Παρέμβαση Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Παρ. 5 του Άρθρου 259 του Νόμου 3852/2010 για τον «Καλλικράτη», η απόδοση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στους ΟΤΑ Α’ Βαθμού, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, γίνεται βάσει των προεκτιμώμενων εσόδων και η τελική εκκαθάριση πραγματοποιείται με βάση τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων του αντίστοιχου οικονομικού έτους.

Με βάση τα προϋπολογισθέντα και τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων για την περίοδο 2009-2012, αποδόθηκαν στους ΟΤΑ Α’ Βαθμού επιπλέον πόροι συνολικού ύψους 373,5 εκατ. ευρώ.

Έχοντας υπόψη τα θετικά αποτελέσματα εκτέλεσης του τρέχοντος Προϋπολογισμού, με Διάταξη του Σχεδίου Νόμου προτείνεται να μην τεθεί σε εφαρμογή η τελική εκκαθάριση των αποδοθέντων Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων με βάση τα απολογιστικά στοιχεία, και ως τελικές κατ’ έτος αποδόσεις να λογιστούν τα ποσά που αποδόθηκαν με προκαταβολές βάσει των προεκτιμώμενων εσόδων.

Σημειώνεται επίσης ότι, λόγω της εκτιμώμενης συγκρατημένης απόδοσης των εσόδων που περιλήφθηκαν στο Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016, οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των ΟΤΑ Α’ Βαθμού θα είναι σημαντικά μειωμένοι.

Για το λόγο αυτό προβλέφθηκε ειδική επιχορήγηση προς τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού, η οποία ανέρχεται στα 313 εκατ. ευρώ για το 2013 και στα 236 εκατ. ευρώ για το 2014, προκειμένου οι Δήμοι να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και να αποφευχθεί η συσσώρευση απλήρωτων υποχρεώσεων.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η χρηστή και λελογισμένη δημοσιονομική διαχείριση της τελευταίας περιόδου, σε ένα ιδιαίτερα πιεστικό διεθνές περιβάλλον, έχει συμβάλλει στην επίτευξη ή και υπέρβαση των στόχων την τελευταία διετία.

Έχει καταστήσει εφικτή την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος εφέτος, η οποία, με τη σειρά της, συμβάλλει καθοριστικά στην αύξηση των βαθμών ελευθερίας για τον εμπλουτισμό του μίγματος οικονομικής πολιτικής με αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και για την αποκλιμάκωση της φορολογικής επιβάρυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Ήδη, εφέτος, αυτό το πετύχαμε σε δύο περιπτώσεις, στο Ενιαίο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και στο ΦΠΑ στην εστίαση.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η Ελληνική Κυβέρνηση, από την πρώτη στιγμή, είχε υποστηρίξει την ανάγκη μείωσης του συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση.

Να υπενθυμίσω ότι η αύξησή του από το 13% στο 23% είχε ενταχθεί στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015, τον Ιούλιο του 2011, οπότε και υπολογίζονταν ότι θα απέφερε επιπλέον έσοδα ύψους 1 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, ενώ στη συνέχεια, στο Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό, τον Φεβρουάριο του 2012, η συγκεκριμένη απόδοση περιορίστηκε στα 800 εκατ. ευρώ.

Το μέτρο όμως απεδείχθη, από την αρχή υλοποίησής του το Σεπτέμβριο του 2011 μέχρι τον Ιούλιο του 2013, οικονομικά αναποτελεσματικό.

Έτσι, σε συμφωνία με τους εταίρους, η Κυβέρνηση προχώρησε, τον Αύγουστο του 2013, πιλοτικά, για 5 μήνες, στη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση στο 13%.

Μετά τους πρώτους μήνες εφαρμογής του μέτρου, με βάση στοιχεία από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, της ΕΛΣΤΑΤ και του Συνδέσμου των επιχειρήσεων του κλάδου:

1ον. Η απώλεια εσόδων είναι χαμηλότερη από ότι είχε αρχικά εκτιμηθεί.

Αρχικά, η Τρόικα προέβλεπε μείωση εσόδων ύψους 140 εκατ. ευρώ για το τελευταίο πεντάμηνο του 2013, έναντι 100 εκατ. ευρώ που ήταν οι εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών για την ίδια περίοδο.

Τα πραγματικά στοιχεία του πρώτου μήνα εισπράξεων (Αύγουστος, δηλώσεις ΦΠΑ Σεπτεμβρίου 2013), στον οποίο περιλαμβάνονται τόσο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που υποβάλλουν τριμηνιαίες περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, όσο και οι μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου που υποβάλλουν μηνιαίες δηλώσεις ΦΠΑ, δείχνουν ότι η απώλεια εσόδων δεν θα ξεπεράσει τα 45 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα, η Τροικα, σε ετήσια βάση, προέβλεπε απώλεια εσόδων 240 έως 320 εκατ. ευρώ, έναντι εκτιμήσεων του Υπουργείου Οικονομικών από 157 έως 209 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των ξενοδοχείων με εστιατόρια.

Εάν συνυπολογιστούν και οι εισπράξεις του δεύτερου μήνα, στον οποίο όμως υπάρχουν στοιχεία μόνο για τις μεγάλες επιχειρήσεις που υπέβαλλαν δηλώσεις ΦΠΑ και τον Οκτώβριο, τότε η απώλεια εσόδων εκτιμάται ότι θα περιοριστεί, ετησίως, από 44 έως 107 εκατ. ευρώ.

Οριστική, βέβαια, εικόνα θα υπάρχει τον Ιανουάριο 2014, καθώς τότε θα υποβληθούν και οι δηλώσεις ΦΠΑ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων Β’ κατηγορίας με τα στοιχεία του τελευταίου εφετινού τριμήνου.

2ον. Αυτή η μικρή μείωση των εσόδων, μικρότερη από τις αρχικές εκτιμήσεις και προβλεπόμενη από το Υπουργείο Οικονομικών, αντισταθμίζεται από την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, την αύξηση του τζίρου και την ενίσχυση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, που μεταφράζεται σε διατήρηση ή δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον κλάδο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Επωνύμων Οργανωμένων Αλυσίδων Εστίασης (ΣΕΠΟΑ), η αύξηση του ΦΠΑ στην εστίαση οδήγησε σε 4.500 λουκέτα και απώλεια 30.000 θέσεων απασχόλησης από τον κλάδο.

Αντίθετα, μετά την μείωση του συντελεστή ΦΠΑ, από τον Αύγουστο μέχρι τον Οκτώβριο του έτους, 250 επιχειρήσεις του κλάδου έκλεισαν, αλλά 400 καινούριες άνοιξαν, δημιουργώντας 800 νέες θέσεις απασχόλησης.

Σύμφωνα δε με το Σύνδεσμο, οι καθαρές πωλήσεις του κλάδου αυξήθηκαν κατά 9%, ενώ οι τιμές στις «επώνυμες» αλυσίδες εστίασης μειώθηκαν κατά 5,2%.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η Κυβέρνηση, συνεπώς, θεωρεί ότι η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση επέτυχε.

Για το λόγο αυτό προχωρά στην παράταση του μέτρου του μειωμένου συντελεστή στην εστίαση για ένα ακόμη έτος.

Δεν έχουμε συμφωνήσει με τους εταίρους στη δημοσιονομική αποτίμησή του.

Θεωρούμε όμως ότι η ενσωμάτωση όλο και περισσότερο στοιχείων από την υλοποίηση του μέτρου μέχρι σήμερα, θα δικαιώσει τις εκτιμήσεις μας.

Όπως γίνεται μέχρι σήμερα.

Και όχι μόνο για αυτό το μέτρο.

Αλλά για τη συνολική δημοσιονομική προσαρμογή.

Επιτυγχάνοντας εφέτος σημαντικό και βιώσιμο πρωτογενές πλεόνασμα, υψηλότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις, εντός και εκτός της χώρας.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube