Ομιλία Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην έναρξη του Συνεδρίου “Capital+Vision” – 28.09.2012

Κυρίες και Κύριοι,

Θέλω να ευχαριστήσω το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, την εφημερίδα «Κεφάλαιο» με τη διαδικτυακή πύλη «Capital.gr» και την εταιρεία «Συμεών Γ. Τσομώκος» για την πρόσκληση που μου απηύθυναν να συμμετάσχω στο Συνέδριο «Capital + Vision» που διοργανώνουν από κοινού.

Κυρίες και Κύριοι,

Είναι γνωστό εδώ και χρόνια, ότι σε παγκόσμιο επίπεδο, διερχόμαστε από μια κρίσιμη καμπή της ιστορίας.

Βασικά χαρακτηριστικά της η ταχύτατη πρόοδος στις επιστήμες, οι τεχνολογικές αλλαγές, οι νέοι καταμερισμοί, οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές αναδιατάξεις.

Αυτές οι δυναμικές εξελίξεις προκάλεσαν και προκαλούν τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο και σε επίπεδο Ευρώπης, έντονη ρευστότητα και υψηλή αβεβαιότητα.

Ιδιαίτερα τα τελευταία πέντε χρόνια, μπορούμε να μιλάμε για βίαιη διαταραχή των συνθηκών της ευσταθούς ισορροπίας.

Για τη διαμόρφωση συνθηκών βαθιάς και παρατεταμένης κρίσης.

Η οικονομία, σε παγκόσμια κλίμακα, μετά το ξέσπασμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2007-2008, διέρχεται μια περίοδο αστάθειας.

Η οικονομία της Ευρωζώνης παρουσιάζει ρευστότητα, έντονη αβεβαιότητα, με συμπτώματα παρατεταμένης κρίσης.

Σ’ αυτό το περιβάλλον κρίσης ήταν αναμενόμενο η Ελλάδα, χώρα με μακροχρόνιες, υποβόσκουσες παθογένειες στο αξιακό, θεσμικό, πολιτικό κοινωνικό και οικονομικό πεδίο, να κλυδωνιστεί.

Η κρίση κατέστησε ξεκάθαρο όσο ποτέ το πρόβλημα του εγχώριου αναπτυξιακού προτύπου.

Πρόβλημα που έχει τις ρίζες του στον δημοσιονομικό, και όχι μόνο, εκτροχιασμό της δεκαετίας του ’80.

Έκτοτε ο εκτροχιασμός στο πεδίο της οικονομίας αποτυπώνεται στα υψηλά «δίδυμα» ελλείμματα και χρέη.

Ελλείμματα και χρέη που οι Κυβερνήσεις των επόμενων δεκαετιών δεν κατάφεραν να αντιμετωπίσουν δραστικά, επαναφέροντας και εγκαθιστώντας στην οικονομία συνθήκες ευσταθούς ισορροπίας.

Με δεδομένο ότι οι παράγοντες που καθόρισαν τη στρεβλή δυναμική του συστήματος ήταν και είναι πρωτίστως ενδογενείς, η διεθνής κρίση που ακολούθησε ήταν φυσικό να βρει την Ελλάδα χωρίς δυνατότητες αντιστάθμισης.

Πέραν από τις μακροχρόνιες παθογένειες, η απουσία αποτελεσματικού μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η ηγεσία της χώρας που προέκυψε από τις εκλογές του 2009 δεν αντέδρασε γρήγορα, και στη συνέχεια δεν αντέδρασε με επάρκεια, διαμόρφωσαν κρίση δανεισμού που οδήγησε τη χώρα στο Μηχανισμό Στήριξης (ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ).

Αποτέλεσμα;

Η οικονομία, η κοινωνία, η πολιτική και συνολικά η χώρα να πέσει σε μακρά και έντονη περιδίνηση.

Κυρίες και Κύριοι,

Στη διετία που ακολούθησε, η χώρα, υπό την καθοδήγηση και την πίεση της Τρόικα, έκανε προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής.

Ειδικότερα, την περίοδο 2010–2012 οι τεράστιες θυσίες των Ελλήνων πολιτών, λόγω των μεγάλων οριζόντιων περικοπών σε μισθούς και συντάξεις αλλά και των αυξήσεων στη φορολογία ανήλθαν αθροιστικά στα 49 δισ. ευρώ, ή στο 22,6% του ΑΕΠ.

Ωστόσο, το δημοσιονομικό αποτέλεσμα δεν ήταν αντάξιο της «ηράκλειας» προσπάθειας που κατέβαλαν οι πολίτες.

Παράλληλα, η πορεία της πραγματικής οικονομίας ήταν ιδιαίτερα δυσμενής.

Βυθίστηκε σε μια πρωτοφανή ύφεση η οποία σωρευτικά τα τελευταία χρόνια ξεπερνά το 20%, ενώ η ανεργία ανήλθε στο πρωτόγνωρο 24,5%, με την αντίστοιχη για τους νέους να διαμορφώνεται στο 55% (Ιούνιος 2012).

Αυτά συνέβησαν τόσο γιατί η «συνταγή» της οικονομικής πολιτικής που ακολουθήθηκε ήταν μονομερώς επικεντρωμένη σε πολιτικές λιτότητας, κρατώντας μέτρα για την ανάκαμψη της οικονομίας και την τόνωση της παραγωγικής διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, όσο και γιατί όσα θετικά επιχειρήθηκαν να εφαρμοστούν παρέμειναν ημιτελή.

Κυρίες και Κύριοι,

Στη νέα φάση που μπήκαμε μετά τις πρόσφατες εκλογές, η κατάσταση εξακολουθεί να είναι πολυπαραμετρική και πολυσύνθετη.

Μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι ενώ παραμένει εξαιρετικά ευαίσθητη διακρίνεται αχνό φως στην άκρη του τούνελ.

Το πολιτικό σύστημα δρομολόγησε λύση στο πιεστικό πολιτικό πρόβλημα με το σχηματισμό της Κυβέρνησης Εθνικής Ευθύνης.

Κυβέρνηση που ξεκίνησε άμεσα να εργάζεται με ένταση σε ένα δυσμενές περιβάλλον.

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία τρία περίπου χρόνια διαμορφώθηκε ένα έλλειμμα αξιοπιστίας, το οποίο είναι δύσκολα διαχειρίσιμο.

Οι τεράστιες αποκλίσεις μεταξύ προθέσεων, σχεδιασμού, και υλοποίησης, κυρίως δε αποτελέσματος, αποτελούν μεγάλο βάρος στην πορεία της χώρας.

Η Κυβέρνηση κινήθηκε δραστικά προς την κατεύθυνση συρρίκνωσης των αποκλίσεων αυτών.

Έχοντας πλήρη συνείδηση της δυνητικής σημασίας του κεφαλαίου «αξιοπιστίας της χώρας», πράττει το καλύτερο για την αύξηση της ποσότητας και τη βελτίωση της ποιότητάς του.

Δείχνει την ισχυρή βούλησή της για τη βελτίωση της αξιοπιστίας της χώρας.

Δίνει δείγματα ότι η Ελλάδα περνά από τη σφαίρα των λόγων και των προθέσεων στο πεδίο των δύσκολων, αλλά αναγκαίων, αποφάσεων και πράξεων.

Και επιδιώκει την δημιουργία συνεχούς λειτουργίας διαύλων εποικοδομητικής επικοινωνίας και συνεργασίας με τους εταίρους της.

Παράλληλα, ξεκίνησε μια σημαντική προσπάθεια τόσο για την σταθεροποίηση της κατάστασης όσο και για τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την επανεκκίνηση της οικονομίας και την έξοδό της από το φαύλο κύκλο ελλειμμάτων και ύφεσης.

Προς την κατεύθυνση αυτή, στο πεδίο της οικονομίας τα δύο βασικά βήματα είναι:

1ον. Ο απεγκλωβισμός της οικονομίας από την τρέχουσα φάση χρηματοδοτικής «ασφυξίας» με την αποκατάσταση των χρηματοδοτικών ροών του προγράμματος στήριξης.

2ον. Η υλοποίηση μιας στρατηγικής σύζευξης δημοσιονομικής προσαρμογής και οικονομικής ανάπτυξης, καθώς, όπως επιβεβαιώθηκε και από τα αποτελέσματα των τελευταίων δύο ετών στη χώρα μας, αλλά και σε άλλες χώρες στο παρελθόν, η δημοσιονομική προσαρμογή αν και αναγκαία συνθήκη δεν είναι από μόνη της ικανή να επιτύχει την έξοδο από την κρίση.

Παραδείγματος χάριν, σύμφωνα με χθεσινή έκθεση του ΔΝΤ (WEO, October 2012, Chapter 3): Στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1920, παρά τη σημαντική δημοσιονομική προσπάθεια που οδήγησε στην επίτευξη και διατήρηση υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων, το δημόσιο χρέος στην πραγματικότητα αυξήθηκε! Κι αυτό γιατί ο συνδυασμός αυστηρής δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής που επιδιώχθηκε από τις αρχές οδήγησε σε αρνητική ανάπτυξη, η οποία επιδείνωσε το πρόβλημα του χρέους.

Ενώ, το Βέλγιο και ο Καναδάς ήταν πολύ πιο επιτυχείς περιπτώσεις σε σχέση με την Ιταλία στην προσπάθειά τους για μείωση του χρέους. Η βασική διαφορά μεταξύ αυτών των περιπτώσεων ήταν η σχετική βαρύτητα που δόθηκε στις δύο αυτές χώρες σε μόνιμες διαρθρωτικές βελτιώσεις, έναντι προσωρινών προσπαθειών δημοσιονομικού χαρακτήρα.

Συνεπώς, σ’ αυτή τη δύσκολη συγκυρία, ο στόχος του Υπουργείου Οικονομικών είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μίγματος πολιτικών πληρέστερου από το μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενο.

Από μία πλευρά, λοιπόν, η πολιτική διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών είναι σταθερά προσανατολισμένη στην εξάλειψη πρακτικών σπατάλης και στον εξορθολογισμό της δημόσιας δαπάνης.

Προωθώντας τη δημοσιονομική εξυγίανση, προσαρμογή και πειθαρχία σε κάθε πεδίο του ευρύτερου δημοσίου τομέα ώστε να επιτευχθεί η διατηρήσιμη εναρμόνισή του με τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας.

Βασική μας επιδίωξη είναι να επιτευχθεί τόσο ο περιορισμός του εύρους και της παρεμβατικότητας του δημοσίου τομέα, όσο και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του που θα αυξήσει την αποδοτικότητα των σχετικών δαπανών.

Έτσι, θα επιτευχθεί η διατηρήσιμη συρρίκνωση της μιας διάστασης του δημοσιονομικού ελλείμματος, του διαρθρωτικού ελλείμματος.

Κυρίες και Κύριοι,

Προς αυτή την κατεύθυνση, κατά το πρώτο τρίμηνο θητείας της Κυβέρνησης, έχουν ήδη προωθηθεί και εφαρμοστεί μια σειρά από συγκεκριμένα μέτρα.

Στο Υπουργείο Οικονομικών, και ειδικότερα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ενδεικτικά, δρομολογήθηκαν:

 • Η μείωση των μισθωμάτων που καταβάλλει το δημόσιο για τη στέγαση των υπηρεσιών του (ετήσια εξοικονόμηση 17 εκατ. ευρώ).
 • Η μείωση των απολαβών των αξιωματούχων του πολιτικού συστήματος και των υψηλόβαθμων δημοσίων υπαλλήλων (ετήσια εξοικονόμηση άνω των 10 εκατ. ευρώ).
 • Η βελτίωση του συστήματος δημοσιονομικών ελέγχων που θα βοηθήσει στην τήρηση της ορθής και ακριβούς απεικόνισης των λογιστικών μεγεθών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και θα προωθήσει την εξυγίανση και την πειθαρχία.
 • Η εξακρίβωση των πραγματικά δικαιούχων συνταξιούχων και ο εντοπισμός και η διευθέτηση χιλιάδων παράτυπα χορηγηθεισών συντάξεων, με προφανές δημοσιονομικό όφελος και απώτερο στόχο την αποκατάσταση της δικαιοσύνης.

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι μέχρι την 20η Σεπτεμβρίου δεν απεγράφησαν 4.560 άτομα.

Για τις περιπτώσεις αυτές, δηλαδή πολιτών που δεν απεγράφησαν, έχει ανασταλεί η καταβολή της σύνταξής τους, δημιουργώντας ήδη μηνιαίο δημοσιονομικό όφελος περίπου 2 εκατ. ευρώ.

 • Η διασφάλιση τήρησης της εφαρμογής ψηφισθέντων Νόμων, σχετικά με την προσαρμογή του επιπέδου των αποδοχών σε όλο το φάσμα του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΔΕΚΟ, κλπ).
 • Ο εξορθολογισμός της δαπάνης για συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και οντότητες του εξωτερικού μέσα από τη διαδικασία συγκέντρωσης, ταξινόμησης και αξιολόγησης της αναγκαιότητας χρηματοδότησής τους από τα Υπουργεία.

Διαπιστώσαμε, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει μέχρι σήμερα, ότι οι συνδρομές προς διεθνείς οργανισμούς ανέρχονται στις 238 και το συνολικό ετήσιο κόστος διαμορφώνεται περίπου στα 222 εκατ. ευρώ.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία θα είμαστε σε θέση να γνωστοποιήσουμε την εξοικονόμηση που θα προκύψει από τη σχετική δαπάνη.

Κυρίες και Κύριοι,

Υπάρχουν ήδη ορισμένες πρώτες θετικές, αχνές ενδείξεις για τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας.

Ενδεικτικά και μόνο, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού για το πρώτο οκτάμηνο του έτους:

 • Τον Αύγουστο, για πρώτη φορά από τότε που μπήκαμε στο πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής, είχαμε πλεόνασμα στον Κρατικό Προϋπολογισμό.
 • Τόσο τον Ιούλιο όσο και τον Αύγουστο, είχαμε μείωση των πρωτογενών δαπανών κατά 17,4% και 14,7% αντίστοιχα, σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2011, χωρίς νέα μέτρα και χωρίς να αυξηθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές.
 • Μειώθηκαν οι αποκλίσεις και στο σκέλος των εσόδων, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι η τάση αυτή θα εξακολουθήσει να ισχύει.

Το αποτέλεσμα αυτών των δεδομένων είναι ότι στο πρώτο οκτάμηνο του έτους το πρωτογενές έλλειμμα ανήλθε στο 1,4 δισ. ευρώ από τα 6 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η Κυβέρνηση, συνεπώς, προσπαθεί και ήδη έχει να δείξει απτά αποτελέσματα.

Παράλληλα, οριστικοποιείται η εξειδίκευση του πακέτου μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής για τα επόμενα χρόνια, τόσο στο σκέλος των δαπανών όσο και των εσόδων.

Πρόκειται, σαφώς, για ένα πακέτο εξαιρετικά επώδυνο για τους πολίτες και ιδιαίτερα δύσκολο για την Κυβέρνηση και τις πολιτικές δυνάμεις που την απαρτίζουν, το οποίο όμως αποτελεί δέσμευση της χώρας στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής στήριξης που λαμβάνει.

Άλλωστε, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το 78% των δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης –και το έχω ξαναπεί- αφορά μισθούς, συντάξεις, κοινωνικά επιδόματα. Οπότε, αναπόφευκτα η όποια περιστολή δαπανών θα πρέπει να προέλθει και από αυτούς τους τομείς.

Από την πλευρά μας, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για όλους, και κυρίως για τους οικονομικά ασθενέστερους συμπατριώτες μας.

Όμως, έχει καταστεί ξεκάθαρο σε όλους ότι από τη στιγμή που η χώρα προσέφυγε στον μηχανισμό στήριξης, λαμβανομένων υπόψη των εσωτερικών χρόνιων αδυναμιών της οικονομίας, το πλαίσιο που διαθέτουμε για τον  σχεδιασμό πολιτικών και δράσης είναι αυστηρά περιορισμένο.

Σ’ αυτό το χώρο, οφείλουμε να αναζητήσουμε λύσεις σε συμφωνία με τους εταίρους και δανειστές μας.

Και αυτό θα πρέπει να αξιολογηθεί από όλους λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα και τις πιεστικές συνθήκες.

Κυρίες και Κύριοι,

Βασική επιδίωξη της Κυβέρνησης, λαμβανομένου υπόψη του ασφυκτικού πλαισίου κατά την τρέχουσα συγκυρία, είναι η θετική έκθεση αξιολόγησης από τους εταίρους μας που θα αποδεσμεύσει την επόμενη δόση του δανείου. Αυτό θα επιτρέψει στο Δημόσιο να αποπληρώσει μέρος των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τον ιδιωτικό τομέα, θα τονώσει τη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία, θα συμβάλλει στην ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και θα ενισχύσει τα ταμειακά διαθέσιμα.

Μετέπειτα, αφού αποκατασταθούν οι ζωτικής σημασίας στην παρούσα φάση χρηματοδοτικές ροές του προγράμματος στήριξης, η οικονομική πολιτική θα είναι σε θέση να αξιοποιήσει αποτελεσματικά συγκεκριμένα μέτρα και πολιτικές τόσο για την ανάσχεση των έντονων υφεσιακών πιέσεων, όσο και για την τόνωση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.

Από τη στιγμή που θα διαμορφωθεί μια δυναμική ανάκαμψης της οικονομίας θα περιοριστούν οι επιπτώσεις της ύφεσης στο δημοσιονομικό έλλειμμα, και θα αντιμετωπιστεί η δεύτερη διάστασή του, το κυκλικό έλλειμμα.

Σ’ αυτό το πλαίσιο οι βασικές προτεραιότητες της Κυβέρνησης είναι δύο: 

1ον. Ο εμπλουτισμός της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής με μέτρα και δράσεις που στοχεύουν στην άμεση επανεκκίνηση της οικονομίας.

Πρόσθετων πολιτικών με στόχο την ανάσχεση της ύφεσης, την ανάκαμψη της οικονομίας και την αντιστροφή της ανοδικής πορείας της ανεργίας.

Πολιτικών όπως είναι, μεταξύ άλλων:

 • Η επιτάχυνση της απορρόφησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.
 • Η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Ήδη, κατά την πρόσφατη επίσκεψη του επικεφαλής της ΕΤΕπ στη χώρα μας, δρομολογήθηκε η υπογραφή συμφωνιών για την παροχή ρευστότητας 1,7 δισ. ευρώ έως το 2015 και άμεσα, το Νοέμβριο, 750 εκατ. ευρώ, κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
 • Το καθολικό «ξεπάγωμα» των μεγάλων δημοσίων έργων.

2ον. Η επιτάχυνση της υλοποίησης και η προώθηση μιας σειράς λιμναζουσών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που τα τελευταία χρόνια δεν βρίσκονταν στην ημερήσια διάταξη.

Μεταρρυθμίσεων όπως είναι, μεταξύ άλλων:

 •  Το γενναίο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων. Ήδη προωθούνται μια σειρά από αποκρατικοποιήσεις, με προεξάρχουσα αυτή του ΟΠΑΠ για τον οποίο επιβεβαιώθηκε η απόφαση που είχε ληφθεί στις 29.03.2012 σχετικά με την πώληση με διεθνή ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό του 29%, ενώ αποφασίστηκε να προχωρήσουν και οι αποκρατικοποιήσεις των Κρατικών Λαχείων, της Κασσιόπης και του Ελληνικού.
 • Η αναπτυξιακή και διαφανής αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου. Στην κατεύθυνση αυτή, έχει γίνει συνολική παρουσίαση του έργου οργάνωσης και προεπιλογής των ακινήτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), έχουν εξεταστεί από τους συμβούλους τα χαρτοφυλάκια 30 διαφορετικών φορέων του Δημοσίου με συνολικό αριθμό 80.714 ακίνητα, εκ των οποίων τα 71.220 από την ΚΕΔ. Οι σύμβουλοι έθεσαν με σαφήνεια συγκεκριμένα κριτήρια, βάσει των οποίων επελέγησαν προς αξιοποίηση 3.152 ακίνητα – 2.693 εξ αυτών από την ΚΕΔ – κατανεμημένα σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Η προσπάθεια συνεχίζεται και πολύ σύντομα θα έχουμε ορατό, μετρήσιμο αποτέλεσμα.
 • Η μείωση των εμποδίων στην προσέλκυση επενδύσεων.
 • Η ενδυνάμωση του ανταγωνισμού στις αγορές υπηρεσιών και προϊόντων.
 • Η εισαγωγή ενός νέου, απλοποιημένου και αποδοτικού φορολογικού νόμου.
 • Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με τη διαμόρφωση απλών και σταθερών κανόνων, τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου των αγορών, τη μείωση του μη-μισθολογικού και γραφειοκρατικού κόστους.
 • Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, με την τόνωση της εξωστρέφειας και την ανάδειξη των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της χώρας.

Κυρίες και Κύριοι,

Τα προαναφερθέντα πρώτα βήματα συνιστούν, στην παρούσα φάση, τα προαπαιτούμενα συστατικά της προσπάθειας ώστε να καταφέρει η Ελλάδα να πορευτεί αποτελεσματικά σε έναν εθνικό οδικό χάρτη ανασυγκρότησης, σε όλα τα πεδία.

Έναν οδικό χάρτη που θα ενσωματώνει όρους των εταίρων μας, αλλά και τη σταθερή βούλησή μας η χώρα να αξιοποιεί τα δικά της αποτελέσματα αλλά και τις ευκαιρίες που φαίνεται να δημιουργούνται στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, ώστε εν πορεία να τροποποιηθούν όροι προς την κατεύθυνση της ελάφρυνσης των πιέσεων.

Έναν οδικό χάρτη ο οποίος θα έχει ως βραχυπρόθεσμο στόχο τον τερματισμό του καθοδικού κύκλου της οικονομίας, ενώ μεσο/μακροπρόθεσμα θα αποσκοπεί στην επιστροφή της οικονομίας και της κοινωνίας στον ενάρετο κύκλο της ευημερίας για όλους.

Αρκεί να αντιληφθούμε όλοι ότι xρειάζεται υπομονή και επιμονή, διότι ο αγώνας είναι «μαραθώνιος» και όχι «κατοστάρι».

Σας ευχαριστώ.

Δείτε το βίντεο από την ομιλίαΟμιλία Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην έναρξη του Συνεδρίου “Capital+Vision” – 28.09.2012

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube