Ομιλία Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σε απάντηση Επίκαιρης Ερώτησης του Βουλευτή Γ. Μιχελάκη για τα ενεχυροδανειστήρια – 02.08.2012

Πρωτολογία

Αγαπητέ Συνάδελφε,

Η τρέχουσα δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία έχει διαμορφώσει το πεδίο για την ανάπτυξη και ραγδαία εξάπλωση δραστηριοτήτων καταστημάτων ενεχυρίασης και αγοράς πολύτιμων μετάλλων.

Η εξάπλωσή τους δε, πράγματι, παρατηρείται, κατά κύριο λόγο, στα αστικά κέντρα της Αττικής και της περιφέρειας, αλλά και σε κεντρικά σημεία καθώς επίσης και σε περιοχές απομακρυσμένες από το κέντρο.

Η αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, όπως ορθώς προκύπτει από την Ερώτησή σας, αφορά 2 Υπουργεία: το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και το Υπουργείο Οικονομικών.

Ξεκινάω από το πρώτο, και στη δευτερολογία μου θα τοποθετηθώ και για το δεύτερο.

Όπως θα διαπιστώσετε οι σχετικές νομοθετικές, και όχι μόνο, πρωτοβουλίες έχουν αναπτυχθεί σχετικά πρόσφατα.

Αγαπητέ Συνάδελφε,

Μετά την ψήφιση του Νόμου 3919/2011 που αφορούσε την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τους κανόνες του ευρωπαϊκού-κοινοτικού δικαίου στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, εξεδόθη η Αστυνομική Διαταγή 5Α/2011 του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας περί «Άσκησης του επαγγέλματος των αργυραμοιβών, παλαιοπωλών, ενεχυροδανειστών και ασχολούμενων με την αγοραπωλησία ή τήξη μεταχειρισμένων κοσμημάτων και κομψοτεχνημάτων από χρυσό και λοιπών τιμαλφών» (1/9/2011).

Σκοπός της εν λόγω κανονιστικής πράξης είναι η πρόληψη και η αποτροπή εγκληματικών συμπεριφορών κατά την άσκηση αυτών των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Μεταγενέστερα, έχουν αναληφθεί και άλλες πρωτοβουλίες με σκοπό την προετοιμασία και την άμεση αντίδραση των αστυνομικών υπηρεσιών στα νέα δεδομένα.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

  • Ενημερώθηκαν οι περιφερειακές αστυνομικές υπηρεσίες για τις νέες νομοθετικές προβλέψεις και τις υποχρεώσεις τους για ελέγχους νομιμότητας των εν λόγω επιχειρήσεων.
  • Αναπτύχθηκε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή στην οποία οι αστυνομικές υπηρεσίες καταγράφουν όλες τις σχετικές επιχειρήσεις που ανακοινώνουν την έναρξη άσκησης επαγγέλματος.
  • Εκπονήθηκε Έκθεση Ανάλυσης για να αναδειχθούν οι επιπτώσεις για τη δημόσια τάξη και την ασφάλεια που μπορεί να έχει η συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα.
  • Καταγράφηκαν, και συνεχίζουν να καταγράφονται, όλες οι επιχειρήσεις που διενεργούν σχετικές δραστηριότητες.

Επίσης, με το Π.Δ. 9/2011 ιδρύθηκε και λειτουργεί η Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται όμως σε όλη την Επικράτεια.

Κλιμάκια της διενεργούν συνεχείς ελέγχους.

Κατά τους ελέγχους αυτούς, οσάκις διαπιστώνονται παραβάσεις, σχηματίζονται δικογραφίες και συντάσσονται σχετικές εκθέσεις βεβαίωσης παραβάσεων, ενώ παράλληλα διενεργούνται και περαιτέρω φορολογικοί έλεγχοι σχετικά με τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων αυτών.

Οι έλεγχοι αυτοί έχουν ήδη κάποια πρώτα θετικά αποτελέσματα. Προς ενημέρωσή σας, από την 1η Ιανουαρίου του 2012 έως και σήμερα, από τους 20 στοχευμένους ελέγχους που διενεργήθηκαν, σχηματίστηκαν 8 δικογραφίες, 4 εκ των οποίων κοινοποιήθηκαν στις αρμόδιες αρχές για την επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, ενώ οι υπόλοιπες 4 βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης.

Προέκυψαν 8 κατηγορούμενοι, 3 εκ των οποίων συνελήφθηκαν επ’ αυτοφόρω για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.

 
Δευτερολογία

Αγαπητέ Συνάδελφε,

Οι ανησυχίες που εκφράζετε είναι εύλογες, και επιβεβαιώνονται, δυστυχώς, ως ένα βαθμό και από τα αποτελέσματα των ελέγχων που ήδη ανέφερα και αφορούν τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Ελέγχους όμως διενεργούν και οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

Και πιο συγκεκριμένα το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ).

Όπως είναι γνωστό, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του προγραμματίζει, οργανώνει και διενεργεί προληπτικούς και προσωρινούς ελέγχους σε κάθε μορφής επιχειρηματική δραστηριότητα για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, του κώδικα Φ.Π.Α. και των λοιπών φορολογιών, αξιοποιώντας προς τούτο και όσα στοιχεία, πληροφορίες και καταγγελίες περιέρχονται στις υπηρεσίες του.

Προς αυτή την κατεύθυνση δόθηκαν, με εγκύκλιο διαταγή του ΣΔΟΕ (2.8.2011 – μόλις και ακριβώς πριν από 1 χρόνο), αναλυτικές οδηγίες στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις για την άμεση διενέργεια ελέγχων στις σχετικές επιχειρήσεις.

Περαιτέρω και σε συνέχεια της εν λόγω διαταγής, με έγγραφο από 23/12/2011, απεστάλησαν καταστάσεις συναφών επιχειρήσεων για τις οποίες ζητήθηκε η διενέργεια σχετικών ελέγχων.

Στο πλαίσιο των ελεγκτικών επαληθεύσεων και εφόσον κριθεί σκόπιμο διερευνώνται και οι πηγές χρηματοδότησης των επιτηδευματιών αυτών, καθώς όντως, όπως αναφέρετε και στην Ερώτησή σας, η λειτουργία τους απαιτεί υψηλή ρευστότητα.

Επίσης, στις περιπτώσεις λειτουργίας χωρίς την προβλεπόμενη άδεια της αστυνομικής αρχής ή σε περιπτώσεις μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης του ενιαίου βιβλίου της αστυνομικής αρχής, ενημερώνεται με σχετικό πληροφοριακό δελτίο η αρμόδια αστυνομική αρχή.

Στο πλαίσιο αυτών των εντολών, διενεργήθηκαν 226 έλεγχοι στις εν λόγω επιχειρήσεις και διαπιστώθηκαν 1.633 παραβάσεις σε 148 παραβάτες.

Αξιότιμε Συνάδελφε,

Τα ανωτέρω στοιχεία επιβεβαιώνουν τη σημασία της Επίκαιρης Ερώτησής σας.

Το εύρος και τα ποσοστά παραβατικότητας σε σχέση με τους ελέγχους επιβάλλουν τη συνέχιση και ενίσχυση των ελέγχων στις επιχειρήσεις, υπάρχουσες και νεοϊδρυθείσες, του συγκεκριμένου κλάδου.

Κάτι που αποτελεί δέσμευση για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και συνιστά πράξη για τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Εύχομαι και ελπίζω, σε μία επόμενη κοινοβουλευτική συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα, με δική σας πρωτοβουλία λόγω της ευαισθησίας που επιδεικνύετε, τα αποτελέσματα να είναι ακόμη καλύτερα.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube