Ολομέλεια: Ομιλία Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών κατά την ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων | 8.7.2012

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Ο ορισμός μου στην Κυβέρνηση εθνικής ευθύνης, στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, από τον Πρωθυπουργό της χώρας και Πρόεδρο της Ν.Δ. κ. Σαμαρά, με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ κ. Βενιζέλου και του Προέδρου της ΔΗΜΑΡ κ. Κουβέλη, αποτελεί ύψιστη τιμή για μένα.

Τους ευχαριστώ.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Τα τελευταία χρόνια, σε παγκόσμιο και ιδιαίτερα Ευρωπαϊκό επίπεδο, διαπιστώνεται έξαρση των οικονομικών ανισορροπιών, κοινωνική περιδίνηση, πολιτική ρευστότητα.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα, χώρα με μακροχρόνιες, υποβόσκουσες παθογένειες στο αξιακό, θεσμικό, πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό πεδίο, κλυδωνίζεται.

Μετά τις πρόσφατες εκλογές και το σχηματισμό Κυβέρνησης η κατάσταση εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Κρίσιμη.

Η πραγματική οικονομία βρίσκεται σε αφασία.

Οι εκτιμήσεις είναι αποκαρδιωτικές.

Οι αποκλίσεις από τους στόχους, ιδιαίτερα για την ύφεση και την ανεργία, σημαντικές.

Βασική προγραμματική δέσμευση της Κυβέρνησης αποτελεί, η εφαρμογή  εθνικού στρατηγικού σχεδίου που θα αλλάξει την πορεία της χώρας.

Βασικοί στόχοι του είναι:

  • Η δημοσιονομική προσαρμογή και η ενίσχυση της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας με ταχύτατα συρρικνούμενα τα «δίδυμα» ελλείμματα.
  • Η μείωση του χρέους ώστε αυτό να καταστεί βιώσιμο.
  • Η επαναφορά της χώρας σε θετικούς και διατηρήσιμους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σημαντικό μέρος του προβλήματος της Ελληνικής οικονομίας αποτελούν τα δημόσια οικονομικά.

Δημόσια οικονομικά που, παρά τις επώδυνες προσπάθειες τριών περίπου ετών, δεν έχουν τεθεί υπό έλεγχο.

Βασική επιδίωξη του Υπουργείου Οικονομικών είναι η εφαρμογή πληρέστερου μίγματος πολιτικών που θα είναι συμβατό με το εθνικό στρατηγικό σχέδιο.

Σκοπός, η επίτευξη της δημοσιονομικής προσαρμογής και πειθαρχίας, με στόχο τη σταθεροποίηση της οικονομίας, τη βελτίωση του μεσοπρόθεσμου δυνητικού ρυθμού ανάπτυξης και την επίτευξη στόχων κοινωνικής πολιτικής.

Επιδίωξή μας είναι, τα μέτρα ύψους 11,5 δισ. ευρώ να εξειδικευθούν σε  χρονικό βάθος δημοσιονομικής προσαρμογής μεγαλύτερο της διετίας.

Τα μέτρα αυτά να αξιολογηθούν με μεθοδολογίες κόστους-οφέλους,  κόστους-αποτελεσματικότητας.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Πιστεύω ότι κατά τη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων είναι αναγκαία η μετατόπιση από το γενικό στο ειδικό και συγκεκριμένο.

Γι’ αυτό προχωρώ στην παράθεση συγκεκριμένων δεσμεύσεων ανά τομέα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Α. Τομέας Προϋπολογισμού

Ο προϋπολογισμός του κράτους αλλά και όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης είναι το κρίσιμο εργαλείο για τη δημοσιονομική εξυγίανση, προσαρμογή και πειθαρχία.

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους, το πρώτο πεντάμηνο, αποκλίνει από τους στόχους.

Εντός των προσεχών ημερών θα έχουμε πληρέστερη εικόνα για το πρώτο εξάμηνο.

Προγραμματική δέσμευση:

Το Γενικό Λογιστήριο θα είναι απόλυτα προσηλωμένο στην εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Στόχος του η σμίκρυνση των αποκλίσεων από τους στόχους, αν και διαφαίνονται ενδείξεις για την αδυναμία πλήρους επίτευξής τους.

Πρέπει να επισημανθεί ότι οι βαθμοί ελευθερίας όσον αφορά στις δαπάνες είναι εξαιρετικά περιορισμένοι.

Τα ταμειακά διαθέσιμα είναι αποκλειστικά προσανατολισμένα στην κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών του κράτους και στην εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τους ιδιώτες.

Αυτό, πέραν των άλλων, θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ρευστότητας στην οικονομία.

Στον τομέα αυτό δύο είναι τα κρίσιμα θέματα:

1ο. Η στενή παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού.

Προς τούτο:

Στελεχώνεται και τίθεται άμεσα σε λειτουργία το Γραφείο Προϋπολογισμού στη Βουλή.

2ο. Ο περαιτέρω περιορισμός της δημόσιας ελαστικής δαπάνης.

Προς τούτο μεθοδεύεται, και με τη μορφή δημοσιονομικών ισοδυνάμων,  μείωση των ελαστικών δαπανών από 10% έως 20% το 2013.

Β. Τομέας Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε.

Το Γενικό Λογιστήριο, ως «κεντρικό στρατηγείο» των δημοσίων οικονομικών της χώρας, θα πρωτοστατήσει στην ευρύτερη προσπάθεια νοικοκυρέματος του δημόσιου τομέα.

Στον τομέα αυτό δύο είναι τα θέματα πρώτης προτεραιότητας:

1ο. Η αναδιοργάνωση του Γενικού Λογιστηρίου.

Η αναδιοργάνωση, με τον εξορθολογισμό και τον εκσυγχρονισμό των δομών και λειτουργιών, και με την αναβάθμιση και την ορθολογική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, θα οδηγήσει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, με ταυτόχρονη μείωση του κόστους λειτουργίας του.

Προγραμματική δέσμευση:

Προωθείται η εφαρμογή όσων προανέφερα, μέχρι το τέλος του 2012, μετά από συνεργασία της επιστήμης και των εργαζομένων.

2ο. Η αντιμετώπιση περιπτώσεων κακοδιαχείρισης κοινοτικών κονδυλίων που οδηγούν σε απώλεια πόρων.

Προγραμματική δέσμευση:

Η σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Γενικού Λογιστηρίου και του Σώματος Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημοσίας Διοίκησης με στόχο την προσωποποίηση των ευθυνών σε περιπτώσεις κακοδιαχείρισης και απάτης.

Γ. Τομέας Μισθών

Η μισθολογική δαπάνη είναι προσδιοριστικός παράγων της δημοσιονομικής προσαρμογής και πειθαρχίας και της άσκησης δικαίας μισθολογικής πολιτικής.

Τα κρίσιμα θέματα του τομέα, πτυχές των οποίων θα αντιμετωπισθούν και με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, είναι:

1ο. Ο περιορισμός του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων, χωρίς απολύσεις.

Προγραμματική δέσμευση:

Η υλοποίηση, με προσήλωση, της αναλογίας προσλήψεων – αποχωρήσεων και της μείωσης των συμβασιούχων στο Δημόσιο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

2ο. Η δημιουργία μιας αξιόπιστης βάσης δεδομένων που αφορούν τη μισθολογική δαπάνη.

Είναι γεγονός ότι σήμερα τα στοιχεία δεν είναι πλήρη, λόγω διαφοράς βάσης και μεθοδολογικών αδυναμιών.

Προγραμματική δέσμευση:

Επεκτείνεται, μέχρι το τέλος του 2012, σε συνεργασία με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η απογραφή σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Εμπλουτίζεται η απογραφή με πεδία μισθολογικού χαρακτήρα και δημιουργείται για πρώτη φορά μια επαρκής και αξιοποιήσιμη βάση δεδομένων για την άσκηση αποτελεσματικότερης και δικαιότερης μισθολογικής πολιτικής.

Δ. Τομέας Συντάξεων

Το θέμα των συντάξεων είναι εξαιρετικά σημαντικό τόσο για τον κρατικό προϋπολογισμό όσο και για τους δικαιούχους πολίτες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου, της 31 Ιουνίου, σύνταξη από το Γενικό Λογιστήριο λαμβάνουν συνολικά 439.881 άτομα.

Κρίσιμα θέματα του τομέα είναι:

1ο: Η εξακρίβωση των πραγματικά δικαιούχων.

Προς τούτο δρομολογήθηκε απογραφή στις 15 Μαρτίου η οποία διήρκεσε έως τις 15 Ιουνίου.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, 15.781 πολίτες που λαμβάνουν σύνταξη δεν έχουν απογραφεί.

Προγραμματική δέσμευση:

Όσοι δεν έχουν απογραφεί έως 15 Ιουνίου, τους δύο επόμενους μήνες, δηλαδή στις 24 Ιουλίου και στις 24 Αυγούστου, θα βρουν στην τράπεζά τους ειδική εντολή πληρωμής την οποία θα μπορούν να εισπράξουν, εφόσον παρουσιαστούν αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο, οπότε και θα απογραφούν.

Στις 25 Σεπτεμβρίου, σε όσους δεν απογραφούν και με αυτό τον τρόπο, παύει η καταβολή της σύνταξης, αρχίζει η διαδικασία διερεύνησης των αιτιών της μη απογραφής, αναζήτησης και επιστροφής των καταβληθέντων, και παραπομπής στη δικαιοσύνη.

Επιπροσθέτως, από το 2013 καθιερώνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι.

Αυτοί θα πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση με επιστημονική μεθοδολογία.

2ο: Ο χρόνος αναμονής από τη χρονική στιγμή εξόδου από την ενεργό υπηρεσία μέχρι την χρονική στιγμή έναρξης της καταβολής της οριστικής σύνταξης.

Σήμερα, ο χρόνος αναμονής στο Γενικό Λογιστήριο για τη λήψη της σύνταξης, είναι περίπου 9 μήνες για τους πολιτικούς υπαλλήλους και 4 μήνες για τους ένστολους.

Ο υπόλοιπος χρόνος καθυστέρησης βαρύνει τους επί μέρους φορείς στους οποίους εργαζόταν ο υπάλληλος.

Προγραμματική δέσμευση:

1ον. Εντός τριμήνου δημιουργείται σχετικό portal. Μέσω αυτού οι δικαιούχοι θα μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με τις συντάξεις τους, καθώς και για την πορεία διεκπεραίωσης του φακέλου τους.

2ον. Ο  χρόνος αναμονής εντός του Γενικού Λογιστηρίου μειώνεται:

  • έως το τέλος του 2012, το πολύ σε 7 μήνες,
  • έως το τέλος του 2013, το πολύ σε 5 μήνες, και
  • έως το τέλος του 2014 το πολύ σε 3 μήνες.

3ον. Από τις αρχές του 2013, ο εξερχόμενος από την ενεργό υπηρεσία θα λαμβάνει ανά μήνα, έναντι, το 50% του βασικού μισθού που ελάμβανε κατά την αποχώρησή του από την ενεργό υπηρεσία.

Η καταβολή αυτή αφορά το χρόνο αναμονής στο Γενικό Λογιστήριο.

Με την καταβολή της οριστικής σύνταξης θα γίνεται τελική εκκαθάριση.

Εξυπακούεται ότι με την εφαρμογή των ανωτέρω διασφαλίζεται η αντικειμενική, διαφανής και αμερόληπτη τήρηση της σειράς στη διαδικασία της συνταξιοδότησης.

Ε. Τομέας Δημοσιονομικών Ελέγχων

Ο ρόλος των αξιόπιστων δημοσιονομικών ελέγχων για την εξυγίανση, τη δημοσιονομική προσαρμογή και πειθαρχία είναι μείζονος σημασίας.

Προγραμματική Δέσμευση

Αναλαμβάνεται άμεσα η αναγκαία συμπληρωματική θεσμική πρωτοβουλία και εντός τριμήνου τίθεται σε εφαρμογή ο Νόμος 3492/2006 που αφορά την πραγματοποίηση νέου τύπου δημοσιονομικών ελέγχων σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Είναι ξεκάθαρο ότι η επιτυχής προσέγγιση των εθνικών και κοινωνικών στόχων προαπαιτεί την αποτελεσματική υλοποίηση εθνικού σχεδίου το οποίο θα ενσωματώνει τις συμφωνίες με τους εταίρους.

Συμφωνίες οι οποίες θα αποτυπώνονται σ’ ένα πληρέστερο Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής.

Βέβαια αυτό προϋποθέτει ότι εμείς επιδεικνύουμε, σε κάθε περίπτωση, σοβαρότητα, αξιοπιστία, φερεγγυότητα και αποτελεσματικότητα και παράλληλα απαιτούμε, με πειστικότητα, εταιρική αλληλεγγύη.

Προσδοκώ ότι στο Ευρωπαϊκό περιβάλλον που δημιουργείται, μετά τις αποφάσεις της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής, θα έχουμε νέες ευκαιρίες.

Πρέπει, όμως, να καλύψουμε το χαμένο έδαφος.

Χρόνος και χώρος, για δημαγωγία, λαϊκισμό, καλλιέργεια ψευδαισθήσεων κούφιες απειλές, πυροτεχνήματα, πρακτικές πετροβολητή από την εξέδρα, δεν υπάρχει.

Η Κυβέρνηση άρχισε να καθιστά ξεκάθαρο στους εταίρους μας ότι αποτελεί σταθερή δέσμευσή της η επίτευξη των δημοσιονομικών και ευρύτερα των οικονομικών στόχων, καθώς και η άμεση υλοποίηση βασικών διαρθρωτικών αλλαγών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής.

Υπογραμμίσαμε όμως ότι είναι αναγκαία η εφαρμογή πρόσθετων πολιτικών με στόχο την ανάσχεση της ύφεσης, την ανάκαμψη της οικονομίας και της απασχόλησης.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Κλείνοντας, υπογραμμίζω ότι τα προβλήματα είναι δύσκολα, ο δρόμος ανηφορικός.

Περίοδος χάριτος δεν υπάρχει.

Το χρέος απέναντι στην πατρίδα μας επιβάλλει να τον περπατήσουμε με σχέδιο, αισιοδοξία και σκληρή δουλειά.

Και θα τον περπατήσουμε.

Σας ευχαριστώ.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube