Ομιλία στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων στην ενημέρωση από Γενικό Διευθυντή ΔΝΤ κ. Στρος-Καν

Κε. Γενικέ Διευθυντά του ΔΝΤ,

Εκ μέρους της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του Κόμματος της Ν.Δ., σας καλωσορίζω στην Ελλάδα, στη χώρα με τη μακραίωνη ιστορική διαδρομή.

Γνωρίζετε ότι η Ελλάδα, κατά τα τελευταία 35 χρόνια, μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, χάραξε και σταθεροποίησε το στρατηγικό προσανατολισμό της.

Οικοδόμησε μια δημοκρατική πολιτεία με αρχιτέκτονα και πρωτεργάτη τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Καραμανλή.

Τα χρόνια αυτά είχαμε σημαντικές επιτυχίες.

Κάναμε, όμως, και λάθη.

Ένα από αυτά είναι ότι τα τελευταία 30 χρόνια δεν πετύχαμε συνθήκες ευσταθούς ισορροπίας στα δημόσια οικονομικά.

Έτσι, χρόνιες δημοσιονομικές στρεβλώσεις και διαρθρωτικές αδυναμίες, η βαθιά διεθνής κρίση, πράξεις και παραλείψεις της παρούσας Κυβέρνησης, αλλά και κερδοσκοπικές πιέσεις, οδήγησαν την Ελλάδα σε κρίση δανεισμού και στο «Μηχανισμό Στήριξης».

Σε αυτή τη δύσκολη φάση η Ν.Δ., με διαχρονικά σταθερό και αταλάντευτο προσανατολισμό, στήριξε την, από κοινού με τους εταίρους, αναζήτηση του βέλτιστου οδικού χάρτη εξόδου από την κρίση.

 

Κύριε Γενικέ Διευθυντά,

Η Ν.Δ. στο Εθνικό Κοινοβούλιο δεν ψήφισε το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής με το συγκεκριμένο περιεχόμενο.

Μεταγενέστερα γεγονότα δικαιώνουν αυτή τη στάση.

Βεβαίως, ως υπεύθυνη πολιτική δύναμη, δεσμεύτηκε ότι θα τηρήσει τις δανειακές υποχρεώσεις προς τους πιστωτές της.

Δεν ψήφισε το Πρόγραμμα γιατί:

 

1ον. Το μέγεθος της δημοσιονομικής προσαρμογής είναι πρωτόγνωρο σε ένταση και έκταση.

Και προστίθενται συνεχώς, κυρίως λόγω αστοχιών στις εκτιμήσεις, νέα, επώδυνα, μέτρα, εκτός Προγράμματος, ύψους, ενδεικτικά, 6 δισ. ευρώ μόνο για το 2011.

Δημοσιονομική προσαρμογή που δημιουργεί φαύλο κύκλο ανατροφοδοτούμενης ύφεσης.

Που εδράζεται σε οριζόντιες περικοπές μισθών και συντάξεων, σε συνεχείς αυξήσεις φορολογίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Που οδηγεί σε πολλαπλασιασμό των «λουκέτων», σε διόγκωση της ανεργίας, σε κατάρρευση της ψυχολογίας της κοινωνίας.

 

2ον. Το μείγμα της δημοσιονομικής προσαρμογής είναι οικονομικά αναποτελεσματικό.

Αυτό αποδεικνύεται, κατά το πρώτο εξάμηνο υλοποίησης του Προγράμματος, από τις συνεχείς και διευρυνόμενες αστοχίες σε προβλέψεις και αποκλίσεις από στόχους.

Αστοχίες σε προβλέψεις για βασικά μεγέθη της Οικονομίας, όπως είναι η ύφεση, ο πληθωρισμός και η ανεργία.

Αποκλίσεις από στόχους για βασικά μεγέθη του Προϋπολογισμού, όπως είναι τα δημόσια έσοδα και οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Υστερήσεις που αναγνωρίζονται, πλέον, από το σύνολο των κοινωνικών και παραγωγικών φορέων της πατρίδας μας.

Από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία, στις φθινοπωρινές εκτιμήσεις που παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα, αναφέρει ότι το έλλειμμα του 2012 θα είναι υψηλότερο όχι μόνο από το στόχο του Προγράμματος αλλά και από το έλλειμμα που προβλέπεται για το 2011.

 

3ον. Το Πρόγραμμα δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα του δημοσίου χρέους, το ύψος και τη δυναμική του.

Η δυσχέρεια αποπληρωμής του την περίοδο 2013-2015 ήταν, από τότε, γνωστή.

Συνεπώς, σήμερα, το ενδεχόμενο επιμήκυνσης της αποπληρωμής του θα την ευνοήσει, αρκεί να μην συνοδευτεί από νέους όρους.

Και σε αυτό το σημείο εγείρονται ορισμένα ερωτήματα:

  • Η πιθανή επιμήκυνση της αποπληρωμής θα καλύπτει όλο το δάνειο από το Μηχανισμό Στήριξης ή το υπόλοιπο του δανείου;
  • Η επιμήκυνση θα συνοδευτεί από νέες δεσμεύσεις, από πρόσθετα περιοριστικά μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής;
  • Και κυρίως εξετάζετε την περίπτωση χορήγησης προς τη χώρα μας ενός νέου δανείου από τον Οργανισμό σας;

 

Κύριε Γενικέ Διευθυντά,

Συμπερασματικά, η Ν.Δ. πιστεύει ότι το «θεραπευτικό σχήμα» που έχει τεθεί σε εφαρμογή στη χώρα μας δεν είναι κατάλληλο.

Απαιτείται αλλαγή πορείας.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν εμπεριέχει και ορθές ρυθμίσεις.

Μεταρρυθμίσεις που πράγματι επί δεκαετίες δεν είχαμε θέσει σε εφαρμογή και οι οποίες είναι αναγκαίες για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας.

Αυτές τις μεταρρυθμίσεις τις στηρίξαμε εντός της Βουλής και θα τις στηρίξουμε.

Όμως, υποστηρίζουμε ότι είναι ανάγκη να προχωρήσουμε άμεσα σε άλλο, διαφορετικό μείγμα οικονομικής πολιτικής.

Πιστεύουμε ότι η δημοσιονομική εξυγίανση και πειθαρχία είναι αναγκαία, αλλά όχι και ικανή συνθήκη για τη σταθεροποίηση της Οικονομίας και την ενίσχυση του δυνητικού ρυθμού ανάπτυξης.

Υποστηρίζουμε ένα μείγμα οικονομικής πολιτικής το οποίο θα περιλαμβάνει, από τη μία πλευρά, τα παραδοσιακά συσταλτικά δημοσιονομικά «εργαλεία»  προκειμένου να συρρικνωθεί το «διαρθρωτικό» έλλειμμα και, από την άλλη,  αντισταθμιστικά μέτρα τόνωσης της οικονομίας ώστε να αντιμετωπισθεί η ύφεση και το «κυκλικό» έλλειμμα.

Υποστηρίζουμε ότι όσο δεν αντιμετωπίζεται, με συγκροτημένες δράσεις, η «κυκλική» διάσταση του ελλείμματος, τόσο αυτή θα απορροφά μεγάλο μέρος της δημοσιονομικής προσαρμογής.

Υποστηρίζουμε μείγμα πολιτικής που αντιμετωπίζει όμως, ταυτόχρονα, και το δημόσιο χρέος.

Και σε αυτό εντάσσουμε την ορθολογική και άμεση αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.

 

Κύριε Γενικέ Διευθυντά,

Η ΝΔ, με ευθύνη και συνέπεια απέναντι στο θεσμικό της ρόλο, έχει καταθέσει την πρότασή της για την έξοδο από την κρίση.

Πρόταση η οποία λαμβάνει υπόψη της την ελληνική πραγματικότητα.

Πρόταση με μείγμα πολιτικών που στοχεύει στο συγκερασμό της απαραίτητης δημοσιονομικής προσαρμογής και της ανάκαμψης και ανάπτυξης της οικονομίας.

Γιατί χωρίς ανάπτυξη, όπως και εσείς δηλώσατε σήμερα, δεν θα υπάρξει λύση στο πρόβλημα της χώρας.

 

Κύριε Γενικέ Διευθυντά,

Εμείς οι Έλληνες, διαχρονικά έχουμε δοκιμαστεί σε δύσκολες συνθήκες.

Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να επιβιώνουμε, να ανασυγκροτούμεθα και να προχωρούμε.

Τώρα, εν μέσω της Ελληνικής, Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, πιστεύουμε ότι σε συνεργασία με τους εταίρους μας θα βρούμε, εν τέλει, τη βέλτιστη διαδρομή εξόδου από την κρίση.

Έξοδος όμως η οποία πρέπει να επιτευχθεί χωρίς να διαλύσουμε την Οικονομία μας και να γονατίσουμε την κοινωνία μας.

Έξοδος με όρθιο τον ελληνικό λαό ο οποίος, όπως ιστορικά έχει αποδείξει, γνωρίζει να προασπίζεται τα εθνικά του δίκαια.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube