Ερώτηση για για τη Χωροθέτηση των Υδατοκαλλιεργειών εκτός του Κόλπου Θεολόγου – Αταλάντης – Λιβανατών.

Στον Κόλπο Θεολόγου – Αταλάντης – Λιβανατών (Οπούντιος Κόλπος) λειτουργούν σήμερα πέντε ιχθυοτροφικές μονάδες. Συγκεκριμένα, λειτουργούν δύο στη Νήσο Γάϊδαρος, δυναμικότητας 350 τόνων, και τρεις στη Νήσο Αταλαντονήσι δυναμικότητας 750 τόνων, ετησίως.

 

Οι ιχθυοκαλλιέργειες στην εν λόγω περιοχή, απορρίπτονται από τα Εγκεκριμένα Πολεοδομικά Σχέδια των Δήμων Αταλάντης, Μαλεσίνας και Δαφνουσίων (Λιβανάτες), οπότε και προτείνεται η απομάκρυνση των υπαρχόντων μονάδων, καθώς η θαλάσσια περιοχή έχει κορεστεί από την εικοσάχρονη λειτουργία των ιχθυοτροφείων.

 

Σύμφωνα με έγγραφο του Συλλόγου για την Προστασία του Περιβάλλοντος Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Μαλεσίνας Φθιώτιδας, η θαλάσσια περιοχή του κόλπου για δύο δεκαετίες πλήττεται από τη λειτουργία μονάδων εντατικής ιχθυοκαλλιέργειας, με αποτέλεσμα το θαλάσσιο περιβάλλον να έχει καταντήσει «βούρκος» και εστία μόλυνσης από τους χιλιάδες τόνους αποβλήτων, υπολειμμάτων τροφών των ψαριών και φαρμάκων.

 

Η κατάσταση αυτή έχει επιφέρει τεράστια προβλήματα στους παράκτιους δήμους, καταστρέφοντας τη μοναδική δυνατή μορφή ανάπτυξης για την περιοχή, τον τουρισμό. Από το υπ’ αριθμ. πρωτ. 15267Β/11.4.2003 έγγραφο του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ (Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος), προκύπτει ότι «στη μελέτη του Περιφερειακού Πλαισίου Στερεάς Ελλάδος, οι Δήμοι Αταλάντης και Μαλεσίνας συγκαταλέγονται στους προτεινόμενους κατά προτεραιότητα Δήμους για ανάπτυξη παραθεριστικού τουρισμού».

 

Είναι γεγονός, ότι οι Δήμοι περιμετρικά του Κόλπου Θεολόγου – Αταλάντης – Λιβανατών, αποτελούν περιοχές απολύτου τουριστικού ενδιαφέροντος και στηρίζονται, οικονομικά, αποκλειστικά από τον τουρισμό, με βραβευμένες με Γαλάζιες Σημαίες παραλίες, με θεσμοθετημένες χρήσεις δεύτερης κατοικίας (Θεολόγος, ΟΣΜΑΕΣ, Σκάλα Αταλάντης, Λιβανάτες) και ανεπτυγμένο τριτογενή τομέα (ξενοδοχειακές μονάδες, ενοικιαζόμενα δωμάτια, επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης), που δύναται να προσελκύσει πλήθος επισκεπτών.

 

Η δραστηριότητα της υδατοκαλλιέργειας στον Κόλπο Θεολόγου – Αταλάντης – Λιβανατών είναι ασύμβατη με την ευρύτερη περιοχή, που είναι κατεξοχήν περιοχή τουρισμού – παραθερισμού και αντιβαίνει το Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό. Ειδικότερα, στο άρθρο 8 παρ. 2, σελ. 38-39, «Τουρισμός και Υδατοκαλλιέργειες», αναφέρεται σαφέστατα ότι: «στις περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος η χωροθέτηση μονάδων επιτρέπεται μόνο σε τμήματά τους που δεν παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον».

 

Σε συνάφεια με τα ανωτέρω, και σύμφωνα με έγγραφα τοπικών φορέων και κατοίκων της περιοχής, η χωροθέτηση των υδατοκαλλιεργειών στον Κόλπο Θεολόγου –  Αταλάντης – Λιβανατών, έρχεται σε σύγκρουση με το δημόσιο συμφέρον και τη δημόσια υγεία των κατοίκων, των επισκεπτών και των τουριστών που επισκέπτονται τους Δήμους Αταλάντης, Μαλεσίνας και Δαφνουσίων (Λιβανάτες) και για το λόγο αυτό ζητείται η χωροθέτηση των υδατοκαλλιεργειών να σχεδιαστεί εκτός του Κόλπου Θεολόγου – Αταλάντης – Λιβανατών.

Κατόπιν τούτων,

Ερωτάται

η κ. Υπουργός:

Σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο, προκειμένου να σχεδιαστεί η χωροθέτηση των υδατοκαλλιεργειών εκτός του Κόλπου, προκειμένου να εξυγιανθεί η θαλάσσια περιοχή και να επιτευχθούν συνθήκες αειφόρου ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Μαλεσίνας, Αταλάντης και Δαφνουσίων (Λιβανάτες);

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube