Ερώτηση-επαναφορά σχετικά με την αναγκαιότητα λήψης μέτρων ουσιαστικής αστυνόμευσης για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης εγκληματικότητας στην επαρχία Λοκρίδας του Ν. Φθιώτιδας

Με αφορμή το τελευταίο περιστατικό, της ληστείας σε υποκατάστημα τράπεζας στην Αταλάντη του Ν. Φθιώτιδας και της επακόλουθης καταδίωξης (26.07.2011), επανέρχομαι στο εν λόγω θέμα σε συνέχεια προηγούμενων Ερωτήσεών μου (υπ’ αριθ. πρωτ. 12385/02.03.2011 και 15192/19.04.2011) καθώς και των σχετικών Απαντήσεων του αρμόδιου Υπουργείου.

Όπως καταμαρτυρούν και τα γεγονότα, έχει καταστεί σαφές ότι το πρόβλημα της έξαρσης της εγκληματικότητας στην περιοχή της Λοκρίδας όχι μόνο δεν έχει αντιμετωπισθεί, αλλά λαμβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Διαστάσεις, που δεν αφήνουν πλέον κανένα περιθώριο για εφησυχασμό και των οποίων η αντιμετώπιση χρήζει σοβαρότερης, άμεσης και ουσιαστικότερης  αντιμετώπισης από την πλευρά του αρμόδιου Υπουργείου, δεδομένου ότι τα έως σήμερα μέτρα αστυνόμευσης, όπως αυτά αποτυπώνονται στις σχετικές Απαντήσεις του, κρίνονται εκ του αποτελέσματος ανεπαρκή.

Με δεδομένο ότι:

  • Έγκαιρα, με σειρά Ερωτήσεών μου στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, είχα επισημάνει το μέγεθος του προβλήματος, ζητώντας την καθοριστική παρέμβαση του Υπουργείου, μέσω της ενίσχυσης του αστυνομικού προσωπικού στην Αστυνομική Διεύθυνση Φθιώτιδας ώστε μέρος της να διατεθεί στην περιοχή της Λοκρίδας για την ουσιαστική αστυνόμευση της περιοχής.
  • Στις Απαντήσεις του το αρμόδιο Υπουργείο (έγγραφα υπ’ αριθ. πρωτ. 7017/4/12831/21.03.2011 και 7017/4/13143/06.05.2011), αναγνώριζε το μέγεθος του προβλήματος στην περιοχή και αποδέχονταν ότι η Αστυνομική Διεύθυνση Φθιώτιδας, όπως επίσης και το Αστυνομικό Τμήμα Αταλάντης, παρουσιάζουν σοβαρό έλλειμμα στελέχωσης.
  • Στις Απαντήσεις του Υπουργείου αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «[…] εφαρμόζεται ειδικό σχέδιο, το οποίο αναπροσαρμόζεται και περιλαμβάνει ένα πλέγμα μέτρων, ενεργειών και εξειδικευμένων δράσεων […]» και ότι «[…] δόθηκαν πρόσθετες εντολές για αύξηση της δραστηριότητας και αποτελεσματικότητας του προσωπικού […]», ενώ «[…] θα εξετασθεί το θέμα αύξησης των οργανικών θέσεων ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αποστολής τους».

Κατόπιν τούτων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται, πλέον, να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο ούτως ώστε να υπάρξει ουσιαστική ενίσχυση του αστυνομικού προσωπικού στην εν λόγω περιοχή με στόχο τη λήψη αποδοτικών μέτρων αστυνόμευσης, δεδομένου ότι τα ήδη ληφθέντα δεν αποδίδουν;

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube