Πρωτοβουλίες για τη διατήρηση των υψηλών επιδόσεων στο ελληνικό αεροπορικό οικοσύστημα | 11.1.2024

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου  2024

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Πρωτοβουλίες για τη διατήρηση των υψηλών επιδόσεων στο ελληνικό αεροπορικό οικοσύστημα

 

Βασική προτεραιότητα για το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αποτελεί η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διατήρηση των υψηλών επιδόσεων και επιπέδων ασφαλείας, που ο πρόσφατος έλεγχος κατέγραψε για τη χώρα και το ελληνικό αεροπορικό οικοσύστημα, ύστερα από τις επιθεωρήσεις από τον Διεθνή  Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO). Η χώρα μας αύξησε τα επίπεδα αποτελεσματικής εφαρμογής των διεθνών προτύπων από το 69,1% στο 74,89%, όταν παγκοσμίως ο μέσος όρος βρίσκεται στο 69,3%.

Στο πλαίσιο αυτό ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποίησε σήμερα συνάντηση εργασίας με τον κ. Luc Tytgat, Εκτελεστικό Διευθυντή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια (Acting Executive Director of the European Union Aviation Safety Agency – EASA). Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκαν οι σημαντικά βελτιωμένες επιδόσεις της χώρας μας, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας για τη διατήρηση και ενίσχυση των προτύπων ασφάλειας και των ρυθμιστικών πολιτικών στον τομέα της αεροπορίας στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος USOAP (Universal Safety Oversight Audit Program), στον τομέα της ασφάλειας στην πολιτική αεροπορία, δηλαδή στους τομείς των αεροδρομίων, της αεροναυτιλίας και των πτητικών προτύπων (πιστοποίηση και έλεγχος αεροπορικών εταιριών, αξιοπλοΐα αεροσκαφών, αδειοδότηση χειριστών αεροσκαφών κ.λπ.), καθώς και στους τομείς οργάνωσης και νομοθεσίας. Η επιθεώρηση διεξήχθη από μια ομάδα επτά έμπειρων επιθεωρητών προερχομένων από επτά διαφορετικές χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αντικείμενο του εν λόγω ελέγχου ήταν η αξιολόγηση της γενικότερης ικανότητας της Α.Π.Α. για την  επίτευξη και διατήρηση υψηλών επιπέδων ασφάλειας στην πολιτική αεροπορία, και ειδικότερα, κατά πόσο δύναται η Α.Π.Α. να εποπτεύει αποτελεσματικά με στόχο την πρόληψη ή και την έγκαιρη αντιμετώπιση κενών ασφάλειας.

Επιπλέον, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, με απόφασή του, ενέκρινε τον Κώδικα Δεοντολογίας της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.), ο οποίος  ρυθμίζει τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων του Διοικητή, των μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου και του υπολοίπου προσωπικού της Αρχής, με βάση τα διεθνή πρότυπα.

Ο Κώδικας καθιερώνει τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές και πρακτικές συμπεριφοράς, που οφείλει να ακολουθεί το σύνολο του προσωπικού της ΑΠΑ  κατά την άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του, καθώς επίσης και κατά τη συνδιαλλαγή του με το κοινό, καλύπτοντας όλες τις πλευρές της δράσης του.

Με σχέδιο, εργατικότητα και αποτελεσματικότητα γίνονται σταθερά βήματα για την περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας στην αεροπλοΐα στην πατρίδα μας,  σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα και με την αυστηρότητα που αυτά επιβάλλουν. Η προσπάθεια, με μεθοδικότητα και υπευθυνότητα, συνεχίζεται, έτσι ώστε να έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον.

2024-01-11 ΔΤ – ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΑ

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube