπε ήδη να έχει υλοποιηθεί πριν την ανάληψη της διακυβέρνησης από την παρούσα κυβέρνηση.

Στην κατεύθυνση αυτή κινούνται επίσης όλοι οι εμπλεκόμενοι Υπουργοί, προκειμένου να συμβάλουν, σε ένα πλαίσιο εποικοδομητικής συνεργασίας, στην όσο το δυνατόν καλύτερη αντιμετώπιση του ζητήματος.

Η διαδικασία διαβούλευσης με τους εταίρους μας, βρίσκεται προς το τέλος.

Στη διαδικασία αυτή επιδιώκεται να αντιμετωπισθούν και μισθολογικές στρεβλώσεις που εντοπίζονται σε ορισμένες περιπτώσεις ειδικών μισθολογίων, καθώς και ανάγκες που θα προκύψουν τα επόμενα έτη για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων.

Στην τελική ευθεία στην οποία βρισκόμαστε δεν θα ήθελα να προβώ σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις και να τραυματίσω τη διαπραγματευτική ικανότητα της χώρας.

Η βιασύνη για ανακοινώσεις συλλογικών προσπαθειών που κυριαρχεί στη χώρα μας μόνο σύγχυση και αβεβαιότητα προκαλεί και δεν αποτελεί καλή πρακτική.

Ως εκ τούτου θεωρώ ότι δεν εμπίπτει στο ρόλο που μου έχει ανατεθεί.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι

Θα επαναλάβω μόνο ότι στην πολιτική μισθών των δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών επιδιώκουμε, πέραν των άλλων κριτηρίων, να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας τον συγκερασμό θέσεων των διαφόρων κατηγοριών, και κυρίως το περί δικαίου αίσθημα των Ελλήνων πολιτών.

Σε αυτή την κατεύθυνση περιλαμβάνεται και η πρωτοβουλία για τη μείωση των αποδοχών του πολιτικού προσωπικού.

Ως προς τους Βουλευτές , οι αποζημιώσεις τους ήδη, με το Ν.3691/2008, δεν ακολουθούν τις αποδοχές των ανώτατων δικαστικών λειτουργών.

Επιπλέον, έχουν επέλθει οι ακόλουθες μειώσεις:

  • Στο Επίδομα Οργάνωσης και λειτουργίας γραφείων Βουλευτών: 12% συν 8% σύνολο 20% (με αποφάσεις της Ολομέλειας τον Μάρτιο και το Μάιο του 2010, αντίστοιχα).
  • Στα έξοδα κίνησης των βουλευτών 12% συν 8% σύνολο 20% (με αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής το Μάρτιο και Μάιο του 2010, καθώς και τον Μάιο του 2011).
  • Στις αμοιβές των επιτροπών: 15% (με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής τον Μάρτιο του 2010 και τον Ιούλιο του 2011).
  • Τα έξοδα παράστασης : α) Προέδρου της Βουλής, β)τ. Προέδρων Βουλής, γ)χήρες Προέδρων Βουλής κατά 12% συν 8% σύνολο 20% με το Νόμο 3833 του 2010.
  • Ενώ επίσης έχει διακοπεί η παροχή Δώρου Χριστουγέννων, Πάσχα, επιδόματος αδείας και ταχυδρομικών τελών στο Δώρο Χριστουγέννων και Δώρο Πάσχα αντίστοιχα με το Νόμο 3833 του 2010.

Σε ό ,τι αφορά δε τα 11,5 δισ. Ευρώ των επόμενων ετών, που είναι και ο πυρήνας του ερωτήματός σας, θέλω να σα πω ότι θα ακολουθήσουν και άλλες παρεμβάσεις, προκειμένου να επιτευχθεί η δημοσιονομική προσαρμογή των επόμενων ετών.

Πέραν των ανωτέρω στο πολύ σύντομο διάστημα που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας δεν διστάσαμε να αναλάβουμε συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις, συμβάλλοντας στην περικοπή των αποδοχών του πολιτικού συστήματος, ώστε να συμπορευτεί και αυτό με τις επίπονες θυσίες που καλείται να αντιμετωπίσει ο Έλληνας πολίτης.

Τις ρυθμίσεις αυτές, θα αναλύσω εκτενώς στη δευτερολογία μου.

Σας ευχαριστώ.

Δευτερολογία

Κύριε Συνάδελφε,

Όπως είπα και στην πρωτολογία μου, δεν διστάσαμε να φέρουμε νομοθετική ρύθμιση, μετά από οδηγία του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά, για περιστολή της δημόσιας δαπάνης που αφορά  στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος.

Με τη ρύθμιση αυτή καταργούνται, από τις αρχές Σεπτεμβρίου τα έξοδα παράστασης του Προέδρου της Κυβέρνησης, του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του Προέδρου της Βουλής και όλων των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα, περικόπτεται από:

  • τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης και τον Πρόεδρο της Βουλής το ποσό των 1.872 ευρώ μηνιαίως,
  • τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης το ποσό των 1.404 ευρώ μηνιαίως,
  • τους Υπουργούς και τους Υφυπουργούς που έχουν την ιδιότητα του Βουλευτή το ποσό των 936 ευρώ μηνιαίως,
  • τους Υπουργούς και τους Υφυπουργούς που δεν έχουν την ιδιότητα του Βουλευτή το ποσό των 468 ευρώ μηνιαίως.

Έτσι, οι αποδοχές του Πρωθυπουργού, του Προέδρου της Βουλής, του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και των Υπουργών εξισώνονται με τις αποδοχές του Βουλευτή και σ’α υτό το σκέλος θα υπάρξουν παρεμβάσεις στα 11,5 δισ. Ευρώ.

Προς την ίδια κατεύθυνση περιστολής της δημόσιας δαπάνης του πολιτικού συστήματος έχουμε ήδη προχωρήσει στην υπογραφή Υπουργικής Απόφασης (27/7/2012 Αρ.Πρωτ.2/57332/0022), με την οποία μειώνονται οι αποδοχές των Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων των Υπουργείων, των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Στελεχών της Αυτοδιοίκησης.

Συνεπώς προκαλείται μείωση στις αποδοχές των αιρετών στελεχών της αυτοδιοίκησης.

Αντίστοιχες μειώσεις επέρχονται και στις αποδοχές λοιπών υψηλόβαθμων στελεχών της δημόσιας διοίκησης, που έχουν ως επίπεδο αναφοράς τις αποδοχές του Γενικού Γραμματέα.

Σε συνεννόηση με την Προεδρία της Δημοκρατίας προχωρούμε σε μείωση των αποδοχών του θεσμού του Προέδρου της Δημοκρατίας και των πρώην Προέδρων της Δημοκρατίας.

Η ανωτέρω περιστολή, η οποία θα συμπεριληφθεί στο σχέδιο νόμου για τις μειώσεις αποδοχών του πρωθυπουργού και των υπουργών αφορά στη χορηγία και στα έξοδα παράστασης του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και στην αποζημίωση των πρώην Πρόεδρων που βρίσκονται εν ζωή.

Το αυτοτελές όφελος που θα επιφέρει η προαναφερθείσα ρύθμιση,  ανέρχεται στο ποσό των 350.000 ευρώ ετησίως.

Το δημοσιονομικό όφελος που θα προκληθεί επί του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού  από το σύνολο των ανωτέρω ρυθμίσεων ανέρχεται στο ύψος των 10.000.000 ευρώ ετησίως.

Το προαναφερθέν ποσό που εξοικονομείται, είναι ισοδύναμο με το ετήσιο ποσό που απαιτείται για την εξισωτική αποζημίωση των κτηνοτρόφων η οποία, εκτός του ότι κινείται στη λογική της κοινωνικής ευαισθησίας και καλύπτει το ερώτημά σας, επιφέρει και πολλαπλάσιο δημοσιονομικό όφελος, με την εκταμίευση της κοινοτικής συμμετοχής για το εν λόγω πρόγραμμα.

Συνεπώς, πρόκειται για ρυθμίσεις απαραίτητες, που θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της μεγάλης ανάγκης μείωσης των δημοσίων δαπανών, ξεκινώντας από την ίδια την κορυφή της πολιτικής ιεραρχίας.

Αυτή δεν είναι η μόνη νομοθετική πρωτοβουλία.

Θα ακολουθήσουν και άλλες.

Ήδη έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες για τις ΜΚΟ και για περιστολή της σπατάλης σε ΔΕΚΟ.

Γνώμονας η συμβολή όλων, χωρίς καμία εξαίρεση, στην μεγάλη εθνική προσπάθεια για δημοσιονομική εξυγίανση, προσαρμογή και πειθαρχία, με κοινωνική δικαιοσύνη.

Σας ευχαριστώ.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube