Ομιλία στο 6ο RE+D Business Forum – “The shape of things to come”

Κυρίες και Κύριοι,

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές του 6oυ Real Estate and Development (RE+D) Business Forum για την πρόσκληση που μου απηύθυναν να παραστώ και να καταθέσω ορισμένες σκέψεις σχετικά με την προοπτική αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας του Δημοσίου.

Είναι ξεκάθαρο πως για να εδραιωθεί η βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους και να επιτευχθεί η αποκλιμάκωσή του, αυτό που απαιτείται, εκτός από την υπό συζήτηση αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, την επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων και την ανάκαμψη της Οικονομίας, είναι η αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας του Δημοσίου.

Αν και καθυστερημένα, και υπό δυσμενέστερες οικονομικές συνθήκες και χρηματοοικονομικές αποτιμήσεις, οι εταίροι μας αναγνώρισαν την αναγκαιότητα ένταξης της αξιοποίησης της Περιουσίας του Δημοσίου στην εξίσωση επίλυσης της κρίσης χρέους στη χώρα μας.

Προσδοκούν μάλιστα να αντληθούν, σε συνδυασμό με ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, 50 δισ. ευρώ έως το 2015.

Αν και πλέον ο στόχος αυτός μετατίθεται, τουλάχιστον, για το 2017 με 2020 σύμφωνα με τις τελευταίες επικαιροποιήσεις του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής.

Ομολογείται πλέον ότι μια ορθολογική διαχείριση και μια δυναμική, στοχευμένη και άμεση αξιοποίηση και ανάπτυξη της ακίνητης περιουσίας μπορεί να εξασφαλίσει σημαντικά, σταθερά και σε μακροχρόνια βάση έσοδα για το Δημόσιο, να μειώσει το ύψος του χρέους, και να δημιουργήσει πρόσθετα αναπτυξιακά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες.

Βέβαια κάτι τέτοιο δεν υλοποιείται.

Και αυτό γιατί η προηγούμενη Κυβέρνηση επέδειξε πρωτοφανή αδράνεια και καθυστέρηση.

Δεν διέθετε πολιτική βούληση και ολοκληρωμένο σχέδιο ώστε να προχωρήσει, μεθοδικά, αποτελεσματικά και με διαφάνεια, στην αξιοποίηση της περιουσίας.

Το αποτέλεσμα είναι σήμερα, η 5η Επικαιροποίηση του «Μνημονίου» να εκτιμά ότι τα έσοδα θα ανέλθουν στο 1,7 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους, έναντι αρχικής πρόβλεψης, ενσωματωμένης πριν από 6 μόλις μήνες στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο, για 5 δισ. ευρώ.

Κυρίες και Κύριοι,

Σήμερα, όμως, η αξιοποίηση της Περιουσίας του Δημοσίου γίνεται πιο δύσκολη, καθώς οι αγορές είναι διστακτικές.

Και η διστακτικότητα αυτή είναι αποτέλεσμα της υποχώρησης της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας, της πιστωτικής συρρίκνωσης, του περιορισμού των διεθνών επενδυτικών πόρων, της καθυστέρησης στην εκτίμηση περιουσιακών στοιχείων, του μη σταθερού φορολογικού και επενδυτικού περιβάλλοντος στη χώρα μας.

Είναι, όμως, εφικτό να ανατραπεί αυτή η εικόνα.

Να διαμορφωθεί και να προωθηθεί ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σχέδιο αξιοποίησης της περιουσίας που θα κερδίσει την εμπιστοσύνη και το ενδιαφέρον των επενδυτών.

Την τελευταία περίοδο έχουν γίνει κάποια πρώτα βήματα.

Κυρίως, σε θεσμικό επίπεδο.

  • Με την ίδρυση του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου.
  • Τη μεταφορά περίπου 35 ακινήτων στο Ταμείο,
  • Τη μεταφορά σχεδόν όλων των εναπομείναντων περιουσιακών στοιχείων του 2012 προς ιδιωτικοποίηση στο Ταμείο και τη διασφάλιση τεχνικής, νομικής και χρηματοοικονομικής αρωγής από ειδικούς συμβούλους.
  • Τη νομοθετική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της τουριστικής κατοικίας.
  • Την προώθηση της διαδικασίας αξιοποίησης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού.

Διαδικασία, η οποία θέλω να επισημάνω πως είναι μείζονος σημασίας και πρέπει να κινείται σε τρεις άξονες: διαφάνεια, σεβασμό στο περιβάλλον και μεγιστοποίηση του οικονομικού οφέλους για το Δημόσιο.

Επί της ουσίας όμως, τα βήματα αυτά είναι σπασμωδικά, αργά και δειλά.

Δεν είναι αρκετά από μόνα τους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, αντιθέτως δημιουργούν κενά και ανησυχίες, όπως για παράδειγμα για το ρόλο και την αξιοποίηση της ΚΕΔ.

Ενώ δεν έχει λειτουργήσει ακόμη ουσιαστικά η Γενική Γραμματεία Ακίνητης Περιουσίας, στην οποία και υπάγονται όλα τα ακίνητα του Δημοσίου που δεν έχουν εκχωρηθεί προς πώληση στο Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων.

Γραμματεία με αποστολή την εποπτεία, το συντονισμό, τον έλεγχο εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής και του παραγόμενου έργου από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα, τον έλεγχο της νομιμότητας και τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, την αποτελεσματικότερη διοίκηση, διαχείριση, προστασία καθώς και την επωφελέστερη αξιοποίηση της Δημόσιας και Κοινωφελούς Περιουσίας  και των Εθνικών Κληροδοτημάτων.

Κυρίες και Κύριοι,

Η Νέα Δημοκρατία, έγκαιρα και με συνέπεια, έχει καταθέσει ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σχέδιο αξιοποίησης της περιουσίας του Δημοσίου, με έμφαση στη διαφάνεια, στον έλεγχο και στην αποδοτικότητα.

Έχει προτείνει συγκεκριμένες πολιτικές αξιοποίησης που θα μετατρέψουν ένα μέρος του δυνητικού, ανενεργού, πλούτου σε «ενεργητικό».

Με μεθόδους που θα διασφαλίζουν τον έλεγχο και την τήρηση των κανόνων, ώστε να αποφύγουμε στρεβλές μορφές οικιστικής ανάπτυξης, όπως συνέβη σε άλλες χώρες.

Με σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης χαρτοφυλακίων ακινήτων που αξιοποιούν την εμπειρία του ιδιωτικού τομέα, όπως είναι οι συμβάσεις παραχώρησης, οι τιτλοποιήσεις ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων, οι μακροχρόνιες μισθώσεις, οι ΣΔΙΤ, οι τεχνικές πώλησης και επαναμίσθωσης (κυρίως λειτουργική).

Με την εμπορική αξιοποίηση ενός άλλου μέρους της περιουσίας που μπορεί να αποφέρει άμεσα τη ρευστότητα που χρειαζόμαστε για να μειώσουμε το χρέος.

Με αξιοποίηση λιμανιών, αεροδρομίων και μαρίνων, συντελώντας, πέρα από τη συγκέντρωση δημοσίων εσόδων, και στην τόνωση της περιφερειακής ανάπτυξης.

Με την άρση των πολλαπλών περιορισμών και γραφειοκρατικών ή οργανωτικών δυσλειτουργιών που σήμερα υπάρχουν, χρησιμοποιώντας διαδικασίες αντίστοιχες με εκείνες που ακολουθήθηκαν για τις απαλλοτριώσεις εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων.

Κυρίες και Κύριοι,

Δεν παραγνωρίζουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, όπως η ανυπαρξία πλήρους και ακριβούς κτηματολογίου, οι πολλαπλές δεσμεύσεις και οι περιορισμοί, ο κατακερματισμός, οι συνεχείς καταπατήσεις και οι δικαστικές διενέξεις.

Προβλήματα που δεν είναι σημερινά, αλλά διαχρονικά.

Δεν παραβλέπουμε τις επενδυτικές δυσκολίες της αγοράς.

Ωστόσο, πιστεύουμε πως η συγκρότηση μιας ολοκληρωμένης και κεντρικά σχεδιαζόμενης πολιτικής θα μπορέσει να ενεργοποιήσει τις παραγωγικές δυνάμεις της ελληνικής Οικονομίας και την ελεύθερη αγορά, προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης της περιουσίας.

Και προς την κατεύθυνση αυτή αξίζει να προσπαθήσουμε και να μην αδρανούμε.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube