Παρέμβαση Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ για τον Προϋπολογισμό (ECOFIN/Budget)

Παρέμβαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ για τον Προϋπολογισμό (ECOFIN/Budget):

«Κύριε Πρόεδρε,

Σας ευχαριστώ.

Θέλω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο σας και επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών του Συμβουλίου.

Η Ελληνική Αντιπροσωπεία, αναγνωρίζοντας την προτεραιότητα να διαμορφωθεί και να εγκριθεί ένας κοινά αποδεκτός, ρεαλιστικός, Προϋπολογισμός για το 2014, υποστηρίζει την πρόταση της Προεδρίας, κατανοώντας, βεβαίως, προβληματισμούς που έχει διατυπώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο στόχος όμως, εκτιμώ, είναι κοινός: η στήριξη πολιτικών που προωθούν τη διατηρήσιμη ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή.

Πολιτικές που επενδύουν, μεταξύ άλλων, αλλά κυρίως, στις ενδογενείς πηγές ανάπτυξης: στην εκπαίδευση, στην έρευνα, στην καινοτομία, στις νέες τεχνολογίες, στην επιχειρηματικότητα.

Με σεβασμό, βεβαίως, στους δημοσιονομικούς περιορισμούς και στην αναγκαιότητα δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Και αυτό γιατί μόνο ο συνδυασμός δημοσιονομικής πειθαρχίας και υλοποίησης αναπτυξιακών δράσεων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων μπορεί να βγάλει την Ευρώπη από τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται και να δημιουργήσει ευημερία για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες.

Κάτι που γίνεται αντιληπτό και είναι ιδιαίτερα σημαντικό, θα μου επιτρέψετε να πω, στους εθνικούς προϋπολογισμούς, ιδίως για την Ελλάδα, χώρα η οποία έχει επιτύχει τη μεγαλύτερη, διαχρονικά, δημοσιονομική προσαρμογή στην Ευρώπη, αλλά έχει να αντιμετωπίσει και τη βαθύτερη, ιστορικά, ύφεση καθώς και την υψηλότερη ανεργία, ιδίως των νέων.

Με εφαλτήριο αυτές τις σκέψεις, τις αρχές και τις προτεραιότητες, η Ελληνική Αντιπροσωπεία, σε ότι αφορά τις εκκρεμότητες του Προϋπολογισμού του 2013:

1ον. Θεωρεί ότι θα πρέπει να εγκριθεί το Σχέδιο Διορθωτικού Προϋπολογισμού αριθ. 8/2013 προκειμένου να καλυφθούν ανειλημμένες δεσμεύσεις ώστε να συνεχισθεί η υλοποίηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών.

2ον. Υποστηρίζει την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης, όπως αυτή προβλέπεται στο Σχέδιο Διορθωτικού Προϋπολογισμού αριθ. 9/2013, για τις καταστροφικές πλημμύρες σε Γερμανία, Αυστρία και Τσεχία, καθώς και τις σοβαρές πυρκαγιές που έλαβαν χώρα στη Ρουμανία.

Αλληλεγγύη που αποτελεί δομικό συστατικό της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και προαπαιτούμενο για να βγει η Ευρώπη πιο ισχυρή από την τρέχουσα κατάσταση.

Πραγματική και ουσιαστική όμως αλληλεγγύη, αναγκαία για τη διευθέτηση των μικρών ζητημάτων, αλλά και για την επίλυση των μεγάλων προβλημάτων των κρατών-μελών της.

Σε ότι αφορά τον Προϋπολογισμό του 2014, η Ελληνική Αντιπροσωπεία:

1ον. Υποστηρίζει την αναγκαιότητα να υπάρξει το κατάλληλο επίπεδο πληρωμών ώστε να μην έχουμε ελλείψεις ή καθυστερήσεις πληρωμών.

2ον. Υποστηρίζει την επάρκεια πιστώσεων, στα πλαίσια βέβαια του εφικτού, σε προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, σε δράσεις ανταγωνιστικότητας, επιχειρηματικότητας και υποστήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε πρωτοβουλίες ενίσχυσης της απασχόλησης των νέων, σε ανάληψη κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών.

3ον. Υποστηρίζει την επαρκή χρηματοδότηση πολιτικών που αφορούν τον πρωτογενή τομέα και τις πολιτικές συνοχής.

4ον. Υποστηρίζει, όπως αναφέρθηκε και από την πλευρά της Ιταλίας, την επαρκή χρηματοδότηση πολιτικών ασύλου και μετανάστευσης, καθώς το μεταναστευτικό πρόβλημα παραμένει ένα μείζον θέμα για τα κράτη-μέλη, κυρίως, του Νότου.

5ον. Υποστηρίζει την πρόθεση για εξορθολογισμό των διοικητικών δαπανών των θεσμικών οργάνων. Άλλωστε, η υλοποίηση των προτεραιοτήτων του Προϋπολογισμού απαιτεί επαρκείς πόρους, αλλά και σωστή διαχείρισή τους, με ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη τους δημοσιονομικούς περιορισμούς αλλά και την αναγκαιότητα επίδειξης ευελιξίας, η Ελλάδα, με δεδομένες τις πρόσθετες ευθύνες που έχει το 1ο εξάμηνο του 2014, στηρίζει τις προσπάθειες της Προεδρίας και της Επιτροπής για την επίτευξη συμφωνίας.

Συμφωνία που θα υπηρετεί και τις προτεραιότητες του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2014-2020.

Σας ευχαριστώ θερμά».

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
InstagramYoutube