Παρέμβαση Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην Ολομέλεια για την υποστήριξη της Τροπολογίας του ΥΠΟΙΚ σχετικά με την τροποίηση της ρύθμισης για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές

50597049CE0E97C3DC68E7F9A3C82E11Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η Κυβέρνηση, πρόσφατα, με δική της πρωτοβουλία, προχώρησε σε γενναία ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων φυσικών και νομικών προσώπων.

Βασικά χαρακτηριστικά της ρύθμισης είναι:

1ον. Η αύξηση των δόσεων, σε 72 μέχρι 100.

2ον. Η μείωση του επιτοκίου από το 8,75% στο 4,56%.

3ον. Η  χαλάρωση των προϋποθέσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση, όπως η κατάργηση της παροχής εγγυήσεων και εμπράγματων εξασφαλίσεων, και η απουσία εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

4ον. Η έμπρακτη επιδοκιμασία της Πολιτείας στους συνεπείς φορολογούμενους, που τηρούν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με παλαιότερο πρόγραμμα ρύθμισης δόσεων, στο οποίο έχουν ενταχθεί.

5ον. Η ολική ή μερική απαλλαγή από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων.

6ον. Η χορήγηση φορολογικής ενημερότητας και αναστολής της ποινικής διαδικασίας και της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, σε όσους αξιοποιούν τη ρύθμιση και παραμένουν συνεπείς με τους όρους αυτής.

Στόχος αυτής της ρύθμισης είναι να υπάρξει ένα πιο ελαστικό και ευέλικτο σχήμα, το οποίο να βοηθά ουσιαστικά όσους πραγματικά αδυνατούν να τηρήσουν έγκαιρα τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους στη φορολογική διοίκηση.

Με τη ρύθμιση αυτή καλύπτεται το 99,7% των οφειλετών από τα 3.734.031 συνολικά φυσικά και νομικά πρόσωπα που μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2014 είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές στη φορολογική διοίκηση ύψους 70,2 δισ. ευρώ.

Υπογραμμίζεται ότι αυτός ο αριθμός των δικαιούχων για υπαγωγή στη ρύθμιση και τα χαρακτηριστικά αυτής της ρύθμισης βεβαίως δεν αλλάζουν.

Η μόνη παρέμβαση που γίνεται με την υπό συζήτηση τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο εκπροσωπώ ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας, αφορά στον περιορισμό της ρύθμισης σε όσες οφειλές ήταν όχι μόνο βεβαιωμένες αλλά και ληξιπρόθεσμες κατά την 1η Οκτωβρίου.

Αυτό γιατί, με την υπαγωγή στη ρύθμιση και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών, φορολογούμενοι που μέχρι σήμερα ήταν συνεπείς και διαθέτουν επαρκή ρευστότητα, ενδέχεται να αθετούσαν σκοπίμως την έγκαιρη εξόφληση των υποχρεώσεών τους.

Αυτό θα ήταν αντίθετο με το σκοπό της ρύθμισης, που είναι η διευκόλυνση και παροχή κινήτρων προς τους πολίτες που βρίσκονται σε αντικειμενική αδυναμία πληρωμής και για τούτο δεν κατάφεραν να εξοφλήσουν έγκαιρα τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Γι΄ αυτό η ρύθμιση, όπως ήδη ανέφερα, σε σχέση με παλαιότερες ρυθμίσεις που ίσχυσαν στη χώρα αλλά και με τα διεθνή δεδομένα, είναι γενναιόδωρη.

Η παρέμβασή μας σήμερα αποσκοπεί στο να δείξει ότι οι συνεπείς φορολογούμενοι επιβραβεύονται και όσοι αθετούν σκόπιμα τις υποχρεώσεις τους αποδοκιμάζονται.

Η παρέμβαση αυτή, είναι παρέμβαση της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Γιατί, και νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι σ΄ αυτή την αίθουσα, δεν είναι επιθυμητή η δημιουργία, τεχνητά, μιας «νέας γενιάς οφειλετών», παρά μόνο η διευκόλυνση των οφειλετών που λόγω της κρίσης βρέθηκαν σε αδυναμία να εξυπηρετήσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους.

Ειδικά για την περίπτωση του ΕΝΦΙΑ, τονίζεται ότι το 96% των οφειλετών του δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να υπαχθεί στις 72 έως 100 δόσεις της ρύθμισης.

Και αυτό γιατί, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, προκύπτει ότι το 92% περίπου των υπόχρεων έχει ΕΝΦΙΑ ύψους μέχρι 1.000 ευρώ και το 4% από 1.000 ευρώ μέχρι 1.500 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι,  το μέσο ποσό ΕΝΦΙΑ ανά φορολογούμενο, μετά τις βελτιώσεις που επήλθαν στη ρύθμιση και την τελική εκκαθάριση των σχετικών δηλώσεων, ανέρχεται στα 536 ευρώ.

Συνεπώς, για το 96% των περιπτώσεων, με δεδομένη την υποχρέωση ελάχιστης μηνιαίας καταβολής ύψους 50 ευρώ που υπάρχει στην υφιστάμενη ρύθμιση, το πλήθος των δόσεων δεν θα υπερέβαινε τις 30 και, στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, τις 10-20 δόσεις.

Συνεπώς, επαναλαμβάνω ότι το 96% των οφειλετών δεν θα μπορούσε να υπαχθεί στις 72 έως 100 δόσεις της ρύθμισης.

Σε κάθε περίπτωση τονίζεται ότι η 1η δόση του ΕΝΦΙΑ, δόση Σεπτεμβρίου, εφόσον δεν έχει πληρωθεί, θα μπει κανονικά στη ρύθμιση, ενώ οι υπόλοιπες δόσεις του ΕΝΦΙΑ, εάν δεν πληρωθούν, είναι δυνατόν να υπαχθούν στην ισχύουσα πάγια ρύθμιση οφειλών, η οποία καλύπτει αυτές τις περιπτώσεις.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Συμπερασματικά, η ικανοποιητική – μέχρι σήμερα – εκτέλεση του εφετινού Προϋπολογισμού, με βάση τα στοιχεία του 10μήνου που ανακοινώθηκαν σήμερα, έδωσε τη δυνατότητα στην Κυβέρνηση, για στοχευμένες θετικές παρεμβάσεις. Παρεμβάσεις που δρομολογήθηκαν και υλοποιήθηκαν από την Ελληνική Κυβέρνηση.

Παρεμβάσεις που δεν είχαν ενσωματωθεί στον εφετινό Προϋπολογισμό, όπως η μείωση κατά 30% της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης, η διατήρηση στο 13% του ΦΠΑ στην εστίαση, η μείωση κατά 30% του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης, διατηρώντας τα διευρυμένα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η γενναία βελτίωση του πλαισίου ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, η καταβολή «κοινωνικού μερίσματος», η αύξηση των αποδοχών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και των δικαστών.

Κλείνοντας, σημειώνω ότι όσο συνεχίζουμε να επιτυγχάνουμε, με θυσίες νοικοκυριών και επιχειρήσεων, σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα, τόσο διευρύνονται οι βαθμοί ελευθερίας για την περαιτέρω ελάφρυνση του φορολογικού βάρους νοικοκυριών και επιχειρήσεων αλλά και για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής.

Σε αυτό τον άξονα κινούμαστε, εντός του ασφυκτικού, είναι αλήθεια, πλαισίου που έχει επιβληθεί, έχοντας ως ένα βασικό στόχο την εξάντληση των περιθωρίων για φορολογικές ελαφρύνσεις των συνεπών φορολογουμένων.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube