Πρωτολογία στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση Ερώτησης σχετικά με τις ακολουθούμενες διαδικασίες εγγραφής και φοίτησης μαθητών ΡΟΜΑ σε σχολεία του Ν. Φθιώτιδας

Κυρία Υπουργέ,

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η πρόσβαση της νέας γενιάς ΡΟΜΑ στην εκπαιδευτική διαδικασία συνιστά, αναμφίβολα, βασικό μηχανισμό της άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού της εν λόγω πληθυσμιακής ομάδας.

Καθίσταται απαρέγκλιτη προϋπόθεση για την ισότιμη συμμετοχή της στην οικονομική, πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας.

Αποτελεί πάγια επιδίωξη, συνταγματική δέσμευση και διεθνή υποχρέωση της χώρας μας.

Η μεθοδολογία όμως υλοποίησης αυτής της δέσμευσης από το αρμόδιο Υπουργείο εγείρει ερωτηματικά και προκαλεί ανησυχίες, τόσο στους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων υποδοχής όσο και στις τοπικές κοινωνίες.

Ερωτηματικά και ανησυχίες που σχετίζονται με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία ένταξης των παιδιών αυτών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Και συγκεκριμένα, με την αναγκαιότητα ύπαρξης κανόνων υγιεινής, με την προσκόμιση πιστοποιητικών μόνιμης κατοικίας, με την επάρκεια κτιριακών υποδομών και ανθρώπινου δυναμικού.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Οι ανησυχίες αυτοί διατυπώνονται, με ιδιαίτερη ένταση, και στο Νομό Φθιώτιδας, στην περιοχή της Λαμίας.

Και αυτό διότι:

1ον. Οι περισσότεροι ΡΟΜΑ διαμένουν σε αυτοσχέδιο καταυλισμό.

Καταυλισμό στις όχθες ρέματος, με ανυπαρξία οδών, συστήματος αποχέτευσης, ύδρευσης και ηλεκτροδότησης.

Με έλλειψη στοιχειωδών συνθηκών ασφάλειας και κανόνων υγιεινής.

2ον. Τα σχολεία τα οποία επελέγησαν, και πιο συγκεκριμένα το 1ο, το 5ο, το 10ο, το 11ο και το 17ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας, χαρακτηρίζονται ως «όμορα», προκειμένου να παρακαμφθεί η έλλειψη του πιστοποιητικού κατοικίας, οποιασδήποτε μορφής, και να υιοθετηθεί η «αρχή της επιείκειας», χωρίς όμως αυτά να πληρούν, απόλυτα, το κριτήριο της εγγύτητας.

3ον. Οι αίθουσες διδασκαλίας δεν είναι επαρκείς και πλήρεις, προέκυψαν δε ως πρόχειρες αυτοσχέδιες κατασκευές στους υπάρχοντες χώρους, ακόμη και σε αποθήκες με φεγγίτη, εκτεθειμένες στις εκάστοτε καιρικές συνθήκες.

Αυτοί οι προβληματισμοί αναπτύσσονται και στην Ερώτηση την οποία κατέθεσα προς το Αρμόδιο Υπουργείο και συζητούμε σήμερα.

Με την ευχή και την ελπίδα η κοινή βούληση όλων μας για την αναγκαία, αλλά ομαλή και υπό κανόνες, ένταξη της νέας γενιάς ΡΟΜΑ στην εκπαιδευτική διαδικασία, να ικανοποιηθεί.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube