Ομιλία Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου «Περιστολή δημοσίων δαπάνων, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις» – 19.09.2012

Κυρία Κωνσταντοπούλου, μιλήσατε περί αλαζονείας. Νομίζω το ύφος και το περιεχόμενο της τοποθέτησής σας όχι μόνο το σημερινό, καταδεικνύει ποιος έχει αλαζονεία.

Και επειδή μιλήσατε για άλλο απόντα συνάδελφο περί εκνευρισμού, νομίζω ότι πιο εκνευρισμένο άτομο από εσάς δεν υπάρχει στην Αίθουσα. Όλοι οι άλλοι μιλάνε πιο νηφάλια.

Επί της ουσίας των τροπολογιών θα τοποθετηθεί ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου. Επί του αιτήματος νομίζω ότι είναι σαφές.

Είναι εξαιρετικά παράδοξο να τίθεται σήμερα και για το συζητούμενο νομοσχέδιο ζήτημα άσχετων διατάξεων, αφού ως γνωστόν δεν υφίσταται νόμος χωρίς να φιλοξενεί και τέτοιες διατάξεις. Οι λόγοι εξηγήθηκαν από τον κ. Γεωργιάδη.

Στην περίπτωση, μάλιστα, του παρόντος νομοσχεδίου οι φερόμενες ως άσχετες διατάξεις δεν είναι τόσο άσχετες, αφού στο νομοσχέδιο υπάρχουν αρκετές ρυθμίσεις στα άρθρα 4, 5, 6 και 7, που αφορούν το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου. Οι προτεινόμενες δε ρυθμίσεις τακτοποιούν εξαιρετικά σοβαρά και εκκρεμή ζητήματα ή ωφελούν άμεσα τη λειτουργία και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των μονάδων του Λιμενικού Σώματος.

Παρεμπιπτόντως, κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν άκουσα τίποτα για τα άρθρα. Μιλήσατε οχτώ λεπτά και δεν άκουσα τίποτα για το νομοσχέδιο. Η εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας έκανε αναλυτική, συνεκτική, ουσιαστική παρουσίαση των ρυθμίσεων του νομοσχεδίου.

Θα μου επιτρέψετε να συμπληρώσω την τοποθέτησή της απαντώντας σε ερωτήματα που έχετε θέσει.

Λέτε: Γιατί το νομοσχέδιο ήρθε με καθυστέρηση; Σεβόμαστε την κοινοβουλευτική διαδικασία. Αν το νομοσχέδιο είχε εισαχθεί νωρίτερα, θα ήταν αποτέλεσμα κριτικής το γεγονός ότι δεν έγινε διαβούλευση. Είναι από τα πρώτα νομοσχέδια της Κυβέρνησης. Εξαντλήθηκε ο μέγιστος δυνατός χρονικός ορίζοντας διαβούλευσης από τις 10 Αυγούστου. Άρα, σε ό,τι αφορά αυτήν την Κυβέρνηση δεν καθυστέρησε καθόλου.

Λέτε: Γιατί ΚΥΑ και όχι Προεδρικό Διάταγμα; Η αντικατάσταση της πρόβλεψης έκδοσης Προεδρικών Διαταγμάτων από Υπουργικές Αποφάσεις αφορά στη σύσταση μονάδων εσωτερικού ελέγχου στα Υπουργεία και τις αποκεντρωμένες διοικήσεις της χώρας, ήτοι αποκλειστικά στο εναρκτήριο γεγονός της ίδρυσης και λειτουργίας τους ως αναγκαία αφετήρια ενέργεια για την εξάπλωση των αποτελεσμάτων των δημοσιονομικών ελέγχων. Αντιθέτως, η θέση τους στη διοικητική ιεραρχία, η στελέχωσή τους, οι αρμοδιότητές τους προβλέπονται στον ίδιο το νόμο.

Επομένως, δεν τίθεται θέμα παράκαμψης διαδικασίας ελέγχου των σχετικών πράξεων από το Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά η ρύθμιση υπαγορεύεται από λόγους ταχείας προόδου του σχετικού έργου, κάτι άλλωστε, το οποίο αποτέλεσε το έλλειμμα της υφιστάμενης κατάστασης και το αίτημα της παρούσας νομοθετικής παρέμβασης.

Τονίζω δε ότι οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις προβλέπονται ως κοινές, ήτοι απαιτούν την συνυπογραφή τους από τον αρμόδιο Υπουργό, τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται ένας εκτεταμένος έλεγχος του πεδίου εφαρμογής τους.

Γιατί η υπηρεσία –ρωτάτε- είναι έξι χρόνια άνευ αντικειμένου; Η υπηρεσία, πράγματι, είχε αδρανήσει λόγω μη εφαρμογής του νόμου του 2006. Παρόλα αυτά, από τον Ιούνιο του 2011 έχουν γίνει εκατόν εβδομήντα πέντε έλεγχοι, οι οποίοι αφορούν στο Μητρώο Δεσμεύσεων που τηρούν και στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τους διάφορους φορείς της γενικής Κυβέρνησης. Απλώς, οι ανωτέρω έλεγχοι δεν έγιναν με το καθεστώς εκείνο του νόμου, αλλά με τις γενικές δημοσιονομικές διατάξεις, που διέπουν το καθεστώς των υπηρεσιών δημοσιονομικού ελέγχου, χωρίς να εξασφαλίζεται, όμως, ο ουσιαστικός έλεγχος, όπως αναπτύχθηκε, για το νέο ρόλο της υπηρεσίας.

Ετέθη το θέμα σχετικά με την Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων. Η Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων είναι όργανο του Υπουργείου Οικονομικών. Συγκροτείται από μέλη που μετέχουν εκ της θέσεώς τους και περιγράφονται σαφώς στο άρθρο του νομοσχεδίου και όχι λόγω βούλησης του αρμόδιου Υπουργού. Στις μονάδες εσωτερικού ελέγχου, που συνιστώνται σε κάθε Υπουργείο ή αποκεντρωμένη διοίκηση, έχει λόγο και ο εκάστοτε αρμόδιος Υπουργός δια της συνυπογραφής της σχετικής ΚΥΑ. Πρόκειται για δύο διαφορετικά ζητήματα, ενώ δεν πρέπει να λησμονείται το γεγονός ότι η ΕΣΕΛ, ως όργανο συντονισμού των δημοσιονομικών ελέγχων, πρέπει να υπάγεται στον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό,  δηλαδή στον Υπουργό Οικονομικών.

Στο άρθρο 2 ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι δεν θα το ψηφίσει, δηλαδή είναι αντίθετος στη μείωση των μισθωμάτων που καταβάλει το ελληνικό δημόσιο σε ιδιώτες. Συμφωνώ ότι πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα στην αξιοποίηση της περιουσίας του δημοσίου. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει το ελληνικό δημόσιο να συνεχίσει να καταβάλει υψηλά μισθώματα. Νομίζω ότι έχετε ιδεολογική σύγχυση και σίγουρα μηδενιστική προσέγγιση των πάντων.

Σε ό, τι αφορά την αξιοποίηση της περιουσίας του δημοσίου θέλω να πω το εξής: Έχει γίνει –και οφείλατε να το ξέρετε- συνολική παρουσίαση του έργου οργάνωσης και προεπιλογής των ακινήτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας, έχουν εξεταστεί από τους συμβούλους τα χαρτοφυλάκια τριάντα διαφορετικών φορέων του δημοσίου με συνολικό αριθμό 80.714 ακίνητα, εκ των οποίων τα 71.220 από την ΚΕΔ. Οι σύμβουλοι έθεσαν με σαφήνεια συγκεκριμένα κριτήρια, βάσει των οποίων επελέγησαν προς αξιοποίηση 3.152 ακίνητα -2.693 εξ αυτών από την ΚΕΔ- κατανεμημένα σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Η προσπάθεια συνεχίζεται και πολύ σύντομα θα έχουμε ορατό, μετρήσιμο αποτέλεσμα.

Αναφερθήκατε στα 11,5 δισεκατομμύρια. Το έχω πει και απ’ αυτό το Βήμα: Είναι βαρύ το φορτίο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το πακέτο το μέτρων θα είναι επώδυνο για τους πολίτες. Και είναι βασανιστικό για την Κυβέρνηση και τις πολιτικές δυνάμεις που τη στηρίζουν. Άλλωστε, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το 78% των δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης –και το έχω ξαναπεί- αφορά μισθούς, συντάξεις, κοινωνικά επιδόματα. Οπότε, αναπόφευκτα η όποια περιστολή δαπανών θα πρέπει να προέλθει και από αυτούς τους τομείς. Ωστόσο, επιδίωξή μας είναι –και αυτό καθίσταται εμφανές από την προσπάθεια που καταβάλλουν όλοι οι κυβερνητικοί εταίροι- το βάρος του πακέτου να επιμεριστεί όσο γίνεται πιο δίκαια. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι προσπαθούμε το μίγμα να πλήξει όσο λιγότερο γίνεται τους οικονομικά ασθενέστερους συμπατριώτες μας.

Άκουσα από τους Ανεξάρτητους Έλληνες ότι δεν γίνεται διαπραγμάτευση, ότι η Κυβέρνηση δεν διαπραγματεύεται. Διαφωνώ μαζί σας. Ο ρεαλιστικός σχεδιασμός της Κυβέρνησης σε ένα δεδομένα δύσκολο και σχεδόν άκαμπτο πλαίσιο και σε ένα ρευστό ευρωπαϊκό περιβάλλον, το οποίο αγνοείτε, η αποφασιστικότητα των κινήσεών της επί δύο μήνες συνέβαλαν στη βελτίωση της πειστικότητας των επιχειρημάτων μας. Αποκλίσεις εξακολουθούν να υφίστανται, κυρίως στο σκέλος των εσόδων. Αυτές, όμως, περιορίζονται και η αξιοπιστία της χώρας βελτιώνεται. Αυτό είναι σαφές, είναι πραγματικό, είναι ξεκάθαρο. Η επιλογή που έγινε –ορθώς κατά την κρίση μου- έχει ως πυρήνα το σκεπτικό πως για να πετύχεις επί της ουσίας το στόχο σου και όχι για το θεαθήναι πρώτα πείθεις και μετά διεκδικείς. Συνεπώς, ο στόχος μας βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα διατηρείται αμετακίνητος και επιδιώκεται μεθοδικά. Οι επικοινωνιακοί λεονταρισμοί δεν αποτελούν δική μας μεθοδολογία.

Βιάστηκε χθες ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων να μιλήσει δειγματοληπτικά για επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς. Του είπα ότι η Κυβέρνηση αυτή λειτουργεί μεθοδικά. Από τις 20 Αυγούστου έχει σταλεί επιστολή στους Υπουργούς, έτσι ώστε εν όψει της κατάρτισης του Προϋπολογισμού του επόμενου έτους να έχουμε πλήρη κατάλογο των οργανισμών και όλων των οντοτήτων που χρηματοδοτούνται από το εκάστοτε Υπουργείο, να δούμε ποιες από τις δαπάνες αυτές αποτελούν νομική υποχρέωση της χώρας, την οποία αγνοείτε και να δούμε ποιες απ’ αυτές τις ανάγκες κρίνονται από το κάθε Υπουργείο απολύτως αναγκαίες.

Καταθέτω στα Πρακτικά της Βουλής τη σχετική επιστολή.

Ήδη μπορώ να σας πω ότι από τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει, έχουμε συνδρομές ως χώρα σε εκατόν ογδόντα διεθνείς οργανισμούς και οντότητες του εξωτερικού. Στον Προϋπολογισμό θα δείτε τις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης.

Βιάστηκε, επίσης, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων να αναφέρει χθες ότι ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος έστειλε επιστολή στο Διοικητή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τη μισθοδοσία, αγνοώντας την ελληνική Κυβέρνηση. Η ελληνική Κυβέρνηση, μέσω του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, είχε αποστείλει από τις 6 Σεπτεμβρίου σχετική επιστολή, την οποία και κατέθεσα χθες το βράδυ στην Ολομέλεια. Λείπει ο κ. Μαριάς. Απλά να του πω ότι για πολλοστή φορά βιάστηκε. Έβγαλε συμπεράσματα, χωρίς να ρωτήσει. Σχετική επιστολή υπάρχει από χθες και στο γραφείο του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

Συνεπώς, δεν παρασυρόμαστε σε επικοινωνιακή αντιμετώπιση του ζητήματος της περιστολής των δαπανών. Προχωρούμε ουσιαστικά, μεθοδικά. Γνώμονας για εμάς είναι το δημόσιο συμφέρον και η πορεία της πατρίδας. Καλένδες για εμάς δεν υπάρχουν. Όλοι -εμπλεκόμενοι και μη- θα κριθούμε τελικά από τις αποφάσεις και τις πράξεις μας.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube