Πρόταση πολιτικής για την αξιοποίηση των Iαματικών Φυσικών Πόρων της Φθιώτιδας | 9.1.2012

 

Λαμία, 9 Ιανουαρίου 2012

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Στο πλαίσιο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 9/1/2012, στην Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, υπό τον Πρόεδρο και Δήμαρχο Δ. Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου, κ. Τετριμίδα, ο Βουλευτής ΝΔ κ. Χρήστος Σταϊκούρας κατέθεσε την πολιτική του πρόταση, αναφορικά με την αξιοποίηση των ιαματικών φυσικών πόρων του Νομού Φθιώτιδας. Η πρότασή του αναφέρει τα κάτωθι:

1. Εθνικός και Τοπικός Στόχος

Η άμεση και βέλτιστη υπό την έννοια του μέγιστου κοινωνικού οφέλους με το ελάχιστο κοινωνικό κόστος αξιοποίηση των σημαντικών και υψηλής ποιότητας ιαματικών φυσικών πόρων της χώρας και του Νομού (ιαματικές πηγές, ιαματικά αέρια, ιαματικοί πηλοί).

1.1. Βήματα Επίτευξης του Στόχου

Α. Η Κυβέρνηση – και η Βουλή αν χρειαστεί – να οριστικοποιήσει, άμεσα, επαρκές, σύγχρονο και λειτουργικό θεσμικό πλαίσιο για την αξιοποίηση των εν λόγω φυσικών πόρων της χώρας (σε συνέχεια και στη βάση του Νόμου 3498/2006 για την αξιοποίηση των ιαματικών φυσικών πόρων και την ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού).

Β. Η Κυβέρνηση να οριστικοποιήσει, άμεσα, την κατηγοριοποίηση, διοίκηση, διαχείριση και διανομή των ιαματικών φυσικών πόρων, με χρήση ενιαίων κριτηρίων για όλη τη χώρα.

Γ. Ο φορέας στον οποίο το θεσμικό πλαίσιο αναθέτει την ευθύνη αξιοποίησης των συγκεκριμένων πόρων, δεσμεύεται, εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, να προχωρήσει στην απαιτούμενη προετοιμασία και στη δρομολόγηση της αξιοποίησης των ιαματικών φυσικών πόρων.

Πεποίθησή μου είναι ότι η διασφάλιση, προστασία και βέλτιστη αξιοποίηση της ιαματικών φυσικών πόρων και η δημιουργία κατάλληλων υποδομών και εγκαταστάσεων μπορεί να προκύψουν μόνο από την προσέλκυση επενδύσεων σε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, κατά σειρά, από:

ι. Ιδιωτικούς φορείς (ιδιωτικές επενδύσεις).

ιι. Μικτά σχήματα (ιδιωτικοί φορείς και φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης).

ιιι. Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι ανάδοχοι θα πρέπει να προβαίνουν σε επενδύσεις και να αναλαμβάνουν το κόστος συντήρησης και λειτουργίας τυχόν παραχωρούμενων εγκαταστάσεων.

Η δε διαχείριση των ιαματικών φυσικών πόρων δεν μπορεί να γίνεται κατά τρόπο που να αναιρεί τη σειρά προτεραιότητας στη χρήση τους. Σύμφωνα με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, προηγείται η χρήση για λόγους υγείας, ακολουθεί η χρήση για λόγους ανάπτυξης ιαματικού τουρισμού και ακολουθούν άλλες χρήσεις.

2. Οφέλη από την Επένδυση και Κατανομή τους

Η ολοκληρωμένη και σύγχρονη αξιοποίηση, μέσω επένδυσης, των ιαματικών φυσικών πόρων προσδοκάται βασίμως ότι θα παράγει ποικιλία οφελών.

Τα οφέλη που θα προκύψουν από την επένδυση θα είναι άμεσα και έμμεσα, με θετικές εξωτερικότητες και διαχυτικά αποτελέσματα (spillovers), με την ανάπτυξη ενός ιδιαίτερου κλάδου τουρισμού υψηλού επιπέδου.

Οφέλη θα αποκομίσουν – μπορεί να προβλεφθεί σχετικά – η εθνική οικονομία, ο επενδυτής, ο φορέα αυτοδιοίκησης εντός των ορίων του οποίου πραγματοποιείται η επένδυση, η τοπική οικονομία και οι πολίτες της τοπικής κοινωνίας.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube