Παρέμβαση στην εφημερίδα “Κεφάλαιο” για τις αναπτυξιακές προοπτικές με το νέο Μνημόνιο (18.02.2012)

Η ψήφιση του Νέου Προγράμματος ανοίγει το δρόμο για την απαραίτητη αναδιάρθρωση του χρέους και δίνει χρόνο για την αναγκαία εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου και ρεαλιστικού στρατηγικού σχεδίου ανάκαμψης (βραχυπρόθεσμα) και ανάπτυξης (μεσομακροπρόθεσμα) της Ελληνικής οικονομίας.

Διότι χωρίς ανάπτυξη ούτε οι δημοσιονομικοί στόχοι θα επιτευχθούν, ούτε το χρέος θα καταστεί βιώσιμο.

Μεταξύ άλλων, στοιχεία του σχεδίου πρέπει να είναι:

  • Η ανάληψη των αναγκαίων πρωτοβουλιών τόνωσης της οικονομίας (π.χ. «ξεμπλοκάρισμα» 5 «Δρόμων Ανάπτυξης» κ.α.).
  • Η βελτίωση της απορρόφησης των κονδυλίων του ΕΣΠΑ και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
  • Η πληρωμή των ανεξόφλητων υποχρεώσεων του κράτους προς τον ιδιωτικό τομέα, ύψους περίπου 7 δισ. ευρώ.
  • Η πραγματοποίηση αποκρατικοποιήσεων και η αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου.
  • Η επιτάχυνση των διαρθρωτικών αλλαγών ώστε να αξιοποιηθούν αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας.
  • Η επένδυση στις ενδογενείς πηγές ανάπτυξης – στη γνώση, στην έρευνα και στην καινοτομία.
  • Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με τη διαμόρφωση απλών και σταθερών κανόνων, τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου των αγορών, τη μείωση του μη-μισθολογικού κόστους.
  • Η δημιουργία ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους, με τη βελτίωση της ποιότητας των θεσμών, τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, τη μείωση της διαφθοράς.
  • Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, με την τόνωση της εξωστρέφειας και την ανάδειξη των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της χώρας.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube