Ερώτηση αναφορικά με τη δωρεάν παραχώρηση των τίτλων ιδιοκτησίας στους αρχικούς ή καθολικούς ή ειδικούς δικαιούχους των οικοπέδων του Δήμου Μαλεσίνας | 3.3.2010

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας της Ν.Δ. και Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης της Οικονομίας κ. Χρήστος Σταϊκούρας επανήλθε, έπειτα από οχλήσεις και διαμαρτυρίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Δήμου Μαλεσίνας και των πολιτών της περιοχής, στο θέμα των τίτλων ιδιοκτησίας σε δικαιούχους κατοίκους του Δήμου, καταθέτοντας σχετική ερώτηση προς το Υπουργείο Οικονομικών. Ειδικότερα, στην ερώτησή του ο κ. Σταϊκούρας, ανέφερε τα εξής:

«Στην περιοχή του Δήμου Μαλεσίνας του Νομού Φθιώτιδας με το από 29.07.1894 Βασιλικό Διάταγμα συστάθηκε συνοικισμός στις θέσεις Ράχη και Μαχάλα με σκοπό την εγκατάσταση των κατοίκων της περιοχής, οι κατοικίες των οποίων είχαν καταστραφεί από το μεγάλο σεισμό. Τα οικόπεδα παραχωρήθηκαν στους κατοίκους της περιοχής με προσωρινά παραχωρητήρια, ενώ η έκταση κάθε ενός από τα παραχωρούμενα οικόπεδα ορίστηκε σε 600 Βασιλικούς τετραγωνικούς πήχεις – σημερινά τετραγωνικά μέτρα. Μετά τη δημοσίευση του ως άνω διατάγματος, το Δημόσιο προχώρησε στην παραχώρηση των οικοπέδων στους δικαιούχους και εξέδωσε τα σχετικά παραχωρητήρια στους περισσότερους από τους κατοίκους, εκτός όμως από μερικούς για τους οποίους δεν εκδόθηκαν οριστικοί τίτλοι.

Έως σήμερα στην περιοχή έχουν γίνει πολλές μεταβιβάσεις και έχουν ανεγερθεί κτίσματα βάσει εκδιδομένων από την Πολεοδομία οικοδομικών αδειών. Το Ελληνικό Δημόσιο εμφανίστηκε ως διεκδικητής των οικοπέδων για πρώτη φορά κατά τη διενέργεια της κτηματογράφησης στην περιοχή και υπέβαλε δήλωση για τα ως άνω ακίνητα ως Κτηματική Υπηρεσία Νομού Φθιώτιδας. Συγκεκριμένα, σε ότι αφορά την αστική περιοχή, στα 605 ακίνητα του συνοικισμού του ΟΤΑ Μαλεσίνας, αρχικά προκρίθηκε το δικαίωμα του Ελληνικού Δημοσίου έναντι των ιδιωτών που είχαν δηλώσει τα ακίνητα. Στη συνέχεια, και έπειτα από την κατάθεση ενστάσεων – προσφυγών, δικαιώθηκαν οι 286 από τις συνολικά 289 ενστάσεις – προσφυγές, ενώ τα εναπομείναντα 316 ακίνητα του οικισμού, οι κύριοι των οποίων δεν υπέβαλαν ένσταση, αποδόθηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο.»

Στην ερώτησή του ο κ. Σταϊκούρας επισημαίνει πως: «Η προηγούμενη Κυβέρνηση της Ν.Δ., αναλογιζόμενη την κατάσταση, είχε εξετάσει αναλυτικά το θέμα που απασχολεί τους κατοίκους του Δήμου Μαλεσίνας και είχε προχωρήσει στη σύνταξη σχετικής νομοθετικής ρύθμισης ώστε να ενσωματωνόταν σε επικείμενο Σχέδιο Νόμου η δυνατότητα της δωρεάν παραχώρησης των κατεχομένων οικοπέδων στους δικαιούχους. Στόχος της προτεινόμενης νομοθετικής ρύθμισης θα ήταν να αρθεί η  μακροχρόνια αυτή εκκρεμότητα, δεδομένου ότι δεν πρόκειται για καταπατητές δημόσιας έκτασης αλλά για δικαιούχους των οικοπέδων λόγω του σεισμού.»

Επομένως, με την παρούσα ερώτηση, αλλά και με συναντήσεις τις προσεχείς ημέρες με τους αρμόδιους φορείς, ο κ. Σταϊκούρας επιχειρεί να δώσει μια οριστική λύση στο ζήτημα που απασχολεί τους κατοίκους του Δήμου και εκτιμά ότι με τη συνεργασία όλων το χρονίζον πρόβλημα των κατοίκων της Μαλεσίνας σύντομα θα επιλυθεί.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube