Ερώτηση για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη διαδικασία ένταξης των Συνεταιριστικών Τραπεζών στα πακέτα ρευστότητας

Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. πρωτ. 9162/10.01.2011 Ερώτησής μου προς το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την ένταξη των Συνεταιριστικών Τραπεζών στο τελευταίο πακέτο ρευστότητας, και κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. Β.236/08.02.2011 Απάντησης του αρμόδιου Υπουργείου, επανέρχομαι στο εν λόγω θέμα δεδομένης της σπουδαιότητάς του.

Η επαρκής ρευστότητα του τραπεζικού τομέα είναι ζωτικής σημασίας για την τόνωση της αγοράς και την ώθηση της πραγματικής οικονομίας. Η Νέα Δημοκρατία, ως Κυβέρνηση, έγκαιρα, το 2008, κινήθηκε προς την κατεύθυνση αυτή θεσμοθετώντας με το Ν. 3723/2008 το πακέτο ρευστότητας των 28 δισ. ευρώ.

Το 2010, το ΠΑΣΟΚ, ως Κυβέρνηση, αποφάσισε την ενίσχυση της ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος με 15 δισ. ευρώ, αρχικά, και, στη συνέχεια με άλλα 25 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα Απάντηση του αρμόδιου Υπουργείου, κάθε μετατροπή ή ενδεικτική κατανομή των διατιθέμενων ανά πιστωτικό ίδρυμα ποσών πραγματοποιείται με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών βάσει εισήγησης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, αναλόγως του εκδηλωμένου ενδιαφέροντος, μετά από έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι δε δυνατόν τα κονδύλια που διατίθενται από το Ελληνικό Δημόσιο να ανακατανέμονται ανά κατηγορία ρυθμίσεων αναλόγως της απορροφητικότητας και των εν γένει αναγκών που προκύπτουν.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα για την 3η Επικαιροποίηση του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής, που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Οικονομικών, και σε ότι αφορά στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, το Ελληνικό Δημόσιο θα μπορεί να παράσχει 30 δισ. ευρώ επιπλέον εγγυήσεις για την άντληση ρευστότητας από τις τράπεζες, μέσω τραπεζικών ομολόγων, ώστε να μπορέσουν να συνεισφέρουν στην χρηματοδότηση της οικονομίας.

Κατόπιν τούτων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

1. Έχουν την δυνατότητα οι Συνεταιριστικές Τράπεζες να συμμετάσχουν στο νέο πακέτο ρευστότητας;

2. Πότε θα γίνει η κατανομή των κονδυλίων του νέου πακέτου ρευστότητας;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Χρήστος Σταϊκούρας

Γιάννης Πλακιωτάκης

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube