Παρέμβαση Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην Ολομέλεια για την υποστήριξη της Τροπολογίας του ΥΠΟΙΚ σχετικά με την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για τα αναδρομικά των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων/Σωμάτων Ασφαλείας και των δικαστικών λειτουργών

epistrofi-olwn-twn-anadromikwn-simaine-nea-metra.w_lΚύριες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Με την υπό συζήτηση Τροπολογία, η Κυβέρνηση, επιδεικνύοντας συνέπεια στις δεσμεύσεις της, συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, αφού έλαβε, ως όφειλε, υπόψη τις παρούσες δημοσιονομικές συνθήκες και δυνατότητες καθώς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το εφαρμοζόμενο Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής.

Κινούμενη, συνεπώς, εντός του υφιστάμενου θεσμικού και δημοσιονομικού πλαισίου, προβαίνει στην αναδρομική, από 01.08.2012, αναπροσαρμογή των αποδοχών και συντάξεων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Με την εν λόγω ρύθμιση, επίσης, διατηρούνται σε ισχύ οι κείμενες διατάξεις περί χορήγησης μισθολογικών προαγωγών και δεν θίγεται η εφάπαξ χρηματική ενίσχυση που χορηγήθηκε εφέτος, εξαιτίας της υπέρβασης των δημοσιονομικών στόχων του 2013.

Επιπρόσθετα, με την παρούσα Τροπολογία, για λόγους ίσης μεταχείρισης, καθορίζεται η αναπροσαρμογή και η διαδικασία καταβολής των αναδρομικών διαφορών αποδοχών και συντάξεων, για το χρονικό διάστημα από 01.08.2012 έως 30.06.2014, προς τους δικαστικούς λειτουργούς και τα μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εν ενεργεία και συνταξιούχους όλων των βαθμίδων.

Ειδικότερα:

1ον. Αναφορικά με τη χορήγηση των αναδρομικών διαφορών αποδοχών και συντάξεων.

Σύμφωνα με γνωμοδότηση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) αλλά και τη μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής (Eurostat) (κατατίθεται στα πρακτικά), η προβλεφθείσα δαπάνη για την εκτέλεση των, με αναδρομική ισχύ, δικαστικών αποφάσεων, ανεξαρτήτως του χρόνου πραγματοποίησής της, δηλαδή του χρόνου διενέργειας των σχετικών ταμειακών πληρωμών, θα επιβαρύνει, δημοσιονομικά, εξ ολοκλήρου το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης για το τρέχον οικονομικό έτος 2014.

Συγκεκριμένα, οι αναδρομικές διαφορές αποδοχών και συντάξεων ανέρχονται σε 695 εκατ. ευρώ περίπου για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και σε 134 εκατ. ευρώ για τους δικαστικούς λειτουργούς, για το χρονικό διάστημα από 01.08.2012 έως 30.06.2014.

Γίνεται αντιληπτό ότι στην περίπτωση πλήρους καταβολής των ανωτέρω αναδρομικών διαφορών, ακόμη και σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου, η προκύπτουσα συνολική δαπάνη, ύψους 829 εκατ. ευρώ, η οποία αντιστοιχεί περίπου στο 0,5% του ΑΕΠ, θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων για το 2014.

Επιπρόσθετα, για το 2015, έχει εκτιμηθεί ότι οι στόχοι του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής επιτυγχάνονται οριακά ενώ, ταυτόχρονα, οι δυνατότητες της χώρας για πρόσβαση σε κεφάλαια χρηματοδότησης για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της, ετησίως, είναι συγκεκριμένες.

Συμπερασματικά αυτοί οι λόγοι, δηλαδή η λογιστική αποτύπωση της ΕΛΣΤΑΤ, η ανάγκη επίτευξης συγκεκριμένων δημοσιονομικών στόχων για το 2014 και εξασφάλιση επαρκούς ταμειακής ρευστότητας τα προσεχή έτη, επιβάλλουν, στην Κυβέρνηση, το σχεδιασμό για την εξόφληση του 50% των αναδρομικών οφειλών από 01.08.2012 έως 30.06.2014 σε βάθος τριετίας, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από το 2015.

2ον. Αναφορικά με την αναπροσαρμογή των τρεχουσών αποδοχών και συντάξεων.

Η εκτιμώμενη επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων το 2014 και τα υφιστάμενα δημοσιονομικά περιθώρια, έχει μελετηθεί και εκτιμηθεί ότι επιτρέπουν τη μερική, αλλά σημαντική, αν και όχι πλήρη, αποκατάσταση των τρεχουσών αποδοχών και συντάξεων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας σε σχέση με τα προ του Αυγούστου 2012 επίπεδα.

Η μερική αποκατάσταση των αποδοχών κρίνεται επιβεβλημένη διότι, από την τυχόν συνολική ετήσια μόνιμη επιβάρυνση που θα προκαλούσε η πλήρης αποκατάσταση, ύψους περίπου 183 εκατ. ευρώ για το 2014 και 366 εκατ. ευρώ για το 2015 και καθένα από τα επόμενα έτη, θα ετίθετο, σε σοβαρό κίνδυνο, ο δημοσιονομικός προγραμματισμός του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής για τα έτη 2015-2018, με επακόλουθη, την πιθανή επιβολή ισοδύναμων δημοσιονομικών μέτρων, στο σύνολο της κοινωνίας.

Οι δημοσιονομικές συνθήκες και οι στόχοι του Προγράμματος, επιβάλλουν, στην Κυβέρνηση, το σχεδιασμό της απόδοσης του 50% της διαφοράς των αποδοχών, από 01.07.2014 έως 31.12.2014, στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, σε σχέση με τα προ του Αυγούστου 2012 επίπεδα.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Συνεπώς, συνοψίζοντας:

1ον. Εφέτος, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας θα λάβουν αυξημένες αποδοχές, συνολικού ύψους περίπου 91 εκατ. ευρώ, που καλύπτουν κατά 50% τη μισθολογική αποκατάσταση της περικοπής που τους έγινε από το 2012, για τους τελευταίους 6 μήνες, δηλαδή από τον Ιούλιο.

Η συμφωνημένη, μερική αλλά σημαντική αποκατάσταση των αποδοχών τους θα γίνει στις 27 Νοεμβρίου.

Αντίστοιχα, για τους απόστρατους, οι διαφορές συντάξεων θα καταβληθούν εφάπαξ στις 22 Δεκεμβρίου.

Ημερομηνία κατά την οποία θα καταβληθούν όλες οι συντάξεις του Δημοσίου, αντί της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του έτους.

2ον. Τα αναδρομικά της περιόδου 2012-2014, τόσο για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας όσο και για τους δικαστικούς λειτουργούς, θα δοθούν, κατά κανόνα, σε 36 μηνιαίες ισόποσες δόσεις, από το τέλος Ιανουαρίου 2015.

Εξαίρεση αποτελούν όσοι δικαιούνται, συνολικά, αναδρομικές διαφορές αποδοχών μέχρι 250 ευρώ ή όσοι συνταξιοδοτήθηκαν από 01.08.2012 μέχρι 30.06.2014.

Σε αυτούς τους περίπου 19.000 δικαιούχους, η καταβολή θα γίνει εφάπαξ.

3ον. Τα ανωτέρω θα αποτυπωθούν λεπτομερώς στις σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ), οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί και θα εκδοθούν αμέσως μετά την ψήφιση του Σχεδίου Νόμου.

4ον. Επιπρόσθετα, η εφάπαξ χρηματική ενίσχυση, ύψους 500 ευρώ, που ήδη χορηγήθηκε σε 75.428 εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, περίπου δηλαδή στο 50% του συνόλου τους, με δαπάνη 37 εκατ. ευρώ, δεν συμψηφίζεται με την αναπροσαρμογή των αποδοχών τους.

Ενώ, και οι μισθολογικές προαγωγές, που «ξεπάγωσαν» το 2012, διατηρούνται.

Εξαντλούνται έτσι, στην παρούσα φάση, τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας για τη στήριξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και για την εξασφάλιση υψηλότερων αποδοχών στους δικαστικούς λειτουργούς, αναλογούντων με τα προβλεπόμενα από το Σύνταγμα για το λειτούργημά τους.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Αποτελεί θέση και πρακτική της Κυβέρνησης η αξιοποίηση των δημοσιονομικών περιθωρίων της χώρας, που προκύπτουν από την επίτευξη σημαντικών δημοσιονομικών πλεονασμάτων.

Πλεονάσματα τα οποία θα προέρχονται, κυρίως, από το σκέλος των δαπανών, τη μεγέθυνση της οικονομίας και την καταπολέμηση της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής.

Αυτή η πολιτική θα οδηγήσει στη σταδιακή μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Όσο προχωρούμε προς αυτή την κατεύθυνση, και ήδη κινούμαστε προς τα εκεί, τόσο θα ελαφρύνουμε τους συνεπείς φορολογούμενους.

Ήδη, έχουν ψηφιστεί και υλοποιούνται η μείωση κατά 30% της Έκτακτης Εισφοράς Αλληλεγγύης, η μείωση κατά 30% του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης διατηρώντας τα διευρυμένα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης, η διατήρηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στον τομέα της εστίασης, η βελτίωση του πλαισίου ρυθμίσεων των ληξιπρόθεσμων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Και προς αυτή την κατεύθυνση, της σταδιακής μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, θα συνεχίσουμε να κινούμαστε.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube