Ομιλία στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση Επίκαιρης Ερώτησης σχετικά με τη δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου στη Στυλίδα του Ν. Φθιώτιδας

Κύριε Υπουργέ,

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Στη σημερινή δυσμενή, εγχώρια και διεθνή, οικονομική συγκυρία, η ανάληψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών καθίσταται επιβεβλημένη.

Πρωτοβουλίες αναγκαίες για την ανάταξη της Οικονομίας, για την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης, για την τόνωση της απασχόλησης.

Πρωτοβουλίες τις οποίες, σταθερά και επίμονα, ζητά και προτείνει η Νέα Δημοκρατία.

Πρωτοβουλίες οι οποίες όμως λείπουν από τις Κυβερνητικές επιλογές, και οι οποίες απουσιάζουν και από το Νομό Φθιώτιδας.

Νόμος, που λόγω της γεωγραφικής του θέσης, δύναται να αποτελέσει «αναπτυξιακό σταυροδρόμι».

Να καταστεί σημαντικός συγκοινωνιακός και εμπορικός κόμβος.

Μ’ αυτή τη λογική, με Νόμο του 2008, στο Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης προβλέπεται η δημιουργία, κατά προτεραιότητα και με τη συνδρομή του Κράτους, οργανωμένων υποδομών, δηλαδή Εμπορευματικών Κέντρων, για την εξυπηρέτηση συνδυασμένων μεταφορών εμπορευματοκιβωτίων και συναφών υπηρεσιών, όπως υπηρεσίες εφοδιαστικής – δηλαδή logistics και ελαφράς μεταποίησης.

Οι υποδομές αυτές οφείλουν:

  • είτε να έχουν πρόσβαση σε δύο τουλάχιστον βασικούς μεταφορικούς άξονες και να βρίσκονται σε λειτουργική επαφή με δυναμικά αστικά κέντρα,
  • είτε να δημιουργούνται ως προέκταση θαλασσίων λιμένων στην ενδοχώρα, με απευθείας σιδηροδρομική σύνδεση.

Σύμφωνα με το ίδιο Πλαίσιο «κρίνεται σκόπιμο οι νησιωτικοί και οι ηπειρωτικοί λιμένες, μεταξύ αυτών και της Στυλίδας, να εφοδιαστούν με ελαφρές υποδομές στήριξης τυποποιημένων εσωτερικών εμπορευματικών υποδομών».

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η περιοχή της Φθιώτιδας μεταξύ Στυλίδας και Λαμίας, συγκεντρώνει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, για τη δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου.

Δηλαδή διαθέτει:

  • τους Αυτοκινητοδρόμους ΠΑΘΕ και Ε-65,
  • τη Σιδηροδρομική Γραμμή Στυλίδας – Λαμίας – Λιανοκλαδίου,
  • το Λιμάνι της Στυλίδας,
  • και την αναγκαία έκταση για τη δημιουργία του Κέντρου.

Και πέραν αυτών υπάρχει «Προμελέτη Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας» ενός τέτοιου Κέντρου.

Κατόπιν τούτων, ερωτώ και καλώ την Κυβέρνηση να δρομολογήσει την υλοποίηση του συγκεκριμένου επενδυτικού έργου.

Δευτερολογία

Κύριε Υπουργέ,

Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον που επιδεικνύεται σήμερα.

Εύχομαι αυτό να είναι ειλικρινές και ουσιαστικό.

Και δεν αναφέρομαι σε προσωπικό, αλλά σε Κυβερνητικό επίπεδο.

Διότι η Κυβέρνησή σας στην ανάληψη και υλοποίηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, επενδυτικών δράσεων και αποκρατικοποιήσεων εμφανίζει εξαιρετικά χαμηλές επιδόσεις.

Στους περισσότερους τομείς μηδενικές.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η Νέα Δημοκρατία, έγκαιρα, κοστολογημένα και διορατικά, διατύπωσε, από πέρυσι, την πρότασή της για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου.

Πρόταση η οποία αρχικά αγνοήθηκε, στη συνέχεια διαστρεβλώθηκε, και σήμερα, τουλάχιστον ποσοτικά, έχει υιοθετηθεί και τεθεί, από Κυβέρνηση και εταίρους, ως δανειακός όρος.

Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει ότι η ορθολογική διαχείριση και η στοχευμένη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας μπορεί να εξασφαλίσει σημαντικά, σταθερά και σε μακροχρόνια βάση έσοδα για το Δημόσιο και να προσθέσει αναπτυξιακά οφέλη στη χώρα.

Όπως είναι, στην υπό συζήτηση Ερώτηση, η δημιουργία Εμπορικού – Εφοδιαστικού Κέντρου στη Φθιώτιδα.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα και με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015, στην πρώτη ομάδα 31 ακινήτων διαχείρισης της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (ΚΕΔ) που μεταφέρονται προς αξιοποίηση στο Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων συγκαταλέγεται και μία έκταση 255 στρεμμάτων στην περιοχή της Μεγάλης Βρύσης του Δήμου Λαμιέων, για εμπορική – εφοδιαστική χρήση.

Η ίδια χρήση θα μπορούσε να γίνει, στην ίδια περιοχή, σε μεγαλύτερη αλλά όχι επίπεδη έκταση 820 στρεμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως αυτή οριοθετείται στο τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο σας παρουσιάζω και καταθέτω.

Προσβάσιμες εκτάσεις, οι οποίες απέχουν 7 χιλιόμετρα από τη Λαμία και 10 χιλιόμετρα από το Λιμάνι της Στυλίδας, γειτνιάζουν με τα βόρεια όρια της ΒΙΠΕ Λαμίας και βρίσκονται βορείως, σε απόσταση 1 χιλιόμετρο, από τον ΠΑΘΕ και τη σιδηροδρομική γραμμή.

Η αξιοποίηση αυτών των εκτάσεων για τη δημιουργία οργανωμένων υποδομών, δηλαδή Εμπορευματικών Κέντρων, για την εξυπηρέτηση συνδυασμένων μεταφορών εμπορευματοκιβωτίων και συναφών υπηρεσιών, όπως υπηρεσίες εφοδιαστικής – δηλαδή logistics και ελαφράς μεταποίησης, πρέπει να είναι προτεραιότητα.

Αξιοποίηση η οποία θα συμβάλλει στην ανάπτυξη και θα τονώσει την απασχόληση δημιουργώντας νέες θέσεις απασχόλησης.

Αξιοποίηση για την οποία υπάρχει σύμφωνη γνώμη των φορέων του Νομού, όπως είναι το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, η ΤΕΔΚ Φθιώτιδας, οι Δήμοι Λαμιέων και Στυλίδας, το ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, το Οικονομικό Επιμελητήριο Στερεάς Ελλάδας και το Λιμενικό Ταμείο Στυλίδας.

Κύριε Υπουργέ,

Ήρθε η ώρα η Κυβέρνηση να περάσει, επιτέλους, από τη θεωρία στην πράξη.

Από την ανυπαρξία αναπτυξιακών πρωτοβουλιών στο σχεδιασμό και την υλοποίηση σχετικών πολιτικών.

Από την αβελτηρία στη δράση.

Για να δουν κάποια στιγμή οι πολίτες «φως στο τούνελ» της κρίσης

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube