Ερώτηση για δημοσιεύματα που αφορούν σύστημα διακανονισμού-εκκαθάρισης των συναλλαγών επί χρεωστικών τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στην ΗΔΑΤ

Την τελευταία περίοδο έχει ανακύψει στον ελληνικό τύπο ένα σημαντικό ζήτημα, αναλογιζόμενοι τόσο τα επιμέρους στοιχεία που αποκαλύπτονται όσο και τα ερωτήματα που προκύπτουν από αυτά, αναφορικά με το σύστημα διακανονισμού-εκκαθάρισης των συναλλαγών επί χρεωστικών τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ).

 

Πιο συγκεκριμένα, σε άρθρο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος (11.04.2010) με τίτλο “Έτσι οδηγούν την Ελλάδα σε χρεοκοπία” αναφέρεται πως «…χαριστική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών και της Τραπέζης της Ελλάδος επέτρεψε στους “σορτάκηδες” να εκτοξεύσουν τα spreads από τις 100 στις 450 μονάδες χωρίς κανένα ρίσκο, οδηγώντας την Ελλάδα στο χείλος του γκρεμού, την ώρα που ο πρωθυπουργός κήρυσσε διεθνή σταυροφορία κατά των κερδοσκόπων», ενώ και σε αντίστοιχο άρθρο (18.04.2010) της ιδίας εφημερίδας, με τίτλο “Να γιατί φθάσαμε εύκολα στο ΔΝΤ”, γίνεται νέα αναφορά στο ζήτημα, κάνοντας νήξη για κερδοσκοπία που «επιβάρυνε με δισεκατομμύρια ευρώ τοκοχρεολύσια τους Έλληνες φορολογούμενους και μας καταδίκασε σε προσφυγή στο ΔΝΤ και λήψη νέων επώδυνων μέτρων».

 

Συνάμα, η ίδια εφημερίδα (Ελεύθερος Τύπος) επανέρχεται στο θέμα, την Τρίτη 20 Απριλίου 2010, και παραθέτει νέα στοιχεία για το «σήμα που έδωσε το σύνθημα για τη μεγάλη λεηλασία», υπογραμμίζοντας πως «οι κερδοσκόποι μπορούσαν με την ανοχή της Τράπεζας της Ελλάδος να “στοιχηματίζουν” στους ελληνικούς τίτλους και αν έχαναν ακύρωναν…το ποντάρισμα…». Σημειώνει δε πως το Υπουργείο Οικονομικών ήταν «…απλός θεατής στο πάρτυ των “σορτάκηδων”».

 

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός πως μέχρι το χρόνο σύνταξης της παρούσας Ερώτησης δεν υπάρχει κάποια επίσημη απάντηση, εξήγηση και άλλη αντίδραση από τις αρμόδιες αρχές,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός

Ποιά είναι η θέση του Υπουργείου Οικονομικών για όσα ανησυχητικά και ύποπτα αναφέρονται στα προαναφερθέντα δημοσιεύματα;

Ιδίως, ποιά είναι η θέση του Υπουργείου Οικονομικών ως προς την φερόμενη από τα δημοσιεύματα (άτυπη) επαύξηση του χρόνου εκκαθάρισης και διακανονισμού των συναλλαγών στην ΗΔΑΤ όπως αυτή προβλεπόταν από τα οικεία άρθρα του Κανονισμού της ΗΔΑΤ, αλλά και τη συνακόλουθη αλλαγή στον τρόπο κάλυψης χρεωστικών θέσεων σε τίτλους όπως αυτή οριζόταν στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών Επί Τίτλων Με Λογιστική Μορφή (Άϋλοι Τίτλοι) και στον ως άνω Κανονισμό της ΗΔΑΤ;

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube